Pumpe za doziranje hemije u bazenu

Dozirne pumpe

 

U ovom blogu ćemo opisati kako da se pravilno instalira dozirna pumpa za bazen, zbog čega su dozirne pumpe bitne, a takođe ćemo pričati i o njenim pogodnostima za bazene. Automatske dozirne pumpe su idealno rešenje za kondicioniranje bazenske vode hemikalijama.

 

Dezinfekcija vode, ph vrednost, ukupni alkalitet i tvrdoća vode

 

Dezinfekcija i idealna sadržina aktivnog hlora

Dezinfekcijskim sredstvom nazivamo onu hemikaliju koja uništava ili neutralizuje mikroorganizme u vodi bazena. Mikroorganizmi su takva živa bića koja se slobodnim okom ne mogu videti i dospevaju u vodu preko kiše, vetra i kupača. Od bakterija, virusa, algi i gljiva – bakterije su najveći problem. Ukoliko se oni ne unište u tom slučaju preko vode prelaze sa jednog čoveka na drugog. Za dezinfekciju se najčešće koriste jedinjenja hlora.

U bazenima treba održavati takvu količinu aktivnog slobodnog hlora, koja uništava mikroorganizme koje izazivaju infekciju i alge, a da ne bude škodljiv po zdravlje kupača. Idealna sadržina aktivnog hlora je 1-1,5 mg/l. U slučaju male dece i osoba osetljivih na hlor, preporučuje se upotreba sredstava za dezinfekciju sa kiseonikom. Pri ovom postupku dezinfekciju vrši aktivni kiseonik. Pored navedenog kao alternativni postupci za obradu vode, preporučuju se ozonizacija ili uređaji za UV zračenje.

Ph vrednost

Voda u bazenu ce biti cista i prozirna samo ako su sastojci u hemijskoj ravnotezi. Prvi bitan parametar je ph vrednost vode. Ph se meri na skali sa stepenima od 0-14 na kojoj je 7 neutralna vrednost. Ispod te vrednosti voda je kiselog karaktera a iznad nje je baznog karaktera. Preporucena ph vrednost vode bazena je blago bazna sto doprinosi ugodnom osecaju kupaca posto je ph vrednost ljudskog oka ok 7,5. Ph vrednost ispod 7,2 nadrazuje oci i ima korozivno delovanje. Mada je dezinfekcijsko delovanje sredstava sa hlorom jace u kiseloj sredini (ispod ph 7), ipak nije preporucljiva Ph vrednost ispod 7,2. Takodje nije preporucljiva ni ph vrednost preko 7,8 posto je nepovoljna za oci, a efikasnost sredstava za hlorisanje u velikoj meri opadne. Idealna ph vrednost vode u bazenu je 7,2-7,6.

Alkalitet vode

Ova vrednost je slobodni kapacitet vode za prihvat kolebanja pH vrednosti. To znači da pri dodavanju manje količine kiseline, pH vrednost se menja, ili se menja u manjoj meri. Ako je ova vrednost niska teško je podesiti pH vrednost. Ako je previše visoka, tada se iskazuje previše visoka pH vrednost. Teško se može sniziti, a u kratkom roku nakon podešavanja ponovo raste. Idealna vrednost ukupnog alkaliteta je između 80 i 120 ma/l.

Tvrdoća vode

Tvrdoća vode je količina rastvorenih kalcijumovih i magnezijumovih soli u vodi. Tvrda voda sadrži previše od ovih soli, iz tog razloga se izdvaja vodeni kamenac na zidovima bazena, cevovodima i peščanim filterima. Takođe nanosi štetu u mašinskim jedinicama. U našoj zemlji se mogu naći srednje tvrde i tvrde vode.

Pogodnosti dozirnih pumpi

 

Dozirne pumpe za bazene nikada nece zaboraviti da ubace tačnu dozu tečnog hlora ili drugih potrebnih hemikalija u Vaš bazen. Konstantnost je najverovatnije najveća prednost upotrebe automatskih dozirnih pumpi u bazenskim sistemima. Sa automatskom dozirnom pumpom, hemikalije kao što su tečni hlor se mogu automatski uneti u sistem na osnovu signala senzora. Senzori prepoznaju električnu provodljivost vode, i ukoliko ona opadne, kontroler prepoznaje povećanje potražnje za hlorom i shodno tome prilagođava dodavanjem hlora.

Šta je tačno električna provodljivost?

