Oprema za kontrolu vode

Kontrola vode u bazenu

 

Da bi voda u bazenu bila adekvatnog sastava i dovoljno dezinfikovana, potrebno je proveriti koncentraciju različitih hemijskih materija u njoj.

Merenje materija u vodi vrši se upoređivanjem boja. Brojčane vrednosti se iskazuju stavljanjem indikatora u uzorak, koji menja boju u zavisnosti od koncentracije date hemijske materije. Potrebno je uporediti boje uzorka/indikatora sa referentnom skalom boja, datoj u štampanom ili tečnom obliku.

Najčešće upotrebljavana jedinica mere koncentracije vode bazena ili termalnih voda je koncentracija od 1 mg/l, koja odgovara vrednosti od 1ppm. Ona pokazuje količinu date hemijske materije u milionitom delu vode.

U našem asortimanu možete naći veliki izbor opreme za kontrolu vode:

  • Oxy-active analizator za kiseonik
  • DPD tester, sa tabletama
  • Minitester za Hlor i pH
  • Minitester za Kiseonik i pH
  • Pooltester Chlorine LR/pH
  • Tester za bazen Pooltester trokomorni Cl/pH
  • Električni tester Scuba II
  • Tester za bazene Fotometar MD200
  • Tester za bazen SD50 pH
  • Tester za bazen SD90 Salt

Za više informacija o opremi za kontrolu vode, kliknite ovde.