Nice art mozaik na kilogram

Istorija staklenog mozaika

 

Ljudi su od davnina bili fascinirani mozaik pločicama. Umetnost koja se ogleda u lomljenju mozaika je stara nekoliko hiljada godina ( najmanje 4000 godina da budemo precizniji) i ogleda se u spajanju raznih boja lomljenog mozaika kako bi se dobila jedna celina u vidu neke tematske slike. Ova tehnika se koristi isključivo u dekorativne svrhe kako bi se vizuelno oplemenili prostori poput kuhinja, kupatila,bazena i sl. Mozaik pločice se takođe koriste i za dekoraciju stolova, podova, ali i javnih trgova.

Poreklo mozaik pločica i umetnosti stvaranja slika od mozaik pločica potiče iz Mesopotamije, gde su se koristili delovi sitnog lomljenog kamena kako bi se stvorilo umetničko delo.

Prvi stakleni mozaik je pronađen u Susi, današnji Iran oko 1500 godina pre nove ere. Umetnost mozaika je napredovala još više sa razvojem drevne Grčke civilizacije u kojoj se koristio kamen i sitniji šljunak kako bi umetnici dobili što kompleksniji dizajn.

 

Ukratko o proizvodnji staklenog mozaika

 

Postoje različite tehnike pravljenja staklenog mozaika, tako da ćemo ukratko opisati samo jednu od tehnika.

Proizvodnja mozaika se ogleda u zagrevanju stakla na ekstremno visokim temperaturama od oko 1600C. Ova procedura se radi u posebnim pećima prilagođenim za rad u takvim uslovima, na tim temperaturama se staklo topi i sjedinjuje. Nakon toga se užarena staklena masa vadi iz peći i postavlja u svoj kalup. Presa zatim pritiska tu masu i oblikuje je u pojedinačne mozaik pločice koje su i dalje sjedinjene, ali u ovom procesu dobijaju svoj oblik koji nam je svima dobro poznat. U nekim slučajevima se užarena staklena masa ne postavlja u svoj kalup, već se stavlja ispod prese koja je oblikovana u vidu mozaik pločica, koja kada izvrši pritisak na staklenu masu oblikuje je i dobija se poznati oblik mozaik pločica. Zatim se oblikovana užarena staklena masa ostavlja da se ohladi. Nakon toga se pažljivo uklanjaju sve nepravilnosti i višak mozaika. Većina kompanija u svetu taj višak reciklira i ponovo koristi u svojoj proizvodnji. Ivice staklenog mozaika se obrađuju posebnim finim šmirglama i automatizovanim mašinama koje uklanjaju oštrinu radi bezbednosti krajnjeg potrošača. Oblici i boje staklenog mozaika variraju u zavisnosti od proizvođača. Kada se staklo finalno obradi onda se šalje na spajanje u table, ili listove koji su dalje spremni za komercijalnu upotrebu.

 

Primena lomljenog staklenog mozaika

 

Lomljeni stakleni mozaik se koristi isključivo u dekorativne, estetske svrhe. Kao što smo već napomenuli stakleni mozaik na kilogram se koristi najviše u umetnosti, odnosno najvuše ga koriste umetnici za stvaranje svojih dela. Umetnička dela od lomljenog staklenog mozaika variraju od dečijih radova namenjenih za ukrašavanje dečijih soba, vrtića I sl. do freski koje ukrašavaju katedrale ili poslovne objekte širom sveta.

Širom sveta postoje dečije radionice u kojima se pažnja mališana usmerava na razvoj kreativne strane. U ovim radionicama naši najmlađi imaju priliku da se prvi put susretnu sa jednom izuzetno lepom formom umetnosti koja zahteva od njih kreativno uključenje, odnosno potpunu pažnju na stvaranje dela u njihovim trenutnim kreativnim kapacitetima. Ispostavilo se da deca izuzetno vole ovakve radionice jer rad sa bojama umiruje.

 

Aquaplan Vam nudi stakleni  mozaik na kilogram. Miks različitih boja mozaik pločica spreman za kreativno stvaranje. Pogodan je za različite vidove stvaralaštva.