Oprema za slane sobe

Profesionalni ultrazvučni inhalator - nebulaizer

PRIZMA PROFI SONIC je profesionalni ultrazvučni inhalator, velikog kapaciteta i veoma modernog dizajna. Zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir (LCD touch screen display) moguće je vršiti različita podešavanaja: brzina stvaranja aerosola, protok vazduha, vreme početka i trajanja inhalacione terapije, a pozadinsko osvetljenje ekrana omogućava čitanje i u mraku.
Čestice aerosola su optimalne veličine što obezbeđuje efikasno dopremanje leka do najsitnijih delova disajnih puteva, samim tim veći je terapijski efekat primenjenog leka.

NAMENA: inhalator je namenjen za upotrebu u medicinskim ustanovama (bolnice, klinike, ordinacije). Pomoću PROFI SONIC inhalatora mogu se inhalirati deca i odrasli.

KARAKTERISTIKE

• Brze i prijatne inhalacione terapije
• Jednostavan i intuitivan za upotrebu
• Veličina čestice: 0,5 – 6,0 μm
• Mogućnost podešavanja:
– brzine stvaranja aerosola: 0,0 – 3,0 ml/min
– protoka vazduha: maksimalno 20 l/min
– trajanja inhalacije u opsegu od 1 – 99 minuta
• Zapremina posude za lek: 5 – 150 ml
• Zapremina posude za vodu: 300 ml
• Mali ostatak leka: 1 ml
• Bakteriološki filter
• Veliki i pregledan LCD ekran na kome su prikazani: odabrani protok vazduha brzina stvaranja aerosola, vreme do kraja inhalacije i eventualno greške u toku rada
• Kratak ton prilikom odabira komandi na ekranu
• Karakterističan ton kojim se oglašava kraj inhalacije ili eventualna greška tokom rada inhalatora
• Bešuman rad inhalatora
• Nivo buke: 35 dB (A)
• Frekvencija ultrazvuka: 1.7 MHz
• Napajanje iz električne mreže

SADRŽAJ KOMPLETA: inhalator PROFI SONIC, crevo za inhalaciju (75 cm), usnik, 1 maska za decu, 1 maska za odrasle, 1 bakteriološki filter, 3 posude za lek (jedna već instalirana), kabl za napajanje iz električne mreže, uputstvo za upotrebu i garantni list.

DODATNA OPREMA: pokretni i stoni stalak od nerđajućeg čelika i boca za kontinuirano dodavanje leka.

RASPOLOŽIVA OPREMA: crevo za inhalaciju (75 cm), maska za decu, maska za odrasle, usnik, bakteriološki filter i posuda za lek.

Poruči / Profesionalni ultrazvučni inhalator - nebulaizer
Generator suvog slanog aerosola - MULTIsalt

MultiSALT je generator suvog slanog aerosol, čija upotreba je predviđena u prostorima malih površina zahvljujući dizajnu kompaktnih dimenzija i jednostavnom montiranju. Podešavanja parametara na multiSALT-u je moguće na samom uređaju preko ekrana osetljivog na dodir (Touch screen display), kao i  preko tableta (Windows 8.1) ili tableta/mobilnog telefona (Android).

Karakteristike:

 • trajanje ciklusa: 10 – 99 minuta (podesivo, u koracima od 1 minuta)
 • potrošnja soli: 0 – 150 g/h (podesivo)
 • kapacitet posude za so: max 40 g
 • profili doziranja: 10 vremenskih intervala
 • podešavanje doziranja soli u opsegu od 0 – 100 % kapaciteta uređaja
 • bežično upravljanje halogeneratorom putem tablet računara, kao i  preko tableta (Windows 8.1) ili tableta/mobilnog telefona (Android)memorija za 9 programa (trajanje ciklusa i način doziranja soli)
 • mogućnost čuvanja neograničenog broja programa na tablet računaru ili Android telefonu
 • montiranje na zid ili postavljanje na sto
 • veoma niska potrošnja energije
 • radni napon: 100-240 VAC, 50 – 60 Hz
 • potrošnja energije: 35 W
 • dimenzije: 205 x 450 x 210 mm
 • težina: 6,5 kg
Sadržaj kompleta:
 • uređaj MULTIsalt
 • mrežni adapter
 • software za tablet računare i Android telefone
 • pribor za čišćenje
 • uputstvo za upotrebu

