Aquaplan Bio Bazeni

Biološki – prirodni bazeni

Bio bazeni predstavljaju jedinstven spoj estetike, wellness-a i tehnologije koja je u potpunosti neškodljiva po životnu sredinu. U njima se može plivati, ali i uživati u prirodnom okruženju koje čine voda, kamen i biljke. Ono što bio bazene i jezera za kupanje razlikuje od klasičnih bazena je način gradnje, a naročito način prečišćavanja vode, koji se u njima odvija na prirodan način, bez upotrebe hemikalija. Namenjeni su istinskim ljubiteljima prirode, koji prednost daju kupanju u prirodnom okruženju i koji uživaju u negovanju biljaka koje su deo ovakvih kupališta.

Kako bazeni funkcionišu?

Bio bazeni se sastoje od 2 zone, zone za plivanje i zone za regeneraciju.

Zona za kupanje treba da bude fizički odvojena od zone za regeneraciju. Ona se može napraviti da bude identična kao uobičajni bazeni, a uz malo truda, može se napraviti prostor koji podseća na ribnjak ili jezerce, sa organskim oblicima koji se lepše uklapa u prirodno okruženje. Zona za regeneraciju može biti postavljena uz plivaću zonu, a može i na nekom udaljenijem mestu.

Od zone za kupanje do zone za regeneraciju, voda dolazi prirodnim padom kroz prelivne kanale. U zoni regeneracije, prečišćavanje vode obavljaju razne nadvodne i podvodne biljke. Pomno odabrane biljke oduzimaju hranljive materije iz vode koje otpuštaju mikroorganizmi tokom procesa razgradnje štetnih klica i organskih supstanci. Takođe, stavlja se i šljunak koji ima ulogu filtera za dodatno prečišćavanje vode. Voda protiče kroz ceo sistem u slobodnom padu, a pomoću pumpe se dovodi sa najniže tačke na ulaznu tačku bazena, tako da nastaje zatvoreni krug. Prelivni kanal stvara vodeno strujanje na površini bazena koje lagano vuče grube nečistoće kao što su lišće, grančice i druge plutajuće čestice, sa vodene površine prema sebi i tako osigurava uvek čistu vodu. Pomoću dobro postavljene instalacije zona regeneracije se može postaviti i podzemno tako da ne mora biti vidljiva.

Održavanje ovakvih bazena nije ništa više zahtevno od tradicionalnih. Čišćenje jednom u mesec dana, kao i generalno jednom godišnje kada se orezuju biljke, čiste filteri, ne može da se poredi sa neprijatnim mirisom hlora i različitim hemikalijama.

More posts

Geo Bubble

Geo Bubble ™ – Više od pokrivača bazena

Solarne cirade su specijalni UV stabilizovani pokrivači punjeni vazdušnim mehurićima koji leže na površini vode. Imaju više važnih funkcija – Omogućavaju dogrevanje vode i praktično produžavaju sezonu kupanja za dva meseca, podižu temperaturu od 3-5oC i sprečavaju hlađenje vode u toku noći i hladnijih dana. Ušteda toplote kod otvorenih bazena je negde oko 40%; – Sprečavaju isparavanje vode, a time i sredstava za kondicioniranje vode, čime …

Read More
Filteri za Porodične Bazene

Filteri za porodične bazene

Peščani filteri rešavaju pitanje čistoće bazenske vode Ukoliko želite kristalnu čistu vodu, neophodan je adekvatan filter za bazene. Prečišćavanje vode u bazenu je  izuzetno važan proces koji se odvija svakog dana i bez obzira na količinu i učestalost hemijskog kondicioniranja . Filter i pumpa za bazene su dve najbitnije komponente koje služe za cirkulaciju i filtraciju vode u bazenu a …

Read More
Hemijska Sredstva za Održavanje Kvaliteta Vode u Bazenu

Hemijska sredstva za održavanje kvaliteta vode u bazenu

Ako imate sreće da vaše dvorište krasi bazen, pored svakodnevnog korišćenja tokom letnjih dana, neophodno je i da na adekvatan način održavate vodu u bazenu. Preventivno održavanje značajno će smanjiti troškove životnog ciklusa vašeg bazena, a redovnim održavanjem vode u bazenu, takođe ćete minimizirati potrebu za hitnim odlascima do prodavnice zbog hemikalija i drugih preparata. Danas je lako proveriti vodu …

Read More