Mapei proizvodi

Adesilex PG1 Mapei 2kg

Adesilex PG1 i Adesilex PG2 su dvokomponentni proizvodi na bazi epoksidnih smola, odabranog finog agregata i specijalnih dodataka prema formuli razrađenoj u MAPEI istraživačkim laboratorijima.

Obrada prodora: oko svih prodora (mlaznica, svetiljki, skimera) oštemovati u minimalnoj dubini od 4cm od ivice cevi/prodora i oko cevi naneti pastu u tubi Mapeproof swell. Oštemovanu površinu oko prodora popuniti epoksidnim malterom Asesilex PG1 i posuti kvarcnim peskom.

Nakon mešanja Adesilex-a PG1 ili Adesilex-a PG2 (komp. A) sa učvršćivačem (komp. B), dobije se tiksotropna pasta koja se lako nanosi i na vertikalne površine u debljini do 1 cm u jednom sloju. Kada je pripremljen, Adesilex PG1 stvrdnjava hemijskom reakcijom (zamreženjem) nakon oko 3 sata, dok Adesilex PG2 stvrdnjava nakon 5 sati bez skupljanja, te postaju sredstva visoke prionjivosti i mehaničke čvrstoće. Adesilex PG1 i Adesilex PG2 se mogu nanositi i na veoma vlažne povrišine, sve dok na njima nema vode koja se zadržava.

Proizvodi se međusobno razlikuju po vremenu obradivosti. Adesilex PG1 je pogodan za primene na temperaturama od +5oC do +23oC, a primena Adesilex-a PG2 se preporučuje na višim temperaturama.

Područje primene: konstrukcijsko ojačanje greda i stubova lepljenjem čeličnih (betonska ojačanja) ili kompozitnih materijala; nefleksibilno konstrukcijsko lepljenje prefabrikovanih betonskih elemenata; zaptivanje velikih pukotina i saniranje rubova fuga u industrijskim podovima izloženim prometu, itd.

Primeri primene:
• Konstrukcijsko ojačanje greda i stubova lepljenjem čeličnih (betonska ojačanja) ili kompozitnih materijala (npr. Carboplate) na beton.
• Nefleksibilno konstrukcijsko lepljenje prefabrikovanih betonskih elemenata.
• Zaptivanje injektora i površinskih oštećenja pre injektiranja Epojet-a pumpom.
• Zaptivanje velikih pukotina i saniranje rubova fuga u industrijskim podovima izloženim prometu.
• Lepljenje cevi i cementnih ploča ojačanih vlaknima.
• Vodonepropusna obrada širokih spojeva lepljenjem PVC traka (npr. Mapeband TPE) na beton.

Preporuke:

• Ne koristite Adesilex PG1 i Adesilex PG2 za zaptivanje fleksibilnih fuga ili fuga izloženih pomeranju (koristite proizvode iz Mapesil ili Mapeflex linije).
• Ne koristite Adesilex PG1 i Adesilex PG2 za izvođenje spojeva između starog i novog betona (koristite Eporip).
• Ne koristite Adesilex PG1 i Adesilex PG2 na prljavim ili trošnim površinama.
• Ne koristite Adesilex PG1 i Adesilex PG2 za lepljenje i fugovanje kiselootpornih pločica (koristite Kerapoxy).
• Ne koristite Adesilex PG1 i Adesilex PG2 za izravnavanje betonskih površina pre lepljenja tkanina na bazi karbonskih vlakana (npr. MapeWrap C UNI-AX, MapeWrap C BI-AX i MapeWrap C QUADRI-AX), koristite MapeWrap 11 ili MapeWrap 12.

Tehnički podaci:
Potrošnja: 1,55 kg/ m2 po mm debljine
Ambalaža: posude od 6 kg (A+B) i 2 kg (A+B)
Skladištenje: 24 meseca u originalno zatvorenoj ambalaži na suvom mestu na temperaturama od +5°C do +30°C

Prodaja Mapei Adesilex PG1 proizvoda

Ultracolor Plus Mapei 5kg fug masa bela

Ultracolor Plus je masa za fugovanje napravljena od mešavine specijalnih hidrauličkih veziva, odabranog agregata, specijalnih polimera, dodataka koji odbijaju vodu, organskih molekula i pigmenata.

Kod Ultracolor Plus, Ultracolor tehnologija koja se bazira na specijalnim samo-hidrirajućim hidrauličkim vezivima i garantuje jednoličnost boje, nadalje je poboljšana sa dve nove tehnologije, koje su rezultat MAPEI-jevog istraživanja: BioBlockR i DropEffectR.

BioBlockR tehnologija se sastoji od specijalnih organskih molekula koji su ravnomerno raspoređeni u mikro strukturi mase za fugovanje, kako bi u korenu blokirale stvaranje mikro organizama koji uzrokuju plesan u fugi.

Ultracolor Plus ima sledeće karakteristike:
• vodoodbojna je.
• ima jednoličnu boju i ne prlja se;
• Ultracolor Plus ne uzrokuje iscvetavanje soli.
• boja je otporna na ultravioletne zrake I atmosferske uticaje;
• kratko vreme čekanja pre čišćenja i laka završna obrada;
• prohodna i spremna za upotrebu nakon kratkog vremena;
• glatka, kompaktna površina sa niskim upijanjem vode, što omogućava lako čišćenje;
• kompenzovano skupljanje, dakle, nema pukotina;
• dobra otpornost na abraziju, dobra čvrstoća pri pritisku i savijanju, čak i nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja, a samim tim I dobra postojanost;
• dobra otpornost na kiseline sa pH > 3.

Masa za fuge širine od 2 do 20 mm, izrađena prema BioBlock® i DropEffect® tehnologiji ne iscvetava i ne uzrokuje plesan.

Područje primene: Fugovanje unutrašnjih i spoljašnjih podnih i zidnih obloga od svih vrsta keramičkih pločica (dvaput i jednom pečenih, klinker, porcelaniziranog itd.) terakote, obloga od kamena (prirodnog, mermera, granita, aglomerata itd.) staklenog i mermernog mozaika. Osigurava potpuno jednoličnu boju, ne uzrokuje iscvetavanje, brzo se suši, te su podne i zidne obloge brzo spremne za upotrebu.

BioBlock® tehnologija koja je primenjena na ovom proizvodu blokira stvaranje plesni, te njihovo prodiranje na površinu fuge u vlažnim uslovima. Takođe, upotreba specijalnih hidrofobičnih dodataka DropEffect® osigurava masi za fugovanje visoka vodoodbojna svojstva, te se zbog toga manje prlja i ima odličnu trajnost.

Idealna je za fugovanje fasada, balkona, terasa, bazena kao i kupatila i kuhinja. Posebno je primerena za fugovanje podova u supermarketima, restoranima, aerodromima, te ostalim javnim površinama.

Preporuke:

• Ultracolor Plus ne sadrži portland cement i ne sme se mešati sa gipsom ili drugim hidrauličkim vezivima; nikada ne dodajte vodu u mešavinu kada je ona već počela da vezuje.
• Nikada ne mešajte Ultracolor Plus sa slanom ili prljavom vodom.
• Koristite proizvod na temperaturama između +5oC i +35oC.
• Izvodite fugovanje samo na podlogama koje su dovoljno suve i vodonepropusne, kako se ne bi stvarao beličast film na površini.
• Nakon što ste zapunili fuge, ne preporučujemo posipanje fuga Ultracolor prahom kako boja ne bi postala nejednaka.
• Kada se traži otpornost na kiseline, potpuna čistoća ili sterilni uslovi, koristite odgovarajuću kiselootpornu, epoksidnu masu za fugovanje.
• Radne i konstruktivne dilatacije na zidovima i podovima ne smeju se zapunjavati sa Ultracolor Plus, već u tu svrhu koristite odgovarajuću fleksibilnu MAPEI masu za zaptivanje.
• Površina nekih pločica ili materijala od kamena može imati mikro pukotine ili grubu površinu. Tada preporučujemo da se prethodno izvede proba kako bi proverili koliko lako se može očistiti površina, i ako je potrebno, površinu zaštitno obraditi, kako masa za fugovanje ne bi prodrla u poroznu površinu pločice.
• Ako se za čišćenje fuga koristi sredstvo na bazi kiselina, preporučujemo da se prethodno isproba proizvod kako bi proverili otpornost boje. Uvek proverite da su fuge dobro isprane, da ne bi ostali tragovi kiseline u fugama.

POTROŠNJA: Zavisi od veličine fuge.
AMBALAŽA: kutije od 5 i 1 kg, u zavisnosti od boje.

Prodaja Ultracolor Plus Mapei bele fug mase

Topcem Mapei 20kg

Topcem je specijalno hidrauličko vezivo koje, kada se pomeša sa agregatom i vodom, stvrdnjava nakon 24 sata i potpuno je suvo nakon 4 dana. Specijalno, normalno vezujuće i brzosušeće (4 dana) hidrauličko vezivo za izradu estriha s kontrolisanim skupljanjem.

PODRUČJA PRIMENE
Izrada veznih, nevezanih i plivajućih estriha na postojećim i novim podlogama koje će se oblagati drvenim oblogama, PVC-om, linoleumom, keramičkim pločicama, prirodnim kamenom, tepihom ili drugom oblogom gde se traži brzo sušenje podloge zbog brzog oblaganja.

Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Primeri primene
• Izrada estriha koji su prohodni nakon 12 sati i potpuno suvi nakon 4 dana, na koje će se polagati elastične ili drvene podne obloge.
• Izrada estriha na koje će se polagati keramičke pločice nakon 24 sata, a prirodni kamen nakon 2 dana.
• Saniranje podnog estriha gde se traži brza sanacija.
• Priprema estriha s podnim grejanjem bez potrebe dodavanja polimernih dodataka.

PREPORUKE
• Ne mešajte Topcem sa cementom, krečom, gipsom ili Mapecem-om.
• Ne ostavljajte na suvo Topcem pomešan sa agregatom već odmah dodajte tačno određenu količinu vode.
• Ne mešajte Topcem samo sa finim peskom, koristite agregat granulacije 0-8 mm (za estrihe do 5-6 cm debljine).
• Ne mešajte Topcem sa prevelikim količinama vode.
• Ne dodajte vodu i ne mešajte Topcem kada je on već počeo da vezuje.

Tehnički podaci:
Preporučen odnos mešanja: 200÷250 kg TOPCEM-a sa 1 m³ agregata (prečnika 0 do 8 mm) i 120-140 kg vode za suvi agregat.
Vreme upotrebe mešavine: 40÷60 minuta.
Prohodnost: nakon 12 sati.
Vreme čekanja pre polaganja: 24 sata za keramičke pločice, 2 dana za materijale od kamena i 4 dana za elastične i drvene obloge.
Ostatak vlage posle 4 dana: ispod 2% (mereno karbidnom metodom s CM uređajem).
Skladištenje: Rok trajanja 12 meseci u originalnoj zatvorenoj ambalaži.
Potrošnja: 2-2.5 kg/m² za svaki cm debljine.
Ambalaža: Papirne vreće od 20 kg.

Prodaja Topcem Mapei

Elastorapid Mapei 31.25kg lepak beli

Dvokomponentni lepak sa brzim vezivanjem i hidratacijom, produženim otvorenim vremenom i bez klizanja na vertikalnim površinama, za polaganje keramičkih pločica i proizvoda od kamena.

Za debljinu nanosa do 10 mm.

Područje primene:
– Lepljenje na unutrašnje i spoljašnje zidove i podove svih vrsta i veličina keramičkih pločica (jednom i dvaput pečenih, porcelan, klinker, terakota, itd.), prirodnog kamena (mermer, granit, itd.), i veštačkih materijala koji su malo osetljivi na vlagu i zahtevaju primenu brzosušećeg lepka u slučajevima kada je predviđena brza upotreba/opterećenje kao npr.:
– Polaganje podnih obloga od keramičkih pločica i kamena koje su izložene intenzivnom saobraćaju.
– Brza sanacija u slučajevima kada se podovi u kratkom roku moraju staviti u upotrebu (javne zgrade, autoputevi, supermarketi, aerodromi, pešačke zone, itd.)
– Brzo polaganje ili sanacija keramičke obloge u bazenima, rashladnim prostorima, industrijskim fabrikama (pivare, vinarije, mlekare, itd.).
– Polaganje velikoformatnih keramičkih pločica i kamena na fasade, balkone, terase, krovove i dvorišta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti i toploti.
– Polaganje pločica na betonske podloge i prefabrikovane zidove.
– Polaganje velikoformatnih pločica na estrihe sa podnim grejanjem ili na postojeće podne obloge od keramike, mermera, teraca, itd.

Zbog dužeg otvorenog vremena, posebno je pogodan za upotrebu u letnjem periodu.

POTROŠNJA: 3-8 kg/m2.
AMBALAŽA: Komponenta A= vreće od 25kg; Komponenta B= kante od 6,25 kg.

Prodaja Mapei Elastorapid 31.25kg belog lepka

Mapelastic Mapei 32kg hidroizolacija

Mapelastic je dvokomponentni malter na bazi cementnih veziva, odabranog agregata fine granulacije, specijalnih dodataka i sintetičkog polimera u vodenoj disperziji, napravljen prema formuli razrađenoj u MAPEI istraživačkim laboratorijama.

Mešanjem dve komponente, dobija se homogena mešavina, koja se lako nanosi u debljini do 2 mm po jednom nanosu, čak I na vertikalne površine. Zbog visokog sadržaja kvalitetnih sintetičkih smola, očvrsli sloj Mapelastic-a ostaje trajno fleksibilan u svim uslovima okoline, potpuno je vodonepropustan do pritiska od 1,5 bar, i otporan je na hemijske agresije soli za odmrzavanje, sulfata, hlorida i ugljen dioksida.

Mapelastic odlično prianja na sve betonske, zidane, keramičke i mermerne površine, pod uslovom da su čvrste i dovoljno čiste. Navedena svojstva, uključujući i otpornost na štetne UV zrake znače da su konstrukcije koje su zaštićene Mapelastic-om veoma otporne, čak i u veoma nepovoljnim uslovima, u priobalnim područjima gde je prisutna velika koncentracija soli u vazduhu ili u industrijskim područjima gde je vazduh naročito zagađen.

Područje primene:
MAPELASTIC se upotrebljava za:
– hidroizolaciju kupatila, balkona i terasa u vezi sa završnom oblogom od keramičkih pločica ili kamena,
– hidroizolaciju betonskih vodoskoka, rezervoara i bazena,
– hidroizolaciju nosećih i pregradnih zidova u suterenu koji su u kontaktu sa zemljom,
– zaštitu betonskih površina koje su u stalnom kontaktu sa vodom,
– zaštitu betonskih površina koje su izložene dinamičkim i hemijskim opterećenjima (CO₂, SO₂, hloridi i sulfati),
– prevlačenje betonskih površina koje imaju stabilne konstruktivne fuge,
– prevlačenje betonskih površina koje imaju nedovoljan zaštitni sloj iznad armature.

