Sredstva za bistrinu vode

Sredstva za flokulaciju

 

Filter ne može da prečisti sitne koloidne čestice koje plutaju u vodi bazena, kao što su npr. alge. Voda u bazenu će od tih materija postati poput opala i može se pročistiti samo pomoću sredstva za bistrenje (flokulaciju), odnosno za stvaranje pahulja. Čestice sa istim elektro nabojem se odbijaju jedna od druge i plutaju u vodi.

Sredstva za flokulaciju su hemikalije koje dodavanjem u vodu, neutrališu naboj ovih čestica, tako da se one spajaju (pretvaraju u pahulje) i postaju podobne za filtriranje. Sredstva za stvaranje pahulja spajaju sitne čestice u veće pahulje, koje se potom zadržavaju na filteru. Ovaj proces spajanja čestica, kada se dimenzije čestica nekoliko puta uvećaju, a potom natalože na dnu bazena, nazivamo flokulacijom.

 

  • AQUAPAK
    Tečno sredstvo koje koloidnu nečistoću koja pluta po vodi pretvara u tečnost podobnu za filtriranje. Ima široki pH spektar dejstva. Ovo je preparat za bistrenje vode. Hemijsko dejstvo ovog preparata je neutralno. Veoma brzo vezuje čestice i stvara veoma velike pahulje.
    Aktivna materija: polialuminijum-hidroksi-hlorid
  • AQUAFLOCK
    Aquaflock je tečni flokulant sa širokim pH delovanjem, a namenjen je tretmanu vode u bazenima za plivanje.
    Sastav: dialuminium-hlorid pentahidroksid, sa sadržajem od 6,5% aluminijuma

flokulacijaflokulacija2

 

Za više informacija o sredstvima za flokulaciju, kliknite ovde.