Sredstva za suzbijanje algi u bazenu

Algicid za bazene

U bazenu je i pored upotrebe hlora i redovne filtracije vode, moguće stvaranje algi. Za prevenciju ili uništavanje već razvijenih algi najefikasnija su kvaterner amonijumska jedinjenja, koja ne sadrže hlor i koja se biološki mogu razgraditi.

Najbolji metod dezinfekcije u prevenciji stvaranja algi jeste da se održava količina od najmanje 1-3 mg/l (ppm) hlora ili 2-4 mg/l (ppm) broma. Ako se nivo dezinficijensa znatno smanji, dovoljno je 12 sati da bazen preplave zelene alge. Ovo stanje nazivamo cvetanjem algi. . Cvetanje zelenih algi se može potpuno obustaviti dodavanjem količine hlora veće od prosečne, do nivoa 3 mg/l (ppm) slobodnog hlora.

Glavna funkcija algicida je sprečavanje stvaranja algi. Čak i kada u vodi uopšte više nema hlora, on efikasno uništava velike količine algi.

Antialgin ili algicid tečni preparati

  • ALGASTOP
    Tečni preparat za uništavanje algi. Preporučuje se za bazene za plivanje. Bez hlora, slabo peni, bez ukusa i mirisa i ne ugrožava zdravlje. Može se mešati sa svim jedinjenjima na bazi hlora koja se koriste za bazene za plivanje. Može se koristiti i za dezinfekciju kabina bazena.
    Sastav: benzododecijum-hlorid
  • ALGASTOP SUPER
    Sredstvo odličnog kvaliteta. Ne peni. Koristi se za uništavanje gljivica širokog spektra, bakterija i algi. Odlično se može koristiti u bazenima sa talasima, bazenima za masažu i fontanama. Nije otrovan, bez ukusa je, bez mirisa i bez teških metala.