Bazeni za rekreaciju

Vodeni fitnes

 

Bazeni koji se nalaze u rekreativnim centrima oduvek su imali ključnu komponentu, a to je isplativost i održivost celog sistema. Raznolikost rekreativnih bazena, njihov prateći sadržaj daje osnovnu inekciju za samoodrživost. Brojni rekreativni objekti pored samog bazena sadrže i zidove za penjanje, razne sadržaje za igre na vodi, dok su u blizini samog bazena i ostali elementi koji donose dodatne prihode (kafić, restoran sa barom, dečiji sadržaji).

Sam naziv rekreativni bazen, uključuje mnogo veću grupu korisnika, koji nisu samo aktivni sportisti već i pored sportskog sadržaja dovode ostatak porodice na neku vrstu celodnevne rekreativne zabave.

Plivanje je za decu vrlo često dosadno ukoliko nema uključene neke rekvizite. Za odrasle posetioce rekreativnih centara bazen odvaja pažnju od nekih 30 minuta, a ostali program pokreće interesovanje i na kojem se korisnici mnogo duže zadržavaju.

Rekreativni bazen je dobar ključ održivosti za programe učenja plivanja. Mnogo se dece kroz rekreativni program usmeravaju da nauče da plivaju i da se održe na vodi i pobede strah od nje. Takođe veoma je bitno da se uči o sigurnosti na vodi i to za sve slojeve društva i za sve generacijske uzraste.

Pravilno dizajniran rekreativni bazen, sa uklopljenim vremenom za školsku nastavu sa programom rekreativnog sporta, donosi više zdravlja naciji i samom društvu od samog profesionalnog sporta, koji je po svemu sudeći postao uz asketsko odricanje po malo i bolestan, mazohistički i zdravstveno rovit vid zadovoljstva.

Današnji trend u rekreativnim bazenima je svakako vodeni fitnes ili aqua fitness koji može imati veoma širok spektar aktivnosti u bazenima. Najčešće dubina u tim bazenima nije veća od 120 cm i u njemu se uspešno mogu voditi program vodenog aerobika, vožnja vodenog bicikla (aquabike), skakanje na trampoline (aqua jump), razne vrste vodenog plesa i baleta, vodenog hokeja, ronjenja na dah itd.

Ovim programom uvećava se mogućnost osnivanja fitnes kampa kroz razne kurseve vodenog programa.

Takođe treba spomenuti i da je sve češći primer uključivanja profesionalaca za fizikalnu terapiju, koji kroz vežbe u vodi daju vrhunske rezultate za opravak sportista, razne vežbe koje ne opterećuju zglobove.