Solarni prekrivači za bazen

Geobubble

 

Solarni prekrivač Geobubble je dvoslojni UV stabilizovani polietilenski prekrivač sa mehurićima punjenim vazduhom. Geobubble dizajn ima mnogo veću zapreminu od tradicionalnog mehura kako bi omogućio širenje vazduha. Tvrđi spoj između dva mehura čini ga dovoljno jakim da izdrži širenje vazduha i neće se raširiti ili pući pod pritiskom. Velika površina mehura takođe se ponaša i kao izolator, održavajući toplotu u bazenu, ali i takođe prekirvač dobro prijanja na vodu, ne dozvoljavaću vetru da ga pomeri.

 

Kako bi razumeli šta je Geobubble, potrebno je pogledati dosadašnji materijal za prekrivanje bazena. Prvobitna prekrivka je bila razvijana i adaptirana za pakovanje proizvoda u industriji, velike zapremine, materijal niskog kvaliteta sa kratkim vekom trajanja. Zbog ovoga, prekrivka je imala nekoliko mana. Jedna od njih je tanak zid u delovima mehura. Tanki delovi mehura brzo se oštete pod uticajem UV zračenja i hemikalija. Proces degradacije je ubrzan u okruženjima koja su pod konstantnim uticajem. Prekrivka se vrlo brzo ošteti i nakon toga nema više istu funkciju i efikasnost kao ranije.

 

U toku dana, Geobubble povećava temperature vode i do 4°C. Ovo se postiže prolaskom sunčeve energije kroz prekrivač ili absorbovanjem istog, zagrevajući gornji deo bazena koji je u direktnom kontaktu sa prekirvačem.Pravilnom cirkulacijom vode, gornji zagrejani sloj vode se meša sa donjim i time se dobija ravnomerna temperature u bazenu, pa je neophondo tajmer za cirkulaciju vode podesiti na češće kraće periode rada. U toku noći, prekrivač se ponaša kao izolator sprečavajući kontakt vode i hladnijeg vazduha. Povećanjem temperature vode u toku dana i smanjivanjem gubitka toplote u toku noći, drastično smanjuje potrošnju energije. Korišćenjem prekirvača smanjuje se potrošnja hemikalija i do 50%.

 

EnergyGuard 

 

Solarni prekrivač EnergyGuard omogućuju maksimalno povećavanje temperature vode, dok u isto vreme sprečava razvoj algi, što znači da uz novu naprednu tehnologiju hemikalije duže traju i čuvaju bazensku vodu, a sama voda ostaje zagrejana duži vremenski period. Do sada su vlasnici bazena birali između solarnih prekrivača, transparentnih solarnih prekrivača, ili neprozirnog materijala za pokrivanja bazena i sve to u cilju smanjenja troškova filtracije, hemikalija i čuvanja temperature vode.

 

Nadogradnja EnergyGuard materijala je omogućila razvoj novih opcija i na taj način postigla mnoge pogodnosti. Pružajući optimizovano solarno zagrevanje vode umanjuje razvoj algi, patent koji je primenjen pri razvoju EnergyGuard materijala efektivno pruža najbolji mogući balans između solarnog čuvanja temperature, redukcije hemikalija i smanjenja filtracije, što ga čini najinovatnijim solarnim prekrivačem na tržištu.

 

UV zračenje koje emituje sunce, samo je delimično apsorbovano od strane atmosfere. UV zraci utiču destruktivno ne samo za ljudsku kožu, već i za sve materijale koje je čovek napravio. Ukoliko materijal nije specijalno tretiran, vremenom će prekrivač izblediti i postati krt zbog izloženosti UV zracima i hemikalijama.

 

Kompletnu ponudu solarnih prekrivki možete pogledati na našem WEB SHOP-u!

 

• Novi Sad – Partizanska ulica br. 40  – radno vreme 10-16h +381 (0)62 482 906
• Beograd – Krnjača Zrenjaninski put 98P –  radno vreme 10-16h  +381 (0)62 486 906
• Zrenjanin – Branka Ćopića 1 –  radno vreme 08-16h +381  (0)62 484 906