Slane sobe

Haloterapija 

 

Slana terapija ili haloterapija je nova grana speleoterapije, metode koja se zasniva na doziranom boravku pacijenata u specifičnoj mikroklimi slane sobe (pećine). Sve je počelo kada je poljski lekar Felix Bochkovsky još 1843. godine ukazao na značajne terapijske efekte kamene soli na bolesnike koji su boravili u slanim rudnicima Solotvino, današnja Ukrajina. Takođe, lekovito dejstvo soli bilo je poznato i srednjevekovnim sveštenicima, koji su bolesnike slali u slane pećine kako bi bili izloženi specifičnoj mikroklimi. Da bi pojačali taj efekat, drobili su stalaktite i stvarali slanu prašinu koju su pacijenti udisali.

Opšte karakteristike haloterapije:

 • Haloterapija je potpuno prirodna metoda lečenja, koja se zasniva na udisanju vazduha zasićenog suvim slanim aerosolom.
 • To je pomoćna terapija, ne zamenjuje medikamentu terapiju, ali je svojim delovanjem redukuje (skraćuje vreme oporavka).
 • Efektivna – bez nus pojava.
 • Nema interakcija sa lekovima.
 • Terapija je klinički ispitana od strane američkih, ruskih i finskih naučnika.

 

Slana soba predstavlja specijalno konstruisan zatvoren prostor, čiji su zidovi i plafon obloženi solju u cilju imitiacije prirodne pećine. Na podu se takođe nalazi prosuta so, dubine preko 30cm.
U prostoriju se uz pomoć halogeneratora uduvava suv zasićeni vazduh obogaćen najfinijim česticama kamene soli, čime se postiže željena mikroklima. Temperatura u slanoj sobi se kreće od 18oC do 25oC, a vlažnost vazduha od 40% do 60%.

Kristali kamene soli kao prirodni jonizatori vazduha poboljšavaju kvalitet vazduha jer proizvode negativne jone koji se nalaze u prirodi samo na moru, pored vodopada i nakon oluje, a koncentracija mikročestica je puno veća nego na moru ili u slanim pećinama. Jonizovan vazduh ima pozitivan uticaj na ljudski organizam, dovodi do psiho-fizičke ravnoteže, te pomaže pri koncentraciji i radnoj sposobnosti.

Mikro čestice suvog aerosola negativno jonizuju vazduh i zasićuju ga dragocenim elementima (Fe, Ca, Mg, Cu, Zn, Se, Li…) prodirući duboko u bronhije, bronhiole i alveole.

Slana terapija se koristi isključivo kao pomoćna metoda u lečenju bolesti gornjih i donjih respiratornih organa i kože. Najveća posećenost slanoj sobi beleži se od strane osoba koji pate od hroničnih alergija i osobe sa drugim tegobama izazvanim otežanim disanjem, poput asmatičara.

U slanu sobu koja je skroz od soli, uključujući i podove, po pravilu bi trebalo da se ulazi sa specijalnim, jednokratnim sterilnim kesama koje se navlače na gola stopala. Nakon izlaska iz slane sobe, kese za jednokratnu upotrebu se bacaju u posebnu korpu koja se nalazi izvan same slane sobe. U slanim sobama gde na podu nema soli, po pravilu se ulazi bez papuča, bos.

Predviđeno vreme boravka u slanoj sobi u okiru jedne seanse iznosi od 30 do 40 minuta, a za decu predviđa se boravak od 20 minuta.

 

Proces izgradnje slanih soba je oko 7 radnih dana a za slane pećine 2 do 3 nedelje srazmerno projektu.

U izradi slanih sauna i pećina koristimo 3 vrste granulcija morske soli i 4 vrste granulacija himalajske soli.

Tehnički podaci 

 

Izrada slanih soba i pećina podrazumeva za početak osnovni dogovor i izradu tehničkog projekta na osnovu vašeg zahteva i zamišljene strukture (privatna ili javna namena).

Nakon kompletnog dogovora, možemo pristupiti izradi slane sobe sa prethodno pripremljenim instalacijama. Proces izgradnje slanih soba je oko 7 radnih dana a za slane pećine oko 2-3 nedelje srazmerno projektu.

U proizvodnji slanih soba i pećina koristimo samo prirodne materijale bez upotrebe staklene vode i materijala koje imaju štetna dejstva. Kombinujemo nekoliko vrsta soli a u standardnoj opciji je morska so i so sa Himalaja. U izradi slanih sauna i pećina koristimo 3 vrste granulcija morske soli i 4 vrste granulacija himalajske soli.

Koristimo sledeće vrste:

 • Morska so sitne granulacije  0,5-0,8mm
 • Morska so srednje granulacije 1-1,7mm
 • Morska so krupne granulacije 25kg, 1,7-3,4mm
 • Himalajska so granulacije 7-10mm – PINK
 • Himalajska so granulacije 2-5mm – PINK
 • Himalajska so granulacije 2-5mm – RED
 • Himalajska so bela u prahu

 

Takođe koristimo himalajske slane cigle u svim formama i slane stene tj. grumenje.

Na 1m2 poda slane sobe ili pećine postavljamo minimum 40 kg soli a na zidovima mozemo uraditi 3 vrste reljefa soli.

 

 

Halogenerator je uređaj koji stvara glavni lekoviti sastojak slane sobe, a to je suvi slani aerosol prirodne kamene soli ili soli iz mora.

Halogenerator se postalja na zid slane sobe na mestu pogodnom za ugradnju, a upravljačka jedinica se ugrađuje na mesto koje je osoblju pogodno za rukovanje halogeneratorom

Vazduh tj. suva magla prodire duboko u disajne puteve, znatno dublje od prirodnog morskog, ili onog iz vlažnih inhalatora supersoničnih nebulajzera.

Udisanjem smanjuju se upale i poboljšava se rad pluća.