Fibalon proizvodi

Fibalon 3D 350g filtraciona ispuna od polimerskih vlakana

Optimizovana, inovativna i patentirana filter polimer vlakna FIBALON 3D su nova generacija filtracionih ispuna i predstavlja sinonim za kristalno čistu vodu.

Unutrašnjost vlaknaste FIBALON kugle se sastoji od blago gustog jezgra i mekanog omotača. Kuglice se međusobno spajaju kako bi se oformila filtraciona površina. Sferni oblik kugle je namerno izabran kako bi se maksimalno iskoristila filtraciona površina. Tehnologija fiksiranja vlakana DyFix daje izuzetno visoku stopu zadržavanja čestica i duboku penetraciju čestica. Fibalon je uspeo da izbalansira minimalnu težinu filtracione ispune i visoku efikasnost i stekne veliku prednost u odnosu na uobičajne filtracione ispune.

Koliko je FIBALON superiorniji u odnosu na standardne filtracione ispune pokazuje primer, da 350g FIBALONA menja 25kg kvarcnog peska. FIBALON uklanja nečistoće do 8 mikrona, dok kvarcni pesak, na primer, uklanja nečistoće do 30-40 mikrona. Ispiranje filtera koji koriste FIBALON je izuzetno retko, zbog izuzetno malog pritiska u filteru i visoke absorpcije nečistoća (800g FIBALONA pri ekstremnim testovima je apsorbovalo 40kg prljavštine, bez deformacije kuglica).
Upotrebljivost FIBALONA je i do 5 godina.

Perfomanse filtracione ispune FIBALON 3D:

 • Visoka absorpcija nečistoće
 • Visoka selektivnost nečistoća (do 8 mikrona)
 • Nizak priisak
 • Moguće zagrevanje do 65°C radi sterilizacije
 • Optimizovana pH vrednost od 6,8
 • Nije moguće formiranje biofilma

Prednosti filtracione ispune FIBALON 3D:

 • Lako rukovanje zbog izuzetno lake težine filtracione ispune
 • Univerzalna primenljivost
 • Može se koristiti i u sistemima slane vode
 • Nema održavanja
 • Ispiranje filtera je mnogo ređe
 • Nije potrebno dodavati flokulant
 • Štedi energiju (prosečno do 40%)
 • Smanjuje troškove
 • Lako se uklanja
 • Dugotrajnost

Kako zameniti trenutnu filtracionu ispunu sa FIBALONOM 3D:
1. Isključite pumpu
2. Otvorite filter prema uputstvu proizvođača
3. Uklonite prethodnu filtracionu ispunu u potpunosti
4. Ispunite filter sa Fibalonom
5. Rasporedite FIBALON u filtracionoj ispuni bez pritiskanja
6. Zatvorite filter prema uputstvu proizvođača

Prodaja Fibalon 3D 350g filtracione ispune od polimerskih vlakana

Fibalon Compact 40g filtraciona ispuna od polimerskih vlakana

Optimizovana, inovativna i patentirana filter polimer vlakna FIBALON Compact  su nova generacija filtracionih ispuna i predstavlja sinonim za kristalno čistu vodu.

Razlika ovog proizvoda u odnosu na ostale modele istog proizvođače jeste u pakovanju i nameni. Pakovanje od 40g je predviđeno za zamenu običnih kartušastih filtera. Sve što je potrebno jeste da uklonite Vaš kartušasti filter i da stavite mrežicu sa kuglicama. Prednost u odnosu na kartušaste filtere jeste dugotrajnost, finoća filtracije i veći kapacitet absorpcije nečistoće. Predviđen je da se koristi za dakuzije, dvorišne bazene i ostale bazene u kojim se koriste kartušaste filtere.

Unutrašnjost vlaknaste FIBALON kugle se sastoji od blago gustog jezgra i mekanog omotača. Kuglice se međusobno spajaju kako bi se oformila filtraciona površina. Sferni oblik kugle je namerno izabran kako bi se maksimalno iskoristila filtraciona površina. Tehnologija fiksiranja vlakana DyFix daje izuzetno visoku stopu zadržavanja čestica i duboku penetraciju čestica. Fibalon je uspeo da izbalansira minimalnu težinu filtracione ispune i visoku efikasnost i stekne veliku prednost u odnosu na uobičajne filtracione ispune.

Koliko je FIBALON superiorniji u odnosu na standardne filtracione ispune pokazuje primer, da 350g FIBALONA menja 25kg kvarcnog peska. FIBALON uklanja nečistoće do 8 mikrona, dok kvarcni pesak, na primer, uklanja nečistoće do 30-40 mikrona. Ispiranje filtera koji koriste FIBALON je izuzetno retko, zbog izuzetno malog pritiska u filteru i visoke absorpcije nečistoća (800g FIBALONA pri ekstremnim testovima je apsorbovalo 40kg prljavštine, bez deformacije kuglica).
Upotrebljivost FIBALONA je i do 5 godina.

