Bazeni sa epoksidnim premazom

Epoksidni premaz za bazene

Nakon hidroizolacije, bazen se može prefarbati. Pre farbanja bazena, potrebno je proveriti vodonepropustljivost bazena. Boje su pretežno u vidu jednokomponentnog premaza na bazi vodene disperzije i akrilne smole.

Posle nekoliko sezona korišćenja, farbana podloga se mora ponovo osvežiti i premazati.

 

Hidroizolacija bazena i farbanje epoksidnim premazom

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Uobičajeni i ekonomski prihvatljiv način finalne obrade bazena za plivanje je farbanje adekvatnom bojom, kao što je epoksidni premaz. To je tehnički veoma efikasno rešenje, a u svakom slučaju daleko jeftinije nego oblaganje keramičkim pločicama.

Odluka da se odabere epoksidni premaz značajno utiče na odabir metoda hidroizolacije bazena, budući da moraju da se ispune specifični tehnološki zahtevi.

Preciznije rečeno, hidroizolacioni sloj mora da:

 • Bude dugotrajan, budući da njegov položaj između nosivih elemenata bazena i sloja epoksidne boje kasniji pristup radi eventualnih intervencija čini veoma komplikovanim i skupim.
 • Bude dobro povezan sa nosećim elementima bazena, kako bi izdržao negativni pritisak koji može da se pojavi periodično.
 • Ima glatku površinu.

Premaz koji koristimo mora da poseduje sledeće karakteristike:

 • Elastičnost, kako ne bi pucao zbog mogućih ekspanzija i kontrakcija.
 • Otpornost na vodu i hemikalije koje se verovatno nalaze u njoj (npr. hlor).
 • Otpornost na klimatske uticaje (tj. na UV zračenje, zamrzavanje, itd.).

II. REŠENJE

Izuzetno je važno da se konstrukcija bazena pravilno projektuje, tako da na efikasan način odoleva hidrostatičkom pritisku.

Efikasna hidroizolacija bazena se postiže nanošenjem čvrstog vodonepropusnog cementnog maltera na zidove i dno bazena, te on istovremeno deluje i kao vodonepropusni i kao izravnavajući sloj. Tako dobijamo glatku, stabilnu i vodonepropusnu podlogu koja nam je neophodna za nanošenje epoksidnog premaza.

Cementni malter postaje vodonepropustan dodavanjem aditiva za vodonepropusnost ADINOL-DM-a, u količini 1% od težine upotrebljenog cementa.

Vezivanje malterisanog sloja za zidove bazena se obezbeđuje prskanim slojem (špric malter) izrađenim uz pomoć polimernog lateksa ADIPLAST-a, dok se vezivanje podne košuljice obezbeđuje izradom vezivnog sloja ojačanog takođe polimernim lateksom ADIPLAST-om.

Preporučuje se, da tokom livenja betona za strukturalne elemente bazena, dodajemo aditiv za vodonepropusnost betona PLASTIPROOF, u količini od 0,2- 0,5% od težine upotrebljenog cementa.

Zahtevi u pogledu elastičnosti i otpornosti na hemikalije koje premaz mora da poseduje, u potpunosti su zadovoljeni primenom epoksidnog premaza EPOXYCOAT-S-a. To je 2-komponentni epoksidni sistem koga karakterišu povećana elastičnost i otpornost na trenje. Pored toga, posebno je otporan na veliki broj hemikalija, kao što su razblažene kiseline, baze, naftni derivati, neki od rastvarača, vodu, morsku vodu, kao i na klimatske uticaje.

