Solarna prekrivka za bazene – Geo Bubble ™

Solarne cirade su specijalni UV stabilizovani pokrivači punjeni vazdušnim mehurićima koji leže na površini vode.

Imaju više važnih funkcija
– Omogućavaju dogrevanje vode i praktično produžavaju sezonu kupanja za dva meseca, podižu temperaturu od 3-5oC i sprečavaju hlađenje vode u toku noći i hladnijih dana. Ušteda toplote kod otvorenih bazena je negde oko 40%;
– Sprečavaju isparavanje vode, a time i sredstava za kondicioniranje vode, čime se obezbeđuje bolja hemijska stabilnost vode;
– Sprečavaju i prljanje vode od prašine, lišća, itd;
– Kod zatvorenih bazena smanjuju vlažnost u prostorijama, isparavanje hemikalija i rentabilnije zagrevanje vode.

Motalica pokrivača je tako konstruisana da jedna osoba može sa lakoćom da pokrije i otkrije bazen. Debljina folije je 400 mikrona. Gruba strana prekrivača naleže na vodenu površinu.

 

Geobubble je dvoslojni UV stabilizovani polietilenski prekrivač sa mehurićima punjenim vazduhom. Odlike Geobubble prekrivke:
– Jedinstven patentovan dizajn dva spojena mehura;
– Nema oštrih uglova koji bi mogla dovesti do istanjenja strukture mehura;
– Nema stresnih tački jer je mehuri glatko povezani;
– 50% su tanji zidovi mehura od tradicionalnih;
– Povećana otpornost na UV zrake i hemijske reagense.

Geobubble dizajn ima mnogo veću zapreminu od tradicionalnog mehura kako bi omogućio širenje vazduha. Tvrđi spoj između dva mehura čini ga dovoljno jakim da izdrži širenje vazduha I neće se raširiti ili pući pod pritiskom. Velika površina mehura takođe se ponaša i kao izolator, održavajući toplotu u bazenu, ali i takođe prekirvač dobro prijanja na vodu, ne dozvoljavaću vetru da ga pomeri.

Geometrija Geobubbla omogućućava da se mehur formira bez otpora i pri tom reološka (elastična) svojstva omogućavaju da se  formira ujednačena debljina zida, sa minimalnim pritiskom na strukturu mehura. UV zračenje koje emituje Sunce, samo je delimično apsorbovano od strane atmosfere. UV zraci utiču destruktivno ne samo za ljudsku kožu, već i za sve materijale koje je čovek napravio. Ukoliko materijal nije specijalno tretiran, vremenom će prekrivač izblediti i postati krt zbog izloženosti UV zracima i hemikalijama.

U toku dana, Geobubble povećava temperature vode i do 4°C. Ovo se postiže prolaskom sunčeve energije kroz prekrivač ili absorbovanjem istog, zagrevajući gornji deo bazena koji je u direktnom kontaktu sa prekirvačem. Pravilnom cirkulacijom vode, gornji zagrejani sloj vode se meša sa donjim i time se dobija ravnomerna temperature u bazenu, pa je neophodno tajmer za cirkulaciju vode podesiti na češće kraće periode rada. U toku noći, prekrivač se ponaša kao izolator sprečavajući kontakt vode i hladnijeg vazduha. Povećanjem temperature vode u toku dana i smanjivanjem gubitka toplote u toku noći, drastično smanjuje potrošnju energije. Takođe je važno napomenuti da je za 70% gubitka energije odgovorno isparavanje vode. Za godinu dana, za bazen veličine 4x8m, uštedi se i do 5000 kWh električne energije.

Zašto bih trebao pokriti svoj bazen?

Korišćenjem prekirvača smanjuje se potrošnja hemikalija i do 50%. To se dešava iz dva razloga:
1. Kada voda isparava iz bazena, isparavaju I hemikalije. Sprečavanjem isparavanja, hemikalije će funkcionisati efektivnije i unos hemikalija će biti smanjen, bez posledica na kvalitet vode. Prekrivač takođe i olakšava održavanje pH nivoa vode.
2. Lišće i ostale nečistoće se zadržavaju na prekrivaču, ne dolazeći u kontakt sa vodom. Uklanjanjem nečistoća u vodi, smanjujemo unos hemikalija.
Na primer, za bazen veličine 4x8m, prosečno se smanjuje unos hlora oko 8kg.

Solarni prekrivači za bazene su takođe poznati i kao: solarna prekrivka za bazenesolarna cerada za bazenesolarni pokrivač za bazene, letnji prekrivač za bazene

 

 


Ponudu solarnih prekrivača možete pogledati u našim maloprodajama u Zrenjaninu, Novom Sadu i Beogradu.

Aquaplan prodaja solarnih prekrivača Zrenjanin – adresa Branka Ćopića 1. Radno vreme od 8-16h.
Aquaplan prodaja solarnih prekrivača Novi Sad – adresa Partizanska 40. Radno vreme od 10-16h.
Aquaplan prodaja solarnih prekrivača Beograd – adresa Zrenjaninski put 98P. Radno vreme od 10-16h.

More posts

Geo Bubble

Solarna prekrivka za bazene – Geo Bubble ™

Solarne cirade su specijalni UV stabilizovani pokrivači punjeni vazdušnim mehurićima koji leže na površini vode. Imaju više važnih funkcija – Omogućavaju dogrevanje vode i praktično produžavaju sezonu kupanja za dva meseca, podižu temperaturu od 3-5oC i sprečavaju hlađenje vode u toku noći i hladnijih dana. Ušteda toplote kod otvorenih bazena je negde oko 40%; – Sprečavaju isparavanje vode, a time i sredstava za kondicioniranje vode, čime …

Read More
Filteri za Porodične Bazene

Filteri za porodične bazene

Peščani filteri rešavaju pitanje čistoće bazenske vode Ukoliko želite kristalnu čistu vodu, neophodan je adekvatan filter za bazene. Prečišćavanje vode u bazenu je  izuzetno važan proces koji se odvija svakog dana i bez obzira na količinu i učestalost hemijskog kondicioniranja . Filter i pumpa za bazene su dve najbitnije komponente koje služe za cirkulaciju i filtraciju vode u bazenu a …

Read More
Hemijska Sredstva za Održavanje Kvaliteta Vode u Bazenu

Hemijska sredstva za održavanje kvaliteta vode u bazenu

Ako imate sreće da vaše dvorište krasi bazen, pored svakodnevnog korišćenja tokom letnjih dana, neophodno je i da na adekvatan način održavate vodu u bazenu. Preventivno održavanje značajno će smanjiti troškove životnog ciklusa vašeg bazena, a redovnim održavanjem vode u bazenu, takođe ćete minimizirati potrebu za hitnim odlascima do prodavnice zbog hemikalija i drugih preparata. Danas je lako proveriti vodu …

Read More