Oprema za aroma tuševe

Aroma tuš Fragrance Shower ESB-11

Sistem za aromatizaciju vode u tuševima sa elektromagnetnom membranskom pumpom i dozirnom jedinicom. Aromatizacija počinje automatski kada se uključi tuš (kao mogućnost postoji i opcija da se pokreće na prekidač ili na eksterni kontakt). Dozirna performansa je podesiva od 1 – 15 mL/min. Ako se rezervoar arome isprazni, pumpa se isključuje. Priključak na cev za vodu se može lako uraditi i to sa uključenom dozirnom jedinicom.

Isporuka uključuje:

– Pumpa za esenciju sa rezervoarom za mirise
– Dozirni ventil za ubrizgavanje arome u vodu
– 3m dozirne cevi PTFE
– Prazan prekidač
– Prekidač za pritisak za početak rada pumpe u dozirnoj jedinici
– Kontrolor/transformator NT24b u kućištu sa test prekidačem
– Kompletno povezan sa P pločom

Poruči / Aroma tuš Fragrance Shower ESB-11

Tuš iznenađenja Event Shower W3

Event Shower W3 je idealan za Kneipp efekat hlađenja koji počinje od nogu i kreće se ka srcu. Proces vrše bočne mlaznice.

Nakon početka programa preko prekidača, svetlo u tuš kabini se menja iz bele u plavu boju. Najniži par mlaznica (na nivou noge) počinje da prska hladnu vodu. Nakon određenog (moguće podešavanje) vremena srednji par mlaznica (nivo kukova) prati i opet nakon istog perioda uključuje se i gornji par mlaznica (nivo gornjeg dela tela). Parovi mlaznica mogu funkcionisati zajedno ili nezavisno jedan od drugog. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća na belo i mlaznice se isključuju.

Isporuka uključuje:

– Snabdevanje sa predfilterom i kuglastim ventilom MS 3/4″ ženski navoj
– 3 x izlaz sa elektromagnetnim ventilom 1/2“ i navoj 1/2“
– Mikroprocesorski kontrolor EDS1u kućištu
– Potpuno povezana cevima i žicama na PP ploču

Poruči / Tuš iznenađenja Event Shower W3

Tuš iznenađenja Tropical Rain W2

Nakon pokretanja programa, svetlo u tuš kabini se menja iz belog u crveno-zelenu boju. Topla tropska kiša sa velikim, glatkim kapljicama kaplje na korisnika u tuš kabini i voćna, živahna aroma popunjava vazduh. Čujete cvrkutanje ptica. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća nazad na belu boju, kiša i zvuk se isključuju. Dužina trajanja programa i intenzitet arome mogu se pojedinačno podešavati na kontrolnoj tabli.

Kontrolna ploča Tropical Rain W2 sadrži:

– 2x snabdevanje sa predfilterom i kuglastim ventilom MS ½“ ženski navoj
– Termo mikser JRG ½“ sa nepovratnim ventilom
– Izlaz sa termomagnetnim ventilom ½“ i navojem ½“
– Pražnjenje od cevi do mlaznice
– Pumpa za esenciju sa rezervoarom esencije i praznim prekidačem
– Dozirni ventil za ubrizgavanje arome u vodu
– Mikroprocesorski kontroler EDS1 u kućištu
– Kompletno povezana na PP ploču

Poruči /Tuš iznenađenja Tropical Rain W2

Tuš iznenađenja Event Shower WK4

Event Shower WK4 je idealan za Kneipp hladno-topao promenljivi tuš koji počinje od nogu i kreće se ka srcu. Proces se vrši bočnim mlaznicama.

Nakon početka programa preko prekidača, svetlo u tuš kabini se menja iz bele u plavu boju. Najniži par mlaznica na nivou noge počinje da prska hladnu vodu. Nakon određenog (moguće podešavanje) vremena srednji par mlaznica na nivou kukova prati, sledi par mlaznica na nivou stomaka koju prati gornji par mlaznica na nivou gornjeg dela tela. Temperatura vode menja iz hladnog u tolpo, svetlo se menja u crvenu boju i 4 para mlaznica rade u suprotnim smerovima. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća na belo i mlaznice se isključuju.

Isporuka uključuje:

– 2x snabdevanje sa predfilterom i kuglastim ventilom MS 1/2″ ženski navoj
– Termo mikser sa JRG 1/2“ sa nepovratnim ventilom
– 4x izlaz sa magnetnim ventilom 1/2″ i navojem 1/2″
– 2x solenoidni ventil 1/2″  za hladno-toplu promenu
– Mikroprocesorski kontroler EDS1 u kučištu
– Potpuno povezana na PP ploču

Poruči / Tuš iznenađenja Event Shower WK4

Tuš iznenađenja Fog Shower

Po početku programa pritiskom na dugme, lampica na tušu se menja iz bele u plavo-zelenu boju. Hladna, osvežavajuća magla sa finim kapljicama počinje da prska i rashlađujuća aroma mente ispunjava vazduh. U daljini se mogu čuti zvukovi talasa i mora. Pre kraja programa lampica se vraća u belu boju, magla i zvukovi se isključuju. Trajanje programa i intenzitet arome može biti korigovan pojedinačno putem kontrolora. Opcionalno, cev za dizne može da se prazni automatski posle programa.

