Sika proizvodi

Sika – 1 – 5kg

Tečni aditiv za vodonepropusne maltere

Upotreba

 • Podrumi
 • Garaže
 • Bazeni
 • Tuneli

Karakteristike i prednosti

 • Otporan na pozitivan i negativan pritisak vode
 • Lak za upotrebu
 • Nije korozivan
 • Paronepropustan
 • U upotrebi više od 100 godina

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA: ZA ZIDOVE

Zaititi podlogu vodom prskanjem ili sličnim metodom. Potrebno je potpuno zasićenje i postizanje „mat“ vlažne podloge.

1. Prvi radni korak- PRAJMER: Pripremiti relativno tečnu konzistenciju (kao prajmer ili „špric“). Napraviti razmeru SIKA 1: VODA= 1:5 u buretu ili slično. Napraviti smesu cement:pesak=1:1. Nanošenje špricanjem ili nabacivanjem. Debljina 0,5 – 0,6 cm.

2. Drugi radni korak – PRVI SLOJ MALTERA: Odmah (2-3h) nakon „nabacivanja“ šprica (prajmer) naneti drugi sloj koji je gušće konzistencije (klasišan malter) u odnosu na prvi sloj. Odnos SIKA 1: VODA=1:8, a odnos CEMENT:PESAK=1:3 debljina sloja 1cm. Klasična obrada gleterom.

3. Treći radni korak – DRUGI SLOJ MALTERA: Posle 2 do 3 sata naneti sledeći sloj maltera na potpuno isti način kao PRVI SLOJ MALTERA. Debljina 1cm.

4. Četvrti radni korak – Nakon jednog sata naneti četvrti sloj u debljini od oko 5mm bez dodatka SIKA 1. UKUPNA DEBLJINA SLOJA 3cm utoršak 0,7kg SIKA1/m2.

 

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA: ZA PODOVE

Zasićenje podloge vodom. Potrebno puno zasićenje i postizanje „mat“ vlažne podloge.

1. Prvi radni korak – PRAJMER: Pripremiti relativno tečnu konzistenciju (kao prajmer ili špric). Napraviti razmeru SIKA 1:VODA=1:5 u nekom buretu ili slično. Napraviti smesu cement:pesak=1:1. Nanošenje šricanjem ili nabacivanjem. Debljina 0,5-0,6cm.

2. Drugi radni korak – PRVI SLOJ MALTERA: Odmah (2-3h) nakon „nabacivanja“ šprica (prajmer) naneti drugi sloj gušće konzistencije (klasičan malter) u odnosu na prvi sloj. Odnos SIKA 1: VODA = 1:8, a odnos CEMENT:PESAK=1:3 debljina sloja 1.5cm. Klasična obrada gleterom.

3. Treći radni korak – DRUGI SLOJ MALTERA: Posle 2 do 3 sata naneti sledeći sloj maltera na potpuno isti način kao PRVI SLOJ MALTERA. Debljina 1,5cm.

4. Četvrti radni korak – Nakon jednog sata naneti četvrti sloj u debljini od oko 5mm bez dodatka SIKA 1. UKUPNA DEBLJINA SLOJA 4cm, utrošak 1 kg SIKA1/m2.

Prodaja Sika proizvoda

Sika Latex – 1kg

Vezivna emulzija na bazi kaučuka, koja predstavlja prijanjajući most, tj. vodootporni aditiv za malter i beton.

Upotreba

 • Poboljšava prijanjanje između starog i novog betona i maltera
 • Stvara vezivni sloj između slojeva betona
 • Poboljšava hemijsku otpornost betona i maltera
 • Smanjuje skupljanje i pojavu pukotina na betonu i malteru
 • Kao dodatak fug masama radi elastičnosti, vodonepropusnosti i otpornosti na razlike u temperaturama
 • Prednamaz (prajmer) prilikom finog gletovanja i krečenja
 • Kao sredstvo za nalivanje zidova prilikom prekida i sanacije kapilarne vlage
 • Dodatak za pripremu vezivnog sloja (S/N veza) 0,25kg/m2/1mm debljine
 • Dodatak za primenu špric maltera/ vezivnog sloja za vertikalne površine 0,15kg/m2
 • Dodatak za primenu produžnog maltera 0,4-0,5 kg/m2/1cm debljine
 • Dodatak za pripremu reparaturnog ili tankoslojnog maltera 0,5-1,0kg/m2/1cm debljine
 • Dodatak za pripremu vodonepropusnog cementnog maltera otpornog na negativne hidrostatičke pritiske 0,7-1,0kg/m1/1cm debljine maltera
 • Dodatak za pripremu cementnog maltera za formiranje holkera otpornih na negativne hidrostatičke pritiske 0,7-1,0kg/m2/1cm debljine maltera
 • Dodatak za pripremu cementne košuljice otporne na hemikalije i naftne derivate 1,85kg/m2/1cm debljine
 • Dodatak krečnim bojama 1-2l na 10l pripremljene krečne boje
 • Sredstvo za sanaciju kapilarne vlage-konsultovati SIKA tehničku službu

