Filtrinov proizvodi

Filtraciona jedinica za bazene Filtrinov FB12 (standard)

Ukoliko posedujete bazen bez filtracionih uređaja, ova filtraciona jedinica je pravo rešenje za Vas. Osnovni zadatak ove filtracione jedinice jeste da čisti bazen od prljavštine. Jako lako se montira i nisu potrebne nikakve cevi za instalaciju.

Predviđen je za bazene do 45m3 i 7m dužine.

Delovi filtracione jedinice Filtrinov FB12:
A – poklopac
B – kontrolna jedinica za filtraciju
C – filtraciona pumpa 12m3/h
D – dva kartušasta filtraciona ketridža + predfilter plastična korpica za skupljanje krupne nečistoće
E – skimer sa 2 otvora
D – mlaznica

Prodaja filtracionih jedinica za bazene Filtrinov FB12 (standard)

Filtraciona jedinica Filtrinov MX18 COO

Ukoliko posedujete bazen bez filtracionih uređaja, ova filtraciona jedinica je pravo rešenje za Vas. Osnovni zadatak ove filtracione jedinice jeste da čisti bazen od prljavštine. Jako lako se montira i nisu potrebne nikakve cevi za instalaciju.

Predviđen je za bazene do 80m3 i 9m dužine.

Standard verzija uređaja poseduje:

 • kućište (ABS-PMMA materijal – termoformisan)
 • kontrolnu jedinicu za filtraciju (automatska i manuelna) i za osvetljenje
 • filtraciona pumpa (18m3/h; 0,75kW; 220V)
 • kartušaste filtere (2 filtera; 9m2; 25 mikrona) + predfilter plastična korpica za skupljanje krupne nečistoće
 • podešavanje protoka kroz mlaznicu, radi regulisanja masažniih funkcija
 • skimer, sa 2 otvora
 • mlaznica
 • LED reflektor + kontrolor (30 LED / 4.5 W)

Dodatne opcije su:

 • by pass
 • protivstrujnik (turbo jet)
 • elektroliza
 • regulacija pH vrednosti

Legende slike:

A – poklopac
B – kontrolnu jedinicu za filtraciju (automatska i manuelna) i za osvetljenje
C – filtraciona pumpa (18m3/h; 0,75kW; 220V)
D – kartušaste filtere (2 filtera; 9m2; 25 mikrona) + predfilter plastična korpica za skupljanje krupne nečistoće
E – podešavanje protoka kroz mlaznicu, radi regulisanja masažniih funkcija
F – skimer, sa 2 otvora
G – mlaznica
H – LED reflektor + kontrolor (30 LED / 4.5 W)

Prodaja filtracionih jedinica Filtrinov

Filtraciona jedinica Filtrinov MX25 COO