Hemijsko kondicioniranje bazenske vode

Dozirne pumpe za bazene

Dozirne pumpe predstavljaju idealno rešenje za kondicioniranje vode u bazenu. Dozirne pumpe za bazene nikada nece zaboraviti da ubace tačnu dozu tečnog hlora ili drugih potrebnih hemikalija u vaš bazen.

Sa dozirnom pumpom, hemikalije kao što su tečni hlor se mogu automatski uneti u sistem na osnovu signala senzora. Senzori prepoznaju električnu provodljivost vode i ukoliko ona opadne, kontroler prepoznaje povećanje potražnje za hlorom i shodno tome prilagođava dodavanjem hlora.

Šta je tačno električna provodljivost?

Elektolitička provodljivost brojno izražava sposobnost posmatranog uzorka vode da provodi električnu struju. Jedinica mere za eletrolitičku provodljivost vode je S/cm (Simens po centimetru).

Ova sposobnost vode u direktnoj je vezi sa prisustvom jona u vodi, odnosno njihovom koncentracijom i temperaturom vode. Gornja granična vrednost elektroprovodljivosti u vodi za piće je 1000 µS/cm na 20°C. U nekim tehnološkim procesima maksimalna dozvoljena elektroprovodljivost ili konduktivitet iznosi 50 µS/cm.

Automatsko i manuelno doziranje

Prednosti automatskih dozirnih pumpi u odnosu na ručno sipanje hemikalija u bazenu su brojne.Najosnovnija i najbitnija pogodnost je ta što automatska dozirna pumpa uklanju ljudsku grešku u merenju i frekvenciji doziranja. Takođe smanjuje rizik od prosipanja hemikalija i smanjuje rad operatera. Hemikalije su efikasnije kada se često dodaju u manjim dozama u odnosu na velike doze.

Elektromagnetne i peristatičke dozirne pumpe

Elektromagnetne pumpe se izrađuju za doziranje manjih količina hemikalija: od 0,5 l/h do 140 l/h i za pritiske na mestu ugradnje do 20 bar. Svaka elektromagnetna pumpa je opremljena usisnom korpom, injektorom, crevima za usisavanje i potiskivanje hemikalija i priključkom za merač nivoa u posudi sa hemikalijom.

Peristaltičke pumpe izvrsne su za transport širokog spektra fluida kada se zahteva efikasnost i velika preciznost doziranja. Podjednako su efikasne sa viskoznim i abrazivnim medijima, kao i sa fluidima koji su osetljivi na deformacije.

Kompletnu ponudu automatskih dozatora hemikalija, možete pogledati na našem web shop-u, samo jednim klikom OVDE.

 

Naše prodavnice se nalaze na sledećim adresama:
• Zrenjanin, Branka Ćopića 1
• Beograd, Zrenjaninski put 98P
• Novi Sad, Partizanska 40

Kontakt telefon:
☎ 062 484 906
☎ 062 486 906
📩 prodavnica@aquaplan.rs