Poruči / Generator suvog slanog aerosola - MULTIsalt
Halogenerator Prizsalt

PRIZMA PRIZSALT + je profesionalni generator suvog slanog aerosola, namenjen za upotrebu kao halogenerator u slanim sobama. Podešavanje parametara terapije je jednostavno i intuitivno, zahvaljujući grafičkom ekranu osetljivom na dodir (Touch screen display). Pored pomenutog načina upravljanja, omogućeno je lako upravljanje uređajem preko tablet računara (Windows 8.1 i 10 ) i Android uređaja (pametnih telefona ili tableta).
Stroga kontrola kvaliteta prilikom izrade PRIZSALT + uključuje korišćenje pažljivo odabranih materijala (delovi koji dolaze u kontakt sa solju izrađeni su od nerđajućeg čelika i plastike) što uz pravilnu upotrebu aparata obezbeđuje njegov dug životni vek.

NAMENA: uređaj je namenjen upotrebi u slanim sobama, kako u medicinskim tako i u wellness/SPA centrima.

SADRŽAJ KOMPLETA: PRIZSALT+, software za tablet računare i Android telefone, pribor za čišćenje i uputstvo za upotrebu.

KARAKTERISTIKE :

– Trajanje terapije: 10 – 99 minuta (podesivo, u koracima od 1 minuta)
– Potrošnja soli: 0 – 150 g/h (podesivo)
– Kapacitet dozatora soli: max 150 g
– Profili doziranja: 10 vremenskih intervala
– Podešavanje doziranja soli u opsegu: 0 – 100 % kapaciteta uređaja
– Memorija za 9 programa (trajanje inhalacije i način doziranja soli)
– Bežično upravljanje halogeneratorom putem tablet računara
– Mogućnost čuvanja neograničenog broja programa na tabletu
– Montaža na zid
– Radni napon: 100-240 VAC, 50 – 60Hz
– Potrošnja energije: 60 W
– Dimenzije: 270 x 480 x 260 mm
– Težina: 13,5 kg

Halogenerator je uređaj koji stvara suvi aerosol i uduvava ga u slanu sobu. Halogenerator sadrži u sebi mikroprocesor koji prati i održava idealnu temperaturu i relativnu vlažnost vazduha i koncentraciju suvog aerosola.

Svi delovi halogeneratora koji dolaze u dodir sa solju izrađeni su od nerđajućeg čelika i ostalih nerđajućih materijala. Radom halogeneratora upravlja ugrađeni mikroračunar. Korisnik upravlja halogeneratorom preko grafičkog ekrana osetljivog na dodir. Korisnik može samostalno i jednostavno da podešava sledeće parametre terapije: – trajanje terapije (od 10 do 99 minuta, u koracima od 1 minut) – profil promene koncentracije soli tokom terapije (trajanje terapije podeljeno je na 10 koraka, a za svaki korak terapije može da se podesi koncentracija aerosola soli u opsegu od 0 do 100% kapaciteta uređaja. Svi parametri terapije mogu da se sačuvaju u jednoj od 9 raspoloživih memorija i da se kasnije po želji koriste. Pored toga, tokom trajanja terapije moguće je dodatno ručno korigovanje koncentracije aerosola soli. Upravljačka mikoračunarska jednica spojena je sa halogeneratorom putem kabla. To omogućava da se halogenerator postavi na zid slane sobe na mestu pogodnom za ugradnju, a da se upravljačka jedinica ugradi na mesto koje je osoblju pogodno za rukovanje halogeneratorom. U slučaju kada korisnik ima više slanih soba moguće je postaviti sve upravljačke jednice u jednu kontrolnu sobu i odatle upravljati radom svih slanih soba. 80% čestica soli u vazduhu slane sobe je veličine do 5mm. Uređaj stvara mali nivo buke tokom rada. Napajanje halogeneratora je iz monofazne gradske mreže napona 220V/50Hz. Potrošnja struje je 0.5 A. Aparat je predviđen za slanu sobu površine do 20 kvadratnih metara.

Poruči / Halogenerator Prizsalt