Nice art mozaik

Istorija staklenog mozaika

 

Ljudi su od davnina bili fascinirani mozaik pločicama. Umetnost koja se ogleda u lomljenju mozaika je stara nekoliko hiljada godina ( najmanje 4000 godina da budemo precizniji) i ogleda se u spajanju raznih boja lomljenog mozaika kako bi se dobila jedna celina u vidu neke tematske slike. Ova tehnika se koristi isključivo u dekorativne svrhe kako bi se vizuelno oplemenili prostori poput kuhinja, kupatila,bazena i sl. Mozaik pločice se takođe koriste i za dekoraciju stolova, podova, ali i javnih trgova.

Poreklo mozaik pločica i umetnosti stvaranja slika od mozaik pločica potiče iz Mesopotamije, gde su se koristili delovi sitnog lomljenog kamena kako bi se stvorilo umetničko delo.

Prvi stakleni mozaik je pronađen u Susi, današnji Iran oko 1500 godina pre nove ere. Umetnost mozaika je napredovala još više sa razvojem drevne Grčke civilizacije u kojoj se koristio kamen i sitniji šljunak kako bi umetnici dobili što kompleksniji dizajn.

 

Ukratko o proizvodnji staklenog mozaika

 

Postoje različite tehnike pravljenja staklenog mozaika, tako da ćemo ukratko opisati samo jednu od tehnika.

Proizvodnja mozaika se ogleda u zagrevanju stakla na ekstremno visokim temperaturama od oko 1600C. Ova procedura se radi u posebnim pećima prilagođenim za rad u takvim uslovima, na tim temperaturama se staklo topi i sjedinjuje. Nakon toga se užarena staklena masa vadi iz peći i postavlja u svoj kalup. Presa zatim pritiska tu masu i oblikuje je u pojedinačne mozaik pločice koje su i dalje sjedinjene, ali u ovom procesu dobijaju svoj oblik koji nam je svima dobro poznat. U nekim slučajevima se užarena staklena masa ne postavlja u svoj kalup, već se stavlja ispod prese koja je oblikovana u vidu mozaik pločica, koja kada izvrši pritisak na staklenu masu oblikuje je i dobija se poznati oblik mozaik pločica. Zatim se oblikovana užarena staklena masa ostavlja da se ohladi. Nakon toga se pažljivo uklanjaju sve nepravilnosti i višak mozaika. Većina kompanija u svetu taj višak reciklira i ponovo koristi u svojoj proizvodnji. Ivice staklenog mozaika se obrađuju posebnim finim šmirglama i automatizovanim mašinama koje uklanjaju oštrinu radi bezbednosti krajnjeg potrošača. Oblici i boje staklenog mozaika variraju u zavisnosti od proizvođača. Kada se staklo finalno obradi onda se šalje na spajanje u table, ili listove koji su dalje spremni za komercijalnu upotrebu.

 

Primena lomljenog staklenog mozaika

 

Lomljeni stakleni mozaik se koristi isključivo u dekorativne, estetske svrhe. Kao što smo već napomenuli stakleni mozaik na kilogram se koristi najviše u umetnosti, odnosno najvuše ga koriste umetnici za stvaranje svojih dela. Umetnička dela od lomljenog staklenog mozaika variraju od dečijih radova namenjenih za ukrašavanje dečijih soba, vrtića I sl. do freski koje ukrašavaju katedrale ili poslovne objekte širom sveta.

Širom sveta postoje dečije radionice u kojima se pažnja mališana usmerava na razvoj kreativne strane. U ovim radionicama naši najmlađi imaju priliku da se prvi put susretnu sa jednom izuzetno lepom formom umetnosti koja zahteva od njih kreativno uključenje, odnosno potpunu pažnju na stvaranje dela u njihovim trenutnim kreativnim kapacitetima. Ispostavilo se da deca izuzetno vole ovakve radionice jer rad sa bojama umiruje.

 

Aquaplan Vam nudi stakleni  mozaik na kilogram.

Pogodan je za različite vidove stvaralaštva.