Elektolitička provodljivost brojno izražava sposobnost posmatranog uzorka vode da provodi električnu struju. Jedinica mere za eletrolitičku provodljivost vode je S/cm (Simens po centimetru). Ova sposobnost vode u direktnoj je vezi sa prisustvom jona u vodi, odnosno njihovom koncentracijom i temperaturom vode. Gornja granična vrednost elektroprovodljivosti u vodi za piće je 1000 µS/cm na 20°C. U nekim tehnološkim procesima maksimalna dozvoljena elektroprovodljivost ili konduktivitet iznosi 50 µS/cm.

Automatsko i manuelno doziranje

Prednosti automatskih dozirnih pumpi u odnosu na ručno hemijsko sipanje su brojne, ali ona najosnovnija i najbitnija pogodnost je ta što automatska dozirna pumpa uklanju ljudsku grešku u merenju i frekvenciji doziranja. Takođe smanjuje rizik od prosipanja hemikalija i smanjuje rad operatera. Hemikalije su efikasnije kada se često dodaju u manjim dozama u odnosu na velike doze.

Elektromagnetne i peristaltičke pumpe

Elektromagnetne pumpe se izrađuju za doziranje manjih količina hemikalija: od 0,5 l/h do 140 l/h i za pritiske na mestu ugradnje do 20 bar. Svaka elektromagnetna pumpa je opremljena usisnom korpom, injektorom, crevima za usisavanje i potiskivanje hemikalija i priključkom za merač nivoa u posudi sa hemikalijom. Kompanija Aquaplan Vam nudi širok izbor elektromagnetnih pumpi za Vaš bazen.

VE1-RX 5l/h Verder dozirna pumpa

 

Verderdos VE1 serija standardnih elektromagnetnih dozir pumpi je dostupna u nekoliko modela, npr. sa konstantnim i proporcionalno podesivim doziranjem i sa različitim kombinacijama protoka/pritiska. Elektronski je podesiva, sa ugradjenim Redox kontrolorom. VE1-RX je odlična za doziranje hlora. Postoji mogućnost da se fiksira i na zid.

Verderdos je nova paleta Verder pumpi namenjenih za svrhu preciznog doziranja male količine hemikalija. Sastoji se od elektromagnetnih membranskih pumpi, raznih pribora i dodatne opreme za merenje i doziranje. Neke od ovih pumpi poseduju ugrađenu kontrolnu elektroniku pomoću koje je moguće održati koncentraciju hemikalija, pH ili Redox potencijal na podešenom nivou. Za izgradnju sistema za doziranje po potrebi, dostupna je i dodatna oprema kao npr. kontrola, merna sonda i držač, injektor ventili, mixeri itd. Verderdos proizvodi su idealni za aplikacije gde je precizno doziranje od ključnog značaja. Svi proizvodi su sertifikovani i preporučuju se prvenstveno za primene kod hemijskog doziranja, u bazenima, tretmanu vode, industrijskog pranja, automatima i drugim OEM aplikacijama.

 

Peristatičke pumpe

 

Peristaltičke pumpe, poznate i kao crevne pumpe, izvrsne su za transport širokog spektra fluida kada se zahteva efikasnost i velika preciznost doziranja. Podjednako su efikasne sa viskoznim i abrazivnim medijima, kao i sa fluidima koji su osetljivi na deformacije. U suštini, peristaltička pumpa je vrsta pozitivno potisne zapreminske pumpe. Jednostavna konstrukcija pruža joj brojne prednosti u odnosu na druge tipove pumpi.

Princip rada

 

Crevo, koje može biti izrađeno od raznih materijala, montira se u kućište pumpe. Rotor pumpe u toku rotiranja pritiska, preko valjaka ili papučica, i komprimuje crevo. Time se, iza valjka ili papučice, stvara podpritisak koja uvlači fluid u crevo dok sledeći valjak ili papučica nežno gura fluid napred dalje kroz crevo.

Kako fluid ne dolazi u dodir sa kućištem pumpe, samo je crevo izloženo habanju. Crevo je jeftino i brzo se menja na samom mestu ugradnje pumpe.

VP2-R 1,5l/h peristaltička pumpa

Aquaplan Vam nudi VP2-R 1,5l/h Verder peristaltičku pumpu. To je peristaltička pumpa sa ručnim regulisanjem protoka. Protok se može podešavati u rasponu od 0-100% pomoću tajmera. Može funkcionisati samostalno pomoću signala 20/260 VAC. OEM opseg Verderflex crevnih pumpi je pogodan za integraciju u sisteme za doziranje, transmisiju, proizvodne linije za transport i punjenje flaša, razne automate i sl. Jedinice su u rasponu protoka od 60ml/min. do 17l/min. Dostupne su sa različitim specifikacijama motora u zavisnosti od primene npr. komercijalni automati, higijenske ili prljave industrijske aplikacije i okruženja. Verderflek OEM pumpe su dostupne sa nizom izbora creva, kako bi zadovoljile hemijsku kompatibilnost, pritisak, usisnu visinu ili prehrambenu i medicinsku specifikaciju.

