O toplim klupama

Grejni ležaj obložen mozaikom

Tople klupe su se pokazale kao jedan od najpopularnijih sadržaja relaks prostora u centrima.

Klupe se mogu lako modifikovati ili isprojektovati tako da odgovaraju bilo kom enterijeru.
Sve klupe imaju završnu oblogu od staklenog mozaika ili keramike, tako da su jako otporne na habanja koja je javljaju u toku eksploatacije.

Klupe i ležaljke poseduju digitalni termostat pomoću koga se koriguje željena temperatura površine klupe.

Kao i tepidarijumi, klupe se zagrevaju do približne temperature tela, od 37 do 39 stepeni Celzijusa. Na ovaj način postiže se da telo odaje otprilike onoliko toplote koliko i prima.

Time se postiže opuštanje mišića i nervnog sistema. Telo se zagreva bez znojenja, a usled toplote krvni sudovi se šire, što poboljšava protok krvi i jača imunitet.

Korišćenje toplih klupa preporučuje se kao priprema za boravak u parnom kupatilu, ali se može koristiti i nezavisno od toga, npr. između dva boravka u sauni.

Vazduh u prostoriji sa toplim klupama je srednje vlažnosti, a preporučen boravak je 15-20 minuta.