Kompletan set Fog Shower W2 sastoji se od sledećih komponenti:

* Kontrolna tabla
– 1 x kontolni panel „Fog Shower“

* Pritisni taster za ploču
– 1 x pritisni taster
– 1 x Bonnet
– 1 x pločica sa imenom „Cool Fog“* Funkciona ploča sa osvetljenjem
– 1 x funkciona ploča PVC bela d800, 2cm sa 3 LED RGB spota d48 sa kontrolorom SAU i 7m kabla sa 2 konekcije za 2 mlaznice* Mlaznice
– 2 x Mlaznica za maglu 1/2“
– 2 x Pokrivni ekran za mlaznicu za maglu* Zvuk
– 1x modul za zvuk MP3
– 1x ZvučnikPreduslov montaže:

·         Obezbediti tehničku prostoriju za instalaciju kontrolnog panela

·         Utičnicu 230V/50Hz

·         Vodovodni priključak hladan 1/2“

·         Neophodan pritisak: 3 bara dinamičan

·         Količina vode: 12 l/min za upotrebu 2 mlaznice za maglu

·         Cevna instalacija do mlaznica

·         Nepovratni prema DIN EN1717 u snabdevanju

·         Odvod u tehničkoj prostoriji

Tuš iznenađenja Fog Shower

Tuš iznenađenja Niagara Rain SeD1-3K

Program 1: Tropska kiša

Nakon početka programa svetlo u tuš kabini se menja iz bele u crvenu boju. Topla Tropska kiša sa velikim, glatkim kapljicama kaplje na gosta u kabini. Čuje se cvrkutanje ptica. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća na belo, kiša i zvuk se isključuju.

Program 2: Parno tuširanje

Nakon početka programa svetlo u tuš kabini se menja iz bele u plavu boju. Hladna, osvežavajuća para sa veoma finim kapljicama počinje da prska. U daljini se čuje zvuk talasa i mora. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća na belo, kiša i zvuk se isključuju.

Program 3: Niagara kiša

Program počinje sa hladnom, osvežavajućom parom i plavim svetlom. U daljini se čuju talasi i more. Sledi Tropska kiša sa velikim, glatkim kapljicama koje povećavaju zvuk kiše i rade u skladu sa maglom. Osvetljenje u kabini se menja u crveno-zelenu boju. U poslednjem koraku programa topla Tropska kiša prestaje i završava se sa hladnom maglom i plavo-zelenim svetlom. Na kraju programa osvetljenje se vraća na belo, magla i zvuk se isključuju.

Kompletan set Niagara Rain SeD1-3K sastoji se od sledećih komponenti:

* Kontrolna tabla
– 1 x kontrolni panel „Niagara Rain“

* Taster za pritisak za ploču
– 1 x taster za pritisak 4
– 1 x Bonnet 4
– 1 x pločica sa imenom „Tropical Rain“
– 1 x pločica sa imenom „Cool Fog“
– 1 x pločica sa imenom „Side Nozzles“
– 1 x pločica sa imenom „Carribbean Storm“* Funkciona ploča sa osvetljenjem
– 1 x funkciona ploča PVC bela d800, 2cm sa 3 LED RGB spota d48 sa kontrolorom SAU i 7m kabla sa 4 konekcije za 4 mlaznice* Mlaznice
– 2 x Mlaznica za kišu 1/2″
– 2 x Pokrivni ekran za mlaznicu za kišu
– 2 x Mlaznica za maglu 1/2“
– 2 x Pokrivni ekran za mlaznicu za maglu
– 6 x Bočne mlaznice* Zvuk
– 1x modul za zvuk MP3
– 1x Zvučnik

Tuš iznenađenja Tropica SeD6

Program 1: Tropska kiša sa aromom

Nakon početka programa svetlo u tuš kabini se menja iz bele u crvenu boju. Topla Tropska kiša sa velikim, glatkim kapljicama kaplje na korisnika u kabini. Voćna, živahna aroma ispunjava vazduh. Čuje se cvrkutanje ptica. Nakon završetka programa, osvetljenje se vraća na belu boju, Tropska kiša sa aromom i zvuk se isključuju.

