Vrste bazena po filtraciji

 

Vodu u bazenu je neophodno kontrolisati i kondicionirati hemikalijama.

 

Za vreme letnjeg perioda, kao i za vreme intezivnog korišćenja bazena, treba povećati količinu hemikalija, kako bi voda ostala čista i higijenski ispravna.

 

U bazenima koji koriste hemikalije, obično je preporuka da se one ubacuju odmah po sipanju vode u bazen.

 

Za razliku od hemijskih bazena, bio bazeni funkcionišu nezavisno u odnosu na klasične bazene sa hemikalijama.

 

Kod prirodnih bazena, zona kupanja je odvojena od zone na kojoj je zasađena vodena vegetacija, koja djeluje kao biološki filter.

 

Takođe sredstva za održavanje bio bazena su minimalna.