Bazeni od stiropor blokova

Jednostavnija i brža gradnja bazena

 

Bazeni od stiropornih blokova se rade po sistemu bez oplate, koji se slažu na već pripremljenu AB ploču, prema obliku bazena . Uz relativnu brzu gradnju dobijemo i termičku izolaciju a i mogućnost samogradnje.

Kod ovakvog načina gradnje možemo dobiti idealno ravne zidove kao i mogućnost popravljanja, ako je prilikom nepravilnog betonoranja došlo do odstupanja od zadanih gabarita.

Dimenzije i oblik bazena mogu se izvesti po želji investitora, a kao završna obloga uvijek se pojavljuje PVC bazenska folija koja može biti tipska nearmirana, debljina 0,5 mm – 1,2 mm, ili armirana tehničkim lajnerom debljine 1,5 mm.

Bazen može biti skimerski kao i sa prelivnim kanalom.

Već iz perspektive ulaganja gradnja bazena od stiropornih blokova je svakako isplativija a to kaže i konačni iznos finansija. Takva gradnja bazena je po težini takođe primernija ako sami gradite bazen, pa je i dovoljno da ste malo vešti sa zidanjem i sve je vrlo jednostavno.

Kod gradnje stiropornog bazena potrebno je voditi računa da se istovremeno ugrađuju elementi bazenskih instalacija. Prednost stiropornih blokova je jasna i u činjenici da na spoljašnjoj strani bazenske školjke nije potrebno dodatno ugrađivati termičku izolaciju.

Za bazen od stiropornih blokova se najviše koristi posebna bazenska PVC folija, koja služi kao hidroizolacija unutrašnjosti bazena.

Glavna prednost ovog sistema gradnje jeste lakoća izgradnje : nakon postavljanja betonske ploče, blokovi se slažu, armiraju, a zatim se u njih sipa beton. Osim što je jeftiniji od klasičnog betonskog bazena, ovaj sistem gradnje je brži i lakši, a ujedno i čistiji za okolinu.

Blokovi su dugovečni, vodootporni, postojani i otporni na mehaničke udare.

Stiroporni blokovi omogućavaju brzu gradnju i obezbeđuju odličnu toplotnu izolaciju, tokom gradnje nam ne trebaju obloge, a na kraju procesa gradnje su potrebne samo male popravke i dletovanje zidova. Nakon završetka gradnje zidova, oko bazena se postavljaju cevi za prelivne kanale i svu pripadajuću bazensku tehniku.

Debljina uobičajene Alkorplan PVC bazenske folije je 1,5 mm. Folija se u bazen postavlja u jednom danu, najviše dva, a polaganje, krojenje i varenje folije je najbolje prepustiti stručnim licima.

Ako je polaganje i varenje folije izvedeno profesionalno, PVC folija će dugo godina funkcionisati kao nepropustna obloga. Folija se na ivicu bazena pričvršćuje posebnim ugaonim lajsnama a na zidove bazena se ispod folije lepi i poseban zaštitni geo filc.

Zahvaljujući oblicima ISO blokova (pravougaoni i ovalni) može se izgraditi bazen bilo kog oblika.

Blokovi imaju i odlična termoizolaciona svojstva, tako da je odavanje toplote oko 10 puta manje zbog prisustva vazduha unutar samog materijala.