Grejni kablovi za hammam

ELEKTRA VCD 17 grejni kablovi koriste kao osnovni vid grejanja, što znači da predstavlja jedini oblik grejanja prostorije.

ELEKTRA VCD17 grejni kablovi su prvenstveno namenjeni za upotrebu u prostorijama sa pločicama ili podloga od prirodnog kamena . Pored toga mogu se koristiti i za podne obloge od materijala kao što su:

– Podne obloge od zida do zida

– Vinil podovi,

– Parket ili druge drvene obloge,

– Laminat

Podno grejanje sa VCD 17 grejnim kablovima se izvodi dok su prostorije u fazi izgradnje (siva gradnja), na betonsku ploču ili betonsku podlogu sa slojem toplotne izolacije u cilju smanjenja gubitka toplote. Tada se kablovi pokrivaju suvim betonom ili cementom košuljicom.

Upravljanje se vrši sa elektronskim termostatima koji osiguravaju visoku udobnost i prijatan vazduh u Vašoj prostoriji.

Kablovi na jednom kraju imaju napajanje sa 2,5m dugačkim napojnim kablom a na drugom kraju izolovan spoj.

Grejni kablovi su oklopljeni i povezivanje napajanja kablova preko diferencijalne zaštitne FID sklopke predstavlja efikasnu zaštitu od eventualnog strujnog udara.