Korist negativnih jona na zdravlje

Uticaj negativnih jona na zdravlje

Zagađenje vazduha je ozbiljan problem. Epidemiološke studije uporno ukazuju na direktnu vezu između zagađenja vazduha u urbanim sredinama – posebno se misli na zagađivanje čestica usled sagorevanja  goriva u motornim vozilima kao i u elektranama – sa kardiovaskularnim i plućnim bolestima.

Dugo izlaganje čestičnom zagađenju – sitne čestice manje od
10 mikrona ( čija je dužina 70 mikrona ), znatno povećava stopu bolesti i smrtnosti od karcinoma pluća, hronične opstruktivne bolesti i emfizema. Dodatno, izloženost drugim zagađujućim materijalima u vazduhu, uključujući sumpor dioksid i ozon, povezana je sa razvojem astme, bronhitisa i respiratornih infekcija.

Evropski istraživači istraživali su rizike od dugotrojnog izlaganja zagađenju saobraćaja u studiji koja je obuhvatala 5000 volontera odobrenih od tekuće holandske studije „Režimi ishrane i rak“. Otkrili su da ljudi koji žive blizu glavnih puteva ( samim tim su izloženi višoj nivoima zagađenja vazduha) umirali češće od raka pluća nego njihovi vršnjaci sa sela, što je dovelo autore do zaključka „dugoročna izloženost zagađenju vazduha vezano za saobraćaj može skratiti očekivani životni vek“.

Negativni joni su atomi kiseonika koji su dopunjeni sa ekstra elektronom. U prirodi se stvaraju pomoću vode, vazduha, sunčeve svetlosti i prirodnog zračenja zemlje. Negativno naelektrisani joni se najčešće nalaze na prirodnim mestima, a posebno oko pokretne vode ili nakon grmljavine. Onaj ukus u vazduhu i  osećaj koji dobijete na plaži, u blizini vodopada ili posle oluje, upravo to je osećaj punjenja Vašeg tela negativnim jonima.
Šta ako postoji način da uzmete taj osećaj o kojem smo sada pričali i donesete ga u sobu u kojoj boravite ili spavate? Sada ćemo malo popričati upravo o tome, kako Vam himalajske slane lampe mogu pomoći oko toga.

Šta tačno negativni joni rade?
U dovoljno velikim koncentracijama , negativni joni raščišćavaju vazduh od cigaretnog dima, bakterija, virusa, prašine i drugih opasnih čestica. Oni to rade tako što se vezuju na pozitivno naelektrisane čestice u velikom broju. To dovodi do toga da bakterije, polen i drugi alergeni postanu previše teški da bi ostali u vazduhu. U tom trenutku padaju na pod ili se vezuju na prašinu. Ovo ih uklanja iz vazduha koji udišete i sprečava ih da izazovu probleme sa disanjem i drugim zdravstvenim problemima.
Nažalost, naši domovi i radna mesta su izolovani od dobrobiti negativnih jona. Koncentracija negativnih jona je značajnije veća u prirodi, i mestima koja nisu okružena raznim zagađenjima. Naše okruženje, a najviše naši domovi se opisuju kao „pozitivni jonski zatvori“ usled količine pozitivnih jona koja nas okružuje iz tehnike i različitih aparata koji emituju pozitivno naelektrisane jone.

Kako funkcionišu negativni jonizatori?
U Vašem domu već imate jedan generator negativnih jona. Vaš tuš, sa protokom tople vode i parom, dobar je proizvođač negativnih jona. Verovatno je to jedan od razloga zbog kojeg većina ljudi mora da se istušira ujutru da bi se razbudila. Međutim u drugim sobama u kući se ne koristi mnogo. Na sreću, naučnici su došli do još jednog efikasnog načina za stvaranje ovih negativno naelektrisanih jona.
Savremeni jonizatori rade koristeći metod nazvan „korona pražnjenje“, koji je zapravo modelovan  na način na koji se munje stvaraju u prirodi. Mala količina struje teče kroz iglu do cilja. Što su elektroni bliži vrhu igle, to su više prisiljeni zajedno. Pošto se elektroni međusobno odbijaju, kada stignu do samog vrha igle prisiljeni su da se vežu za najbliži molekul vazduha i postaju negativni joni

More posts

Geo Bubble

Geo Bubble ™ – Više od pokrivača bazena

Solarne cirade su specijalni UV stabilizovani pokrivači punjeni vazdušnim mehurićima koji leže na površini vode. Imaju više važnih funkcija – Omogućavaju dogrevanje vode i praktično produžavaju sezonu kupanja za dva meseca, podižu temperaturu od 3-5oC i sprečavaju hlađenje vode u toku noći i hladnijih dana. Ušteda toplote kod otvorenih bazena je negde oko 40%; – Sprečavaju isparavanje vode, a time i sredstava za kondicioniranje vode, čime …

Read More
Filteri za Porodične Bazene

Filteri za porodične bazene

Peščani filteri rešavaju pitanje čistoće bazenske vode Ukoliko želite kristalnu čistu vodu, neophodan je adekvatan filter za bazene. Prečišćavanje vode u bazenu je  izuzetno važan proces koji se odvija svakog dana i bez obzira na količinu i učestalost hemijskog kondicioniranja . Filter i pumpa za bazene su dve najbitnije komponente koje služe za cirkulaciju i filtraciju vode u bazenu a …

Read More
Hemijska Sredstva za Održavanje Kvaliteta Vode u Bazenu

Hemijska sredstva za održavanje kvaliteta vode u bazenu

Ako imate sreće da vaše dvorište krasi bazen, pored svakodnevnog korišćenja tokom letnjih dana, neophodno je i da na adekvatan način održavate vodu u bazenu. Preventivno održavanje značajno će smanjiti troškove životnog ciklusa vašeg bazena, a redovnim održavanjem vode u bazenu, takođe ćete minimizirati potrebu za hitnim odlascima do prodavnice zbog hemikalija i drugih preparata. Danas je lako proveriti vodu …

Read More