Program 2: Tuš sa maglom

Nakon početka programa svetlo se menja iz bele u plavu boju. Hladna, osvežavajuća magla sa veoma finim kapljicama počinje da prska. U daljini se čuje zvuk talasa i mora. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća na belo, magla i zvuk se isključuju.

Program 3: Tropika

Program počinje sa hladnim maglenim tušem i plavim osvetljenjem. U daljini se čuje zvuk talasa i mora. U nastavku sledi tropska kiša sa velikim, glatkim kapljicama koje povećavaju nivo zvuka kiše i radi u skladu sa maglom. Voćna, živahna aroma ispunjava vazduh. Osvetljenje u tušu se menja u crveno-zelenu boju. Program nastavlja tok sa hladnom maglom i plavim svetlom. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća nazad u belu boju, magla i zvuk se isključuju

Kompletan set Fog Shower W2 sastoji se od sledećih komponenti:

* Kontrolna tabla
– 1 x kontrolni panel „Tropica“

* Pritisni taster za ploču
– 1 x pritisni taster 3
– 1 x Bonnet
– 1 x pločica sa imenom „Tropical Rain“
– 1 x pločica sa imenom „Cool Fog“
– 1 x pločica sa imenom „Southern Storm“* Funkciona ploča sa osvetljenjem
– 1 x funkciona ploča PVC bela d800, 2cm sa 3 LED RGB spota d48 sa kontrolorom SAU i 7m kabla sa 2 konekcije za 2 mlaznice* Mlaznice
– 2 x Mlaznica za kišu 1/2″
– 2 x Pokrivni ekran za mlaznicu za kišu
– 2 x Mlaznica za maglu 1/2“
– 2 x Pokrivni ekran za mlaznicu za maglu

* Zvuk
– 1x modul za zvuk MP3
– 1x Zvučnik

Poruči / Tuš iznenađenja Tropica SeD6

Tuš iznenađenja Carribbean Storm

Program 1: Tropska kiša sa aromom

Nakon početka programa svetlo u tuš kabini se menja iz bele u crvenu boju. Topla Tropska kiša sa velikim, glatkim kapljicama kaplje na korisnika u kabini. Voćna, živahna aroma ispunjava vazduh. U daljini se čuje zvuk talasa i mora. Nakon završetka programa, osvetljenje se vraća na belu boju, Tropska kiša sa aromom i zvuk se isključuju.

Program 2: Tuš sa maglom

Nakon početka programa svetlo se menja iz bele u plavu boju. Hladna, osvežavajuća magla sa veoma finim kapljicama počinje da prska. Čuje se zvuk Alpskog potoka. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća na belo, magla i zvuk se isključuju.

Program 3: Bočne mlaznice

Nakon početka programa svetlo se menja iz belog u zelenu boju. Tople bočne mlaznice masiraju korisnika u kabini. Čuje se cvrkutanje ptica. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća na belo, mlaznice i zvuk se isključuju.

Program 4: Karibska oluja

Program počinje sa tolpim bočnim mlaznicama i zelenim osvetljenjem. Čuje se cvrkutanje ptica. Sledi topla Tropska kiša sa velikim, glatkim kapljicama što povećava zvuk vode i radi u skladu sa bočnim mlaznicama. Voćna, živahna aroma popunjava vazduh. Stvara se ambijent kao da se nalazite u nadolazećoj oluji sa grmljavinom, svetla trepere. U poslednjem koraku programa oluja se završava. Tropska kiša prestaje i hladna magla prska zajedno sa tolpim bočnim mlaznicama. Osvetljenje se menja u plavo-zelenu i opet se čuje cvrkutanje ptica. Nakon završetka programa osvetljenje se vraća na belo, magla, bočne mlaznice i zvuk se isključuju.

Kompletan set Carribbean Storm sastoji se od sledećih komponenti:

* Kontrolna tabla
– 1 x kontrolni panel „Carribbean Storm“

* Taster za pritisak za ploču
– 1 x taster za pritisak 4
– 1 x Bonnet 4
– 1 x pločica sa imenom „Tropical Rain“
– 1 x pločica sa imenom „Cool Fog“
– 1 x pločica sa imenom „Side Nozzles“
– 1 x pločica sa imenom „Carribbean Storm“* Funkciona ploča sa osvetljenjem
– 1 x funkciona ploča PVC bela d800, 2cm sa 3 LED RGB spota d48 sa kontrolorom SAU i 7m kabla sa 4 konekcije za 4 mlaznice

* Mlaznice
– 2 x Mlaznica za kišu 1/2″
– 2 x Pokrivni ekran za mlaznicu za kišu
– 2 x Mlaznica za maglu 1/2“
– 2 x Pokrivni ekran za mlaznicu za maglu
– 6 x Bočne mlaznice

* Zvuk
– 1x modul za zvuk MP3
– 1x Zvučnik

Poruči / Tuš iznenađenja Carribbean Storm