Skimerski bazeni

Bazeni sa skimerom

Skimerski  bazeni su najčešće traženi i građeni bazeni. Što se tiče razlike u odnosu na prelivne tj. bazene sa prelivnim kanalom, bazeni sa skimerom nemaju liniju vode u ravni sa plažom.

Bazeni sa skimerom su tehnički manje zahtevni u odnosu na prelivne bazene. Jednostavnost skimerskih bazena je značajna za one porodice, koje ne žele da se tehnički puno angažuju oko održavanja opreme koja je kompleksnija kod prelivnih bazena.

Skimerski bazeni se sastoje od jednog ili više skimerskih otvora koji služe za usis vode sa površine bazena.

Takođe sadrži jednu, dve ili više potisnih zidnih mlaznica i slivnika na podu bazena. Mlaznice su montirane na zidu bazena (dok se potisne mlaznice kod prelivnog bazena nalaze u podu). Slivnik pored funkcije pražnjenja bazena ima i funkciju cirkulacije vode sa dna bazena kako bi mogao da meša toplu i hladnu vodu.

Sami skimeri, mogu se koristiti i kao pomoć prilikom usisavanja bazena (uz pomoć usisne korpe tj. tanjira). Svaki skimerski i prelivni bazen bi trebalo da poseduje usisnu diznu za usisivač, koja može da se nalazi sa obe strane bazena.

Kompletnu ponudu skimera za bazene, možete pogledati OVDE.

Filtracija vode u bazenu

Površinska voda prolazi kroz skimmer, koji u sebi poseduje korpicu za skupljanje svih krupnih nečistoća. Zatim voda prolazi kroz cirkulacionu pumpu, koja takođe ima zaštitni mehanički filter na sebi i ulazi u šestopoložajni mešni ventil.

Prilikom filtracije i usisavanja bazena držite poziciju 1 tj. oznaka za FILTRACIJU.

Sam filter prečišćava vodu tako što voda sa vrha dolazi do dna filtera i prolazi kroz segmente filterske ispune koje se vremenom zasićuju pa ih je potrebno isprati. Manometar na samoj filtracionoj posudi pokazuje trenutni pritisak u posudi i njegovu zaprljanost.

 

Prilikom ispiranja fitera potrebno je ručicu šestopoložajnog mešnog ventila postaviti na 2 tj. pozicija BACKWACH – ISPIRANJE i isprati 2 minuta. Na samo prozorčetu kod mešnog ventila možete videte koliko je filter zaprljan. Nakon ispiranja filtera potrebno je da se odradi i sleganje – povratno pranje peska na poziciji 3 tj. RINSE – SLEGANJE oko 20-tak sekundi u tom slučaju voda ide sa vrha do dna posude i vrši se povratno čišćenje filtera . Voda u oba slučaja odlazi u kanalizaciju koja je spojena sa mešnim ventilom.

Nakon toga sledi novi ciklus filtracije vode u bazenu. Vodite računa da se prilikom pomeranja mešnog ventila uvek isključi pumpa iz struje. Ventili moraju biti otvoreni.

Oko samog skimerskog bazena za razliku od prelivnog bazena, postavlja se rubni kamen koji je blago upušten ka bazenu, i njegova završnica pored estetskog smisla ima i funkciju da talasi iz bazena ne prelaze lako ivicu bazena.

U našim prodavnicama možete pronaći kompletnu bazensku opremu i tehniku. Takođe, opremu za bazene možete pogledati na našem web shop-u samo jednim klikom OVDE.