ISOMAT proizvodi

AK Stone lepak sivi 25kg

Isomat® AK-STONE je cementni lepak za pločice namenjen za deblje slojeve (do 15 mm). Pogodan za lepljenje ploča od prirodnog kamena na podne i zidne površine od betona, cigle, maltera itd. Ima produženo vreme upotrebe. Za unutrašnju i spoljašnu upotrebu.

Isomat® AK-STONE se koristi za lepljenje podnih i zidnih ploča od prirodnog kamena na podloge od betona, cigle, maltera, itd., unutra i napolju. Zahvaljujući mogućnosti nanošenja u debljim slojevima, odlično popunjava nepravilnosti podloge.

Potrošnja: 2,0-8,0 kg/m2, zavisno od veličine zubaca na špahtli i vrste podloge.

Klasifikovan kao lepak za pločice tip C1 E prema EN 12004.

Prodaja AK Stone lepka

Lepak AK20 sivi 25kg

Isomat® AK 20 je visoko kvalitetni polimer-modifikovani lepak za pločice na cementnoj bazi. Pruža visoku početnu i finalnu čvrstoću adheziju, otpornost na vlagu i elastičnost. Apsolutno je neklizajući (faktor klizanja pločice je nula) i povećano mu je vreme otvorenosti.

Isomat® AK 20 je namenjen za lepljenje upijajućih i neupijajućih pločica, prirodnog kamena, dekorativne cigle, velikih ploča, itd., na podne površine različitih tipova, pogotovo tamo gde se zahteva visoka adhezija, elastičnost i otpornost na vlagu (npr. prepokrivanje starih pločica, podovi sa podnim grejanjem i sl.). Pogodan je i za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu.

Potrošnja: 1,5-4,0 kg/m2, zavisno od veličine zubaca na špahtli i vrste podloge.

Klasifikovan kao lepak za pločice tip C2 TE S1 prema EN 12004 i EN 12002.

 

Prodaja AK20 sivog lepka

Aquamat penetrate 20kg Isomat

Hidroizolacioni premaz na cementnoj bazi. Omogućuje hidroizolaciju penetriranjem duboko u betonsku podlogu. Ostaje trajno aktivan i trajno štiti konstrukciju od vodenog pritiska. Sposoban je pri premošćavanju i zapunjavanju mrežastih pukotina čak kada se one naknadno pojave. Trpi i pozitivan i negativan pritisak vode.Pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija, temelja, otvora, rezervoara za vodu, kanalizacionih tankova, itd. Upotrebljiv kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim proizvodima, prema W-347.
Klasifikovan je kao premaz za površinsku zaštitu betona prema EN 1504-2.

AQUAMAT-PENETRATE nudi velike prednosti:

 • Ostaje permanentno aktivan, i samim tim konstantno štiti objekat (konstrukciju) od bilo kakvog prisustva vode.
 • Vezuje se izuzetno dobro za beton, i usled pozitivnog i usled negativnog pritiska vode.
 • Sposobnost premošćavanja i zapunjavanja mrežastih pukotina minimalne širine i do 0,4 mm, čak kada se one naknadno pojave.
 • Ne utiče na vodonepropusnost betona u slučajevima oštećenja betonske površine ni vodonepropusnog sloja.
 • Štiti objekat od korozije betonske armature. Upotrebljivost kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim proizvodima
 • Nema uticaja na parapropusnost betona.
 • Jednostavna i jeftina primena.

Potrošnja: Oko 0,75 kg/mpo sloju.

Prodaja Aquamat penetrate

Isomat Aquamat elastic

AQUAMAT-ELASTIC ima sledeća svojstva:

 • Sposobnost premošćavanja pukotina.
 • Potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 7 atm
 • Paropropusnost.
 • Upotrebljivost kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim proizvodima
 • Otpornost na starenje.
 • Vezivanje za mokre površine bez prajmera.
 • Jednostavnu i jeftinu primenu.
 • Nizak hromatski nivo

Visoko elastični 2-komponentni cementni premaz. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idealan je za terase, bazene za plivanje, balkone, tunele, krovne bašte, nadzemne rezervoare za vodu itd., kao i za izolaciju ispod pločica, u kombinaciji sa fleksibilnim lepkom Isomat AK-ELASTIC. Upotrebljiv kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim proizvodima, prema W-347.
Klasifikovan je kao premaz za površinsku zaštitu betona prema EN 1504-2.

Potrošnja:
 • Vlaga 2,0 kg/m2
 • Voda bez pritiska 3,0 kg/m2
 • Voda pod pritiskom 3,5-4,0 kg/m2

Prodaja Isomat Aquamat elastica

Aquamat cementni premaz beli 5kg Isomat

AQUAMAT je cementni hidroizolacioni premaz koji nam pruža:

 • Potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 7 atm
 • Izuzetno prijanjanje na podloge kao što su beton, zid od cigle, malter, čak i u uslovima negativnog pritiska.
 • Upotrebljivost kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim proizvodima
 • Jednostavnu i jeftinu primenu.
 • Odsustvo korodirajućeg efekta u armiranom betonu.
 • Nizak hromatski nivo

 

Cementni, hidroizolacioni premaz koji nam pruža potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 7 atm, prema DIN 1048. Pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija, rezervoara za vodu. Upotrebljiv kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim proizvodima, prema W-347. Omogućuje hidroizolaciju podzemnih prostorija sa unutrašnje strane, budući da izdržava negativni pritisak vode.

Potrošnja:

 • Vlaga 2,0 kg/m2
 • Voda bez pritiska 3,0 kg/m2
 • Voda pod pritiskom 3,5-4,0 kg/m2

​Klasifikovan je kao premaz za površinsku zaštitu betona prema EN 1504-2.

 

Prodaja Aquamat cementnog premaza

Isomat CL Clean 20kg SW

CL-CLEAN je specijalno sredstvo za čišćenje na bazi organske kiseline, namenjeno za uklanjanje ostataka betona, cementa, maltera, fug mase i soli. Pogodno je i za šišćenje površina koje su u dodiru sa vodom za piće i prehrambenim namirnicama, budući da nema štetnih ostataka.

CL-CLEAN se koristi za uklanjanje ostataka cementa, kreča i soli sa keramičkih pločica, prirodnog kamena ili neispoliranih mermernih površina. Takođe je pogodan i za čišćenje fasada od ostataka cementnog maltera i šalitre.

Potrošnja: 150-200 g/m2, zavisno od zaprljanosti.

Prodaja Isomat CL Clean sredstva za čišćenje pločica