Tehnički podaci kneipp-a

Kneipp staze sa toplom i hladnom vodom su naizmenično poređane jedna iza druge, obično dve, jedna sa toplom, a jedna sa hladnom vodom, koje idu u krug, zatvarajući isti. Krug može da bude pravilnog i nepravilnog oblika, kraći i duži. Nije neophodno da Kneipp staza bude kružno rasporedjena, već može biti napravljena kao uzdužna staza. Dubina korita kreće se od 20 – 40 cm. Temeratura hladne vode je 15 – 20 C, a tople 40-50 C. Dno korita se obično oblaže sa sitnim i krupnijim kamenjem, sa blagim ivicama, kako se prilikom hodanja ne bi raseklo i povredilo stopalo. Cilj hodanja po kamenju jeste između ostalog, stimulacija refleksne zone na stopalima.

Dužina staze, broj i raspored komora mogu varirati i planiraju se u skladu sa zahtevima kupca.