Verderflex vas može posavetovati i konsultovati kako bi se uverili da je vaše OEM rešenje ekonomično, odgovara vašim očekivanjima i pruži potrebnu tehničku pomoć.

Verderflex OEM pumpe su našle primenu u najraznovrsnijim aplikacijama i granama industrije. Upotrebljavaju se u: klima uređajima, perionicama, mašinama za pranje sudova, hemijsko čišćenje, sistemima za preradu i tretman vode; bazenima, saunama i banjama, prehrambenoj industriji, mlekarama, automatima za istakanje kafe, vode, sokova, konditorskih proizvoda, u štamparijama za istakanje i doziranje mastila, boja i lepkova, laboratorijskim sistemima za uzimanje uzoraka, za hemijsko doziranje; doziranje deterdženta, hlorovodonične kiseline, sumporne kiseline, natrijum hipohlorita, natrijum hidroksida, vodonik-peroksida, kaustične sode, flokulanata, aroma, extrakata ulja itd.

Ugradnja dozirnih pumpi

 

Korak 1 : Izbor hemikalija i adekvatne dozirne pumpe

Postoji mnogo različitih tipova dozirnih pumpi i prvi korak je izabrati pravu za Vaš bazen. Potrebno je da znate pravu količinu tretirane vode i samim tim i kapacitet pumpe, i pazite da pumpa koju odaberete bude sposobna za tako malu količinu tečnosti svake nedelje. Mnoge pumpe za napajanje moraju biti posebno programirane da bi mogle da rade sa tako malim dozama.

Korak 2: Pozicioniranje pumpe

Dozirna pumpa treba da bude u blizini utičnice, ili da ima na raspolaganju dodatni kabl. Mora postojati dovoljno prostora i pristupačnosti da se unose manje ili veće količine hemikalija. Hemikalije za doziranje se nalaze u manjim kanisterima ili nekada čak i u burićima tako da treba voditi računa da se oni postave na ulaz u tehničku prostoriju kako bi osoblje ili vlasnici bazena imali lak pristup. Hemikalije se mogu ubacivati u skoro bilo koji sistem cirkulacije vode, ali idealno mesto je direktno u povratnu liniju do bazena ili u kompenzacioni rezervoar (pre filtriranja).

Korak 3: Ugradnja i povezivanje

Za ugradnju dozirne pumpe potrebno vam je sledeće:

  • Bušilica sa svim potrebnim nastavcima
  • Nož
  • Navoj za plastične cevi
  • Teflon traka
  • Instalacioni komplet koji dolazi sa samom pumpom

Pre bušenja vodovodne instalacije, isključite pumpe. Upotrebite odgovarajuću šelnu koju treba postaviti na glavnoj cevi za vraćanje vode u bazen. Kada se izbuši rupa kroz šelnu u njega postavite uvodnik za napajanje na koju se priključuje cevčicu za doziranje. Sada kada imate otvor sa navojem na cevi za vraćanje vode u bazen, potrebno je postaviti i šelnu nakon filtera za uzorkovanje vode za sondu (ukoliko je automatsko doziranje hemikalija). Teflon traka je vodootporna i samim tim pogodna za ovu vrstu instalacije. Ručno zavrnite mlaznicu obloženu teflon trakom u glavnu povratnu cev. Sledite uputstva koja dolaze sa pumpom za napajanje o tome kako da instalirate cevi i povežete ih od kanistera sa hemikalijama do pumpe, i od pumpe do glavnog povratnog voda (ili kompenzacionog rezervoara ako to radite na taj način). Preporučujemo uzpotrebu zip veza da bi fiksirali creva i držali podalje od tla.

Korak 4: Programirajte dozirnu pumpu

Na kraju je ostalo još samo da se dozirna pumpa isprogramira i pusti u rad. Za tako nešto je najbolje da pročitate uputstvo koje dolazi uz samu dozirnu pumpu za bazene i sve je spremno za početak rada.

 

Prodaja dozirnih pumpi Novi Sad – prodavnica se nalazi na adresi Partizanska 40. Radno vreme 10-16h.
Prodaja dozirnih pumpi Beograd – prodavnica se nalazi na adresi Zrenjaninski put 98P. Radno vreme 10-16h.
Prodaja dozirnih pumpi Zrenjanin – prodavnica se nalazi na adresi Branka Ćopića 1. Radno vreme 8-16h.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *