EHA / Einfach Sicher – podloge za wellness centre i bazene

 

Kompanija Evald-a Hildebrandt-a osnovana je 1950. godine u Bochum-Vattenscheid-u. U početku je kompanija proizvodila i prodavala zaštitne cipele i radničke čizme za rudare, kao i cipele za potrebe kupanja.

Od 1954. godine Evald Hildebrandt GmbH & Co KG – fabrika EHA – proizvodi, kao jedna od prvih, EHA prostirku – podnu rešetku od plastičnog materijala (PVC) za vlažna područja predvidjena za hodanje bosim nogama. U to su doba EHA prostirke od plastike predstavljale alternativu i bile su superiorne, u odnosu na drvene rešetke koje su bile uobičajene, jer su bile mnogo sigurnije, fleksibilnije i iznad svega higijenske.

Od sredine sedamdesetih godina kompanija je poseban naglasak stavila na proizvodnju pokrovnih rešetki za pretočne oluke u bazenima i kadama. Od tada se zaštitne rešetke neprestano razvijaju i poboljšavaju. Danas se rolo rešetke raznih boja, različitih širina i visina izrađuju za pretočne oluke, a takođe i za upotrebu na ovalnim i okruglim oblicima bazena u skladu sa specifičnim zahtevima naših kupaca. Zbog ponekad jedinstvenih potreba koje treba ispuniti za bazene, EHA nudi merenje na licu mesta kao i naknadnu montažu zaštitnih rešetki.

Do ranih 80-ih glavni kupac EHA proizvoda bili su javni i privatni bazeni, saune i slično, ali u mnogo manjem obimu i industrija. Poslednjih godina, međutim, raspon kupaca sve se više menja. Veliki deo naših kupaca sada dolazi iz trgovine i, sve više, industrije. Da bi ovaj spektar kupaca bio  moguć, podne obloge su razvijene tako da još efikasnije odgovaraju industrijskim propisima o bezbednosti i higijeni. Korišćeni su materijali kao što su novo proizvedeni PVC, reciklirani PVC i reciklirani PE.

 

Prodajni partneri koji se nalaze svuda u Nemačkoj i Evropi pružaju konsultantske usluge za naše kupce. Rešetke za pokrivanje EHA u međuvremenu su u upotrebi u mnogim zemljama širom sveta.

Štaviše, plastični i aluminijumski kablovski zaštitnici se proizvode za upotrebu u kancelarijama i industrijskim namenama.

Od jula 1997. godine EHA je sertifikovana u skladu sa prema DIN EN ISO 9001.

Od 2012. i sada u trećoj generaciji, kompanija EHA je pod vođstvom Marcusa Horsch-a i Rolfa Stiebel-a. Ciljevi koje su postavili su nastavljanje tradicije EHA-e ali i istovremeno osvajanje novih tržišta i kupaca. Od 1964. godine EHA je smeštena u Feldstraße u Bohum-Vattenscheidu. U prostorijama kompanije ukupne površine 3700 kvadratnih metara proizvodnja se vrši u 3 fabričke zgrade od približno 1700 kvadratnih metara. 160 kvm dodatnog poslovnog prostora je na raspolaganju.