Elementi za cirkulaciju vode

Cirkulacija vode u bazenu

Da bi mogli da vodu u bazenu održimo higijenski i mehanički ispravnom veoma je bitno održati pravilan režim filtriranja bazena. Pravilnim rasporedom mlaznica i usisnika – skimera u bazenu omogućujemo pravilnu cirkulaciju vode i u svim delovima bazena podjednako.

cirkulacija

Oprema i elementi za cirkulaciju vode u bazenu možemo podeliti na:

a) Elemente usisa bazenske vode (skimer,slivnik i dizna od usisivača), koji uvlače vodu iz bazena i dovode je u filtracioni uređaj.

b) Elemente za povrat vode (uduvači), koji prečišćenu vodu iz bazena vraćaju sa suprotne strane bazena, potiskujući je prema usisnim elementima.

Sa gornje površinske strane skimer uvlači vodu, uvlačeći sve nečistoće koje su na površini vode (lišće, insekati i sl.) i zadržava ih u korpi koju povremeno treba očistiti.

Osim funkcije pražnjenja bazena, slivnik ima aktivnu ulogu u cirkulaciji vode u bazenu uvlačeći donje slojeve vode u filtracioni uređaj.

Mlaznice se smeštaju sa suprotne strane u odnosu na usisne elemente i vraćajući profiltriranu vodu.

filtra

Elementi od prohroma za cirkulaciju vode u bazenu

 

Elementi za cirkulaciju vode od nerđajućeg čelika se uglavnom koriste kod javnih bazena.

Javni bazeni podležu čitavom nizu propisa i zvaničnih uputstava.

Zakonski uslovi u pogledu higijene i bezbednosti moraju se ispuniti u kao i niski operativni troškovi i stalni zahtevi kupača. Mnogi stariji objekti ne ispunjavaju današnja očekivanja i tako je poslednjih godina sve veći fokus na preuređivanju i modernizaciji. Upotreba nerđajućeg čelika za obnovu bazena donosi niz prednosti.

Izvrsni higijenski kvaliteti nerđajućeg čelika, na primer, veoma su važan argument za njegovu upotrebu u bazenskim elementima. Dodatna prednost dolazi od visokog stepena prefabrikacije komponenti, što znači kraće vreme montaže, a samim tim i brži, efikasniji radovi na obnovi. Sva oprema i komponente bazena, kao i vodene atrakcije, mogu se izrađivati od istog materijala. Sve u potpunosti od nerđajućeg čelika koji nudi vrhunsku ekonomičnost i niske troškove, zahvaljujući jednostavnom čišćenju njegovih kontinuiranih, glatkih površina i relativno niskim troškovima održavanja.

Nerđajući čelik kombinuje snagu, izdržljivost i odličnu otpornost na koroziju. Fabrički sastavljene komponente (skimeri, mlaznice, slivnici, reflektori) mogu biti precizno dizajnirane i izgrađene do izuzetno tačnih tolerancija, a zatim se podvrgavaju kontrolama pre isporuke na mesto za konačnu instalaciju ili kao kompletne jedinice ili sekcije koje se kombinuju na licu mesta.

Posetite naš web shop, samo jednim klikom OVDE.

 

Naše prodavnice se nalaze na sledećim adresama:
• Zrenjanin, Branka Ćopića 1
• Beograd, Zrenjaninski put 98P
• Novi Sad, Partizanska 40

 

Kontakt telefon:
☎ 062 484 906
☎ 062 486 906
📩 prodavnica@aquaplan.rs