Politika Privatnosti

U cilju uspešne obrade i realizacije ponuda, porudžbina i naših usluga, potrebno je da posedujemo informacije kupaca (ime, prezime, kontakt telefon i email adrese).

Aquaplan doo kompanija se obavezuje da se dostavljeni podaci strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenim kojima su podaci nužno potrebni. Takođe se obavezujemo da ćemo štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja naših web lokacija. Kako biste što kvalitetnije iskoristili vreme provedeno na našim stranicama, potrebne su nam određene lične informacije o Vama, koje će nam omogućiti da Vam pomognemo i prilagodimo sadržaj Vašim korisničkim potrebama.

Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Websajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Ovde se nalaze informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, prilikom različitih vidova saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada pristupite našim internet stranicama aquaplan.co.rs, (u daljem tekstu, Aquaplan sajt) kada odlučite da pregledate naše stranice i da se registrujete kao Korisnik newsletter-a ili koristite naš chat.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

Svi zaposleni iz kompanije Aquaplan doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih prikupljamo podatke o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili jedinstveniji pristup i što bolje informacije o kvalitetu i proizvodima na našim stranicama.

Koje informacije sakuplja Aquaplan

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na našoj Internet stranici kao što su

  • korišćenje chat-a, prijavljivanje na newsletter, Facebook-a, Instagram-a i YouTube-a,

  • slanje povratnih informacija i slično

naš administrator može od korisnika zatražiti pružanje određenih ličnih podataka.

Prikupljanje podataka putem chat-a i elektronske pošte

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Automatsko sakupljanje informacija


Svaki put kada posetite aquaplan.co.rs mi automatski sakupljamo određene tipove informacija. Neki od primera informacija koje sakupljamo automatski su sledeći:

  • možemo sačuvati adresu vašeg Internet provajdera,

  • vaš Internet protokol tj. IP adresu, web stranicu sa koje ste došli, tip vašeg web pretraživača,

  • tip mobilnog uređaja sa koga ste pristupili web stranici, i jezička podešavanja na Vašem pretraživaču.

  • možemo koristiti kolačiće (eng. cookies, pogledaj sekciju “Politika kolačića”) za prepoznavanje vašeg računara.

  • možemo koristiti Facebook pixel tagove, Google tagove ili slične alate koji nam dozvoljavaju da znamo da li je određena web strana posećena, otvorena adresa e-pošte, linkovi u e-mail porukama iskorišćeni ili da li su reklame na navedenim Aquaplan sajtovima bile efikasne. Ova tehnologija nam omogućava da uporedimo aktivnosti sa pojedinačnim korisnicima i pratimo kretanje uz pomoć Google Analytics softvera.

  • možemo prikupiti informacije i koje dobrovoljno unesete, podelite ili one koje mogu biti dobijene iz učestvovanja u igrama, takmičenjima ili promocijama sponzorisanih od strane Aquaplana.

Kombinovane informacije

Informacije koje dostavljate putem Aquaplan sajtova mogu biti kombinovane sa demografskim podacima i drugim informacijama koje su dostupne sa drugih izvora u cilju da omoguće Aquaplan sajtovima da bolje komuniciraju sa korisnicima i poboljšaju korisnički servis i vase iskustvo prilikom kupovine. Aquaplan sajtovi ne prikupljaju i ne zadržavaju informacije korisnika mlađih od 14 godina te stoga ni jedan deo ovih Internet stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14 godina.

Politika kolačića

Aquaplan koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

E-mail Newsletter obaveštenja

Našim posetiocima na raspolaganju je mogućnost prijema informacija o promotivnim aktivnostima poput Newsletter obaveštavanja. Tom prilikom se dostavljaju lični podaci (ime, prezime, e-mail adresa). Ukoliko ste saglasni za prijem ovakvog vida obaveštenja o aktuelnoj ponudi, prikupljene podatke koristimo isključivo u tu namenu. Saglasnost za obradu prikupljenih podataka ili personalizovanih ponuda možete da opozovete u bilo kom trenutku. Na kraju svake newsletter stranice dostupne su opcije za odjavu. Kada se korisnik odjavi odnosno opozove pristanak, podaci će biti obrisani za ovu vrstu namene. U skladu sa članom 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, postoji mogućnost da za newsletter oglašavanje angažujemo eksterne partnere. Čuvanje podataka se vrši uz saglasnost korisnika.

Društvene mreže

Podatke prikupljene na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, Youtube) obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, interakcije i kreiranja porudžbina. Aquaplan kompanija prikupljene podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podatke koji predstavljaju krivično delo.

Video nadzor

Aquaplan koristi video nadzor za potrebe bezbednosti zaposlenih i imovine, i radi otkrivanja krivičnih dela i drugih spornih situacija. Obaveštenje o video nadzoru se nalazi na ulazu u naše maloprodajne objekte. Čuvamo informacije prikupljene ovim putem u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim telima i organima u slučajevima efikasnog sprovođenja zakona Republike Srbije. Pristup podacima imaju samo ovlašćena lica.

Reklamacije

Aquaplan je dužan po osnovu Zakona o zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode. U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da zatražimo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnoj adresi, ukoliko je potrebno slanje robe ili izlazak na teren od strane zaposlenih Aquaplana.

Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

Bezbednost vaših podataka

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, kao i da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su sačuvani vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.
Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere u cilju zaštite podataka o ličnosti.

Pristanak i opoziv pristanka


Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu
prodavnica@aquaplan.rs

Za sva dodatna pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete da kontaktirate Predstavnika Aquaplana za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci su e-mail adresa prodavnica@aquaplan.rs.

Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Aquaplan doo zadržava pravo da, u slučaju potrebe, izmeni ovu Politiku privatnosti.

Sve eventualne izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu trenutkom objavljivanja na ovoj stranici, stoga Vas molimo da ovu Politiku privatnosti proveravate kad god to nađete za shodno.

U slučaju da ovu Politiku izmenimo u značajnijem obimu, obavestićemo Vas i putem elektronske pošte ili vidljivog obaveštenja na vebsajtu, pre nego što izmene Politike stupe na snagu, nakon čega ćemo i na odgovarajućem mestu na vebsajtu izmeniti datum stupanja na snagu izmenjene Politike privatnosti.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 18.03.2021. godine.