Karakteristike i prednosti

 • Povećava mehaničku otpornost betona
 • Omogućava pripremu i ugradnju tankosnojnog maltera
 • Povećava plastičnost svežeg betona i maltera
 • Širok dijapazon dejstava

Prodaja Sika lateksa

Sika Fibers 600g

Specijalna sintetička vlakna na bazi polipropilena, spremna za upotrebu kao dodatak betonu ili malteru

Karakteristike i prednosti

 • Fibers vlakna rastvaraju se lako u svežim cementnim malterima i stvara gustu mrežu sa sledećim efektima:
 • Poboljšavaju prijanjanje na površini
 • Smanjuju pojavu pukotina koje nastaju u procesu sušenja
 • Poboljšavaju otpornost na udarce i vodonepropusnost pri očvršavanju maltera
 • Poboljšava otpornost betona na vatru
 • Poboljšava otpornost betona na mraz

Potrošnja

 • Ubacuje se u suvu mešavinu cementa i peska, mešati nekoliko minuta a potom dodati vodu.
 • Potrošnja 0,6kg na 1m3 betona ili malter

Prodaja Sika Fibers vlakana

Sika Ceram Epoxy Grout 5kg

Sika® Ceram CleanGrout je jednokomponentna gotova masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, odabranih silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Aditivi u prahu pružaju aktivnu zaštitu i prevenciju od pojave buđi, bakterija i gljivica koje mogu ostaviti fleke na masi za fugovanje ili usled čega se masa može oštetiti ili truniti.
Novi sistem boja omogućava stabilne boje koje tokom vremena ne blede. Sika® Ceram CleanGrout formira vodoodbojnu masu, tako da se može nanositi na rezervoare, bazene za plivanje i sl. bez oštećenja nastalog usled dejstva vode.
Sika® Ceram CleanGrout pomešan sa Sika® Ceram LatexGrout ispunjava zahteve za klasu S1 prema standardu EN 12002.

Upotreba

 • Fugovanje i lepljenje keramičkih pločica, ploča i staklenih mozaika
 • Koristi se i kao epoksidni lepak za keramičke i druge ploče klase R2T u skladu sa EN 12004
 • Podesan za površine koje su hemijski i mehanički jako opterećene
 • Za obloge koje se čiste pod visokim pritiskom
 • Upotrebljiv za klanice, bazene, mlekare, laboratorije, štavionice, industriju, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, velike kuhinje, kanalizacione kolektore, bazene za plivanje, površine u kontaktu sa pitkom vodom itd.

Karakteristike i prednosti

 • Visoka postojanost na hemikalije
 • Visoka mehanička otpornost i postojanost
 • Optimalna obradivost
 • Neabsorbujući materijal
 • Lako za čišćenje
 • Nema žućenja
 • Spolja i unutra
 • Odbija prljavštinu
 • Otporan na mraz

 

Prodaja Sika Ceram Epoxy Grout-a

Sika Ceram Epoxy Remover 2kg

Sredstvo na bazi vode za čišćenje ostataka nakon fugovanja.

Upotreba:

 • Uklanjanje sa keramičkih ili porcelanskih obloga, svih vrsta zaprljanja nastalih fugovanjem masama na bazi reaktivnih smola kao što je Sika Ceram Epoxy Grout
 • Razrađen se koristi za čišćenje i odmašćivanje vrlo zaprljanih podova

Sika Ceram Epoxy Remover proiyvoda

Sika Screed Binder 25kg

Sika Screed Binder je proizvod na bazi jakih hidrauličnih veziva, i specifičnih aditiva, koji je namenje za izradu brzosušećih podnih košuljica predviđenih za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, bez pojave skupljanja.

Upotreba:

 • Za izradu košuljica u komercijalnim sredinama ili industrijskim pogonima debljine 3 do 10 cm. Može se oblagati pločicama, parketom, elastičnim podnim oblogama ili oblogama od prirodnog kamena.
 • Za košuljice u čiji sloj se ugrađuju cevi za podno grejanje. Nije potrebno dodavanje plastifikatora u smešu kod primene Sika Screed Binder.

Karakteristike i prednosti:

 • Nema skupljanja.
 • Veoma dobra završna obrada.
 • Brzo očvršćava.

Vreme očvršćavanja/sušenja:

 • prohodna: posle oko 12 sati *
 • polaganje keramičkih pločica: posle oko 24 sata*
 • polaganje prirodnog kamena ili mermera: posle oko 48 sati **
 • polaganje parketa: posle 4 dana ***

* Vremenski periodi su izmereni  pri sobnoj temperaturi od +23°C i rel.vl. od 50%.

Usled visokih temperatura naznačeni vremenski periodi se smanjuju, a usled niskih temperatura sa povećavaju.

**Za kamen i mermer osetljiv na vlagu, ovaj period se mora produžiti na 7 dana.

*** Vremenski periodi su izmereni pri sobnoj temperaturi od +23°C i rel.vl. od 50%, sa debljinom košuljice ≤5cm i ventilacijom pri brzini od ≥2m/s

Prodaja Sika Screed Binder proizvoda