Perfomanse filtracione ispune FIBALON Compact :

 • Visoka absorpcija nečistoće
 • Visoka selektivnost nečistoća (do 8 mikrona)
 • Nizak priisak
 • Moguće zagrevanje do 65°C radi sterilizacije
 • Optimizovana pH vrednost od 6,8
 • Nije moguće formiranje biofilma

Prednosti filtracione ispune FIBALON Compact :

 • Lako rukovanje zbog izuzetno lake težine filtracione ispune
 • Univerzalna primenljivost
 • Može se koristiti i u sistemima slane vode
 • Nema održavanja
 • Ispiranje filtera je mnogo ređe
 • Nije potrebno dodavati flokulant
 • Štedi energiju (prosečno do 40%)
 • Smanjuje troškove
 • Lako se uklanja
 • Dugotrajnost

Kako zameniti trenutnu filtracionu ispunu sa FIBALONOM Compact :
1. Isključite pumpu
2. Otvorite filter prema uputstvu proizvođača
3. Uklonite prethodnu filtracionu ispunu u potpunosti
4. Ispunite filter sa Fibalonom
5. Rasporedite FIBALON u filtracionoj ispuni bez pritiskanja
6. Zatvorite filter prema uputstvu proizvođača

Prodaja Fibalon Compact 40g filtraciona ispuna od polimerskih vlakana

Fibalon Rope 350g filtraciona ispuna od polimerskih vlakana

Optimizovana, inovativna i patentirana filter polimer vlakna FIBALON Rope su nova generacija filtracionih ispuna i predstavlja sinonim za kristalno čistu vodu.

Razlika ovog proizvoda u odnosu na ostale modele istog proizvođače jeste u pakovanju i nameni. Naime, FIBALON Rope je upakovan u 8 mrežica, koje su međusobno povezane, i predstavlja idealno rešenje za filtere za peščena filtere jer samo jednim potezom je moguće izvaditi kompletnu filtracionu ispunu. Mrežica u kojoj je upakovan FIbalon štiti same kuglice od mogućih oštećenja i takođe je pH stabilizovana i otporna na hlor.

Unutrašnjost vlaknaste FIBALON kugle se sastoji od blago gustog jezgra i mekanog omotača. Kuglice se međusobno spajaju kako bi se oformila filtraciona površina. Sferni oblik kugle je namerno izabran kako bi se maksimalno iskoristila filtraciona površina. Tehnologija fiksiranja vlakana DyFix daje izuzetno visoku stopu zadržavanja čestica i duboku penetraciju čestica. Fibalon je uspeo da izbalansira minimalnu težinu filtracione ispune i visoku efikasnost i stekne veliku prednost u odnosu na uobičajne filtracione ispune.

Koliko je FIBALON superiorniji u odnosu na standardne filtracione ispune pokazuje primer, da 350g FIBALONA menja 25kg kvarcnog peska. FIBALON uklanja nečistoće do 8 mikrona, dok kvarcni pesak, na primer, uklanja nečistoće do 30-40 mikrona. Ispiranje filtera koji koriste FIBALON je izuzetno retko, zbog izuzetno malog pritiska u filteru i visoke absorpcije nečistoća (800g FIBALONA pri ekstremnim testovima je apsorbovalo 40kg prljavštine, bez deformacije kuglica).
Upotrebljivost FIBALONA je i do 5 godina.

Perfomanse filtracione ispune FIBALON Rope:

 • Visoka absorpcija nečistoće
 • Visoka selektivnost nečistoća (do 8 mikrona)
 • Nizak priisak
 • Moguće zagrevanje do 65°C radi sterilizacije
 • Optimizovana pH vrednost od 6,8
 • Nije moguće formiranje biofilma

Prednosti filtracione ispune FIBALON Rope:

 • Lako rukovanje zbog izuzetno lake težine filtracione ispune
 • Univerzalna primenljivost
 • Može se koristiti i u sistemima slane vode
 • Nema održavanja
 • Ispiranje filtera je mnogo ređe
 • Nije potrebno dodavati flokulant
 • Štedi energiju (prosečno do 40%)
 • Smanjuje troškove
 • Lako se uklanja
 • Dugotrajnost

Kako zameniti trenutnu filtracionu ispunu sa FIBALONOM Rope:
1. Isključite pumpu
2. Otvorite filter prema uputstvu proizvođača
3. Uklonite prethodnu filtracionu ispunu u potpunosti
4. Ispunite filter sa Fibalonom
5. Rasporedite FIBALON u filtracionoj ispuni bez pritiskanja
6. Zatvorite filter prema uputstvu proizvođača

Prodaja Fibalon Rope 350g filtracionih ispuna od polimerskih vlakana