Delovi za parogeneratore

Rezervni specijalni čep za parogenerator Harvia HGX

Harvia parogenerator opcionalno ima mogućnost da nadogradi automatski ventil za pražnjenje tanka. Ova opcija omogućuje da voda koja ostane u rezervoaru nakon hlađenja iscuri u kanalizaciju. Time se smanjuje mogućnost stvaranja taloga i kamenca na grejačima.

Grejni elemenat za parogeneratore je namenski dizajniran za svaki model pojedinačno. Poseduje gumeni dihtung i mesto za pričvršćenje sa šrafom.

Matična ploča je glavni programski deo u parogeneratoru. Ova osetljiva elektronika obezbeđuje programiranje rada parogeneratora. Za njen pravilan rad potrebno je ventilisati prostor, tj generator ne bi trebao da bude u vlažnim uslovima i neprovetrenoj prostoriji zatvorenom u nekom ormanu.

Sonda za nivelisanje vode u tanku parogeneratora. Onemogućuje da grejači u parogeneratoru ostanu bez vode.

Kod generatora većeg kapaciteta potrebno je dodatno ugraditi pored originalne i još jednu izduvnu glavu, kako bi se količina pare pravilno rasporedila.

Senzor nivoa vode u generatorima pare obezbeđuje ravnomerno doziranje vode u rezervoaru. On onemogućuje da grejači u parogeneratoru ostanu bez vode.

Senzor za temperaturu uključuje i isključuje generator kada se postigne željena temperatura u parnom kupatilu.

Sigurnosni ventil za parogeneratore se koristi na samoj izduvnoj grani na generatoru pare. Omogućuje da višak pare koja je pod pritiskom izađe u kanalizaciju. To omogućava dodatnu sigurnost ukoliko dođe do začepljenja glavne izduvne grane.

Plastična maska za glavu uduvača od generatora sprečava eventualno dodir tela korisnika sa zagrejanom diznom kroz koju izlazi para. Poseduje rupu za posipanje esencije na diznu.