Primeri primene:
• Hidroizolacija betonskih rezervoara za vodu;
• Hidroizolacija kupatila, kupaonica, balkona, terasa, bazena itd. pre polaganja keramičkih pločica;
• Hidroizolacija estriha, maltera ili cementnih površina, lakih cementnih blokova i iverice;
• Fleksibilna zaštita delova betonskih površina, uključujući i one koji su izloženi manjim deformacijama
usled opterećenja (npr.prefabrikovane ploče);
• Zaštita maltera ili betona sa pukotinama prouzrokovanih skupljanjem, od infiltracije vode I agresivnih atmosferskih uticaja;
• Zaštita od prodiranja ugljen-dioksida, betonskih stubova i nosača, putnih i železničkih nadvožnjaka, saniranih proizvodima iz Mapegrout linije, kao i konstrukcija sa nedovoljnim zaštitnim slojem betona.
• Zaštita betonskih površina koje mogu doći u kontakt sa morskom vodom, solima za odmrzavanje kao što su natrijum ili kalcijum hlorid, i sulfatima.

Preporuke:
• Ne nanositi Mapelastic u debljini većoj od 2 mm po sloju.
• Ne nanositi Mapelastic na temperaturama ispod +8°C.
• Mapelastic-u ne dodavati cement, vodu ni agregat.

Tokom sledećih 24 sata nakon ugradnje zaštititi ga od kiše i prodora vode.

• Kada se Mapelastic koristi na terasama i ravnim krovovima većih dimenzija na koje se neće polagati pločice, moraju se pravilno ugraditi paroodvodni šahtovi (otparivači), u zavisnosti od stepena vlažnosti u podlozi (približno na svakih 20-25 m2). Ovaj postupak je neophodan kada je Mapelastic ugrađen na vrlo upijajuće podloge, kao što su estrisi izvedeni sa polistirenom ili penastom glinomglinoporom.

Podloge:
MAPELASTIC može da se nanosi na beton, cementne maltere, kamen i keramičke pločice koje su dobro slepljene sa podlogom.

Nanošenje:
MAPELASTIC naneti na podlogu metalnom gletericom u dva sloja ukupne debljine 2 do 3 mm. U još svež prvi sloj maltera MAPELASTIC utisnuti armaturnu mrežicu od staklenih vlakana otpornu na alkalije. Drugi sloj naneti posle 4 do 5 sati, odnosno najkasnije sledećeg dana.

Potrošnja:
1,7 kg/m2 za svaki mm debeljine nanosa.
2,2 kg/m2 za svakimm debeljine pri mašinskom nanosu.

Pakovanje:
32 kg komplet (komponenta A vreća od 24 kg i komponenta B kanta od 8 kg).

Prodaja Mapelastic Mapei hidroizolacije

Mapelastic Turbo Mapei 36kg hidroizolacija

Koristi se za hidroizolaciju terasa i balkona, za hidroizolaciju novih i postojećih starih podova pre polaganja keramičkih pločica, kamena ili staklenog mozaika.

PREDNOSTI
• Pogodan za rad na niskim temperaturama (minimalna temperatura +5°C).
• Pogodan za vlažne podloge, sve dok su dobro vezane.
• Pogodan za polaganje završne obloge nakon približno 4 sata u normalnim vremenskim uslovima i unutar 24 sata na temperaturi sve do +5°C.
• Otporan na kišu već nakon nekoliko sati, takođe i na niskim temperaturama i pri visokom nivou vlage u vazduhu.
• Mapelastic Turbo je dio MAPEI asortimana brzih sastava kojeg čine i Elastorapid, Granirapid ili Ultralite-om S1 Quick, te Ultracolor Plus – omogućuju izradu hidroizolacije, polaganje završne obloge i fugovanja u kratkom vremenu.
• Mapelastic Turbo zadovoljava zahteve EN 14891 („Primena tečnih vodonepropusnih proizvoda za upotrebu ispod keramičkih pločica položenih u lepak“) i EN 1504-2 („Proizvodi i sastavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija“).
• Otporan na UV zračenje.
• Mapelastic Turbo je kompatibilan sa svim pratećim asortimanom koji se koristi u Mapelastic sastavu.

POTROŠNJA: približno 2,4 kg/m² (za dva sloja proizvoda s ojačanjem umetnutim između dva sloja).

AMBALAŽA: komplet 36 kg (A + B); A = 20 kg, B = 16 kg.

Prodaja Mapelastic Turbo hidroizolacije