III. PRIMENA

Priprema podloge:

 1. Podloga mora da se potpuno očisti od ostataka masnoće, od oplatola, trošnih materijala, prašine, itd.
 2. Štrčeći delovi armature moraju da se odseku do površine betona.
 3. Izrađuje se čvrsti vodonepropusni sloj od cementnog maltera (cement:pesak = 1:2,5) sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ADINOL-DM-a, u količini od 1% od težine upotrebljenog cementa. Vezivanje tog maltera za vertikalne površine se obezbeđuje vezivnim slojem (špric malter) izrađenim pomoću polimernog lateksa ADIPLAST-a (cement : pesak : ADIPLAST : voda = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 zapreminski). Vezivanje tog maltera za podne površine se obezbeđuje vezivnim premazom izrađenim pomoću polimernog lateksa ADIPLAST-a (cement : pesak : ADIPLAST : voda = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 zapreminski). Podna košuljica se izliva uz pomoć vođica do debljine od 2-3 cm.
  Potrošnja ADINOL-DM-a: oko 4,2 kg/m3 maltera.
 4. Priprema se čvrsti vodonepropusni završni sloj maltera od veoma finog peska (cement:pesak = 1:2) sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ADINOL-DM-a, u količini od 1% od težine upotrebljenog cementa.
  Ovaj sloj cementnog maltera se nanosi u debljini od 5-10 mm, a potom se uglačava sunđerastom hoblericom.
  Potrošnja ADINOL-DM-a: oko 5 kg/m3 maltera.
 5. Na sastavima zidova i dna bazena, kao i na međusobnim sastavima zidova, preporučuje se formiranje žljeba prilikom nanošenja maltera, kako bi se olakšala kasnija primena epoksidnih sistema.

Prajmerisanje i farbanje epoksidnom bojom EPOXYCOAT-S

 1. Minimum 28 dana po malterisanju – što je neophodni period za dozrevanje cementnog maltera – a pod uslovom da se prosušio (vlaga < 4%), pristupa se prajmerisanju svih površina u bazenu epoksidnim prajmerom DUROFLOOR-BI. Komponente A (smola) i B (ušvršćivač) su zapakovane u dve odvojene posude u unapred određenoj težinskoj razmeri. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A. Mešanje 2 komponente treba da traje oko 5 minuta, uz korišćenje miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača.
  Potrošnja DUROFLOOR-BI: oko 150 g/m2, zavisno od upijajuće moći podloge.
  Alternativno, prajmerisanje može da se obavi i sa EPOXYCOAT-S-om razređenim 10% – 20% sa specijalnim rastvaračem SM-14.
 2. Sve pukotine i nepravilnosti podloge treba popuniti epoksidnim gitom EPOMAX-EK.
 3. Kad se prajmer osuši, ali unutar perioda od 24 časa po nanošenju prajmera, površine bazena se farbaju epoksidnom bojom EPOXYCOAT-S. Komponente A (smola) i B (ušvršćivač) su zapakovane u dve odvojene posude u unapred određenoj težinskoj razmeri. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A. Mešanje 2 komponente treba da traje oko 5 minuta, uz korišćenje miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača. EPOXYCOAT-S se nanosi u dva sloja četkom, valjkom ili pištoljem, nerazređen, ili razređen maksimalno do 10% rastvaračem SM-14. Drugi premaz se nanosi kada se prethodni potpuno osuši, ali unutar perioda od 24 časa.
  Potrošnja EPOXCOAT-S-a: 200-300 g/m2 po premazu.

IV. NAPOMENE:

 • Posebna pažnja mora da se obrati na pravilnu obradu “specijalnih delova” bazena, kao što su svetla, dotoci i odlivna mesta, i sl., budući da su to osetljiva mesta kad je hidroizolacija u pitanju.
 • EPOXYCOAT-S sadrži rastvarače. Kad se koristi u zatvorenom prostoru, treba obezbediti dobru ventilaciju.
 • Vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljanje temperature.
 • Vezivanje sukcesivnih slojeva može da bude ozbiljno narušeno dejstvom vlage ili prljavštine.
 • Epoksidne slojeve treba zaštititi od vlage tokom prvih 4-6 sati po nanošenju. Vlaga može da izbeli površinu i da je učini lepljivom. Takođe može da omete vezivanje. Izbledele ili lepljive slojeve na delovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem, i ponovo ih naneti.
 • Kada se očekuje period duži od predviđenog između nanošenja dva susedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi pre nanošenja novog sloja.
 • Pre upotrebe, pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.