Tečni hlor za dezinfekciju vode

Tečni hlor je pogodan za suzbijanje KOVID – 19 ( Korona ) virusa sa podnih površina.

Saznaj više na: 062/ 484 – 906

 

Tečni hlor je izuzetno delotvoran pri dezinfekciji podova, efikasno uništava veliki deo bakterija i virusa.

Na 100ml hlora dodaje se 10l vode.

 

Tečni hlor je takođe pogodan za dezinfekciju velikih betonskih površina kao što su ulice i putevi.

Obavezna je upotreba zaštitnih maski i rukavica prilikom rada sa hlorom!