Sredstva za suzbijanje algi u bazenu

Algicid za bazen

 

U bazenima je i pored upotrebe dezinficijensa i filtera, moguće stvaranje algi i drugih mikroskopskih biljaka. Za prevenciju ili uništavanje već razvijenih algi najefikasnija su kvaterner amonijumska jedinjenja, koja ne sadrže hlor i koja se biološki mogu razgraditi.

Najbolji metod dezinfekcije u prevenciji stvaranja algi jeste da se održava količina od najmanje 1-3 mg/l (ppm) hlora ili 2-4 mg/l (ppm) broma. Ako se nivo dezinficijensa znatno smanji, dovoljno je 12 sati da bazen preplave zelene alge. Ovo nazivamo cvetanjem algi. Cvetanje zelenih algi se može potpuno obustaviti dodavanjem količine hlora veće od prosečne, do nivoa 3 mg/l (ppm) slobodnog hlora.

Glavna funkcija algicida je sprečavanje stvaranja algi. Čak i kada u vodi uopšte više nema hlora, on efikasno uništava velike količine algi.

 

Preparati za uništavanje algi

 

 • ALGASTOP
  Tečni preparat za uništavanje algi. Preporučuje se za bazene za plivanje. Bez hlora, slabo peni, bez ukusa i mirisa i ne ugrožava zdravlje. Može se mešati sa svim jedinjenjima na bazi hlora koja se koriste za bazene za plivanje. Može se koristiti i za dezinfekciju kabina bazena.
  Sastav: benzododecijum-hlorid
 • ALGASTOP SUPER
  Sredstvo odličnog kvaliteta. Ne peni. Koristi se za uništavanje gljivica širokog spektra, bakterija i algi. Odlično se može koristiti u bazenima sa talasima, bazenima za masažu i fontanama. Ovaj proizvod za uništavanje algi je otporan na lekovite vode. Nije otrovan, bez ukusa je, bez mirisa i bez teških metala.
 • AQUALUX B
  AQUALUX B je visokokvalitetni algicid, fungicid i baktericid, baziran je na katjonskom polimeru. Ne peni. Primenjuje se u bazenima za plivanje, fontanama, bazenima sa talasima, itd.
  Sastav: N,N-dimetil-2-hidroksiamonijum hlorid (polimer).

alge1alge2alge3

 

Za više informacija o proizvodima protiv razvoja algi i bakterija, kliknite ovde.