Način korišćenja tepidarijuma

Tepidarijum je grejni ležaj koji svojom toplotnom energijom, odnosno svojim toplotnim zračenjem podiže temperaturu tela i na taj način priprema telo na boravak u parnom kupatilu.

Prilikom zagrevanja tela mišići se opuštaju i pripremaju za boravak u toplom kupatilu. Temperatura grejne klupe odnosno tepidarijuma je 37 do 39 stepeni Celzijusa. Ovim umerenim i konstantnim podizanjem temperature telo se zagreva bez znojenja, dok se krvni sudovi šire i na taj način poboljšavaju protok krvi i jačaju imunitet.

Tepidarijum se može koristiti i nezavisno od pripreme za boravak u parnom kupatilu, jedan  od primera je korišćenje tepidarijuma između dva boravka u sauni. Ležanje na tepidarijumu ne treba da bude duže od 20 minuta, idealno je 15 minuta.