Betonski bazeni

Armirani betonski bazeni 

 

Pre dolaska novih i jeftinijih tehnologija izgradnje bazena (montažni, lajner, poliesterski), bazeni su se gradili od betona. I danas se podrazumeva da su najbolji i najskuplji betonski bazeni.

Preduslov za solidno izgrađen betonski bazen je dobro izrađen projekat i sposoban građevinac.

Betonski bazeni mogu biti željenih oblika, obično su obloženi keramičkim pločicama ili staklenim mozaikom, ili premazani posebnom bojom za bazene.

Najčešći način izgradnje bazena je armirano-betonska konstrukcija koja može imati različite forme završne obloge kao što je PVC lajner, keramika, boja ili epoksidna smola. Prednost ovih bazena je dugi vek trajanja, mogućnost izbora oblika, mogućnost rekonstrukcije itd.

 

Betonske bazene možemo podeliti na dva tipa skimerski i prelivni bazen.

 

Skimerski bazeni

 

Skimeri su elementi u bazenu koji se nameštaju na rub vodene površine. U njih ulazi bazenska voda koja se zatim dovodi do filtera, a prilikom toga u njih ulazi sva plivajuća nečistoća. Kod manjih bazena dovoljan je jedan skimer, a prema potrebi, dimenzijama i obliku bazena može ih biti više.

Skimerski tip bazena ima površinu vode nižu u odnosu na plažu, koristi se za bazene maksimalno do 20 metara dužine, za privatnu upotrebu i manji broj kupača. Instalacija je vrlo jednostavna i ne zahtevaju nikakvu dodatnu opremu i radove, a bazen može funkcionisati samo uz najosnovniju opremu koja uključuje filter, pumpu, skimer, elektroupravljački orman, mlaznice i podni usis tj slivnik. Održavanje je jednostavno i jeftinije u odnosu na prelivni tip bazena zbog manje opreme, veličine, količine vode, a nije potreban ni stručno osposobljeni kadar. Možemo zaključiti da je cena izgradnje i održavanja relativno niža u odnosu na prelivni tip bazena.Poseban element, skimer, izrađen od inoxa ili ABS plastike ugrađuje se pri samom vrhu bazena a nasuprot njega ugrađuju se mlaznice za povrat vode u bazen na visini od 25-30cm ispod površine vode. Mlaznice takođe mogu biti izrađene od materijala kao i skimeri. Kod većih dubina bazena određeni broj mlaznica ugrađuje se i dublje.

Primer betonskog skimerskog bazena

Prelivni bazeni (Bazeni sa prelivnim kanalom)

 

Među bazene sa prelivom svrstavamo sve one koji nisu skimerski. Kod ovih bazena se voda koja dolazi u filtracioni uređaj uzima iz kompenzacionog bazena u koji se voda preliva preko prelivnog kanala.

Voda u ovim bazenima uglavnom se preliva preko ruba bazena u prelivni kanal koji može biti delimično postavljen, a najčešće je to po celom obodu bazena. Ovi bazeni konstrukcijski su zahtevniji u izgradnji i dodatnoj opremi, kompezacioni bazen,automatsko dopunjavanje i upravljanje, dodatni cevovod usisavača bazena, izrada prelivnog kanala, prelivne rešetke itd.

Prelivni tip bazena ima površinu vode u istoj ravni s plažom, koristi se za bazene preko 20 metara dužine,  za javnu upotrebu i velik broj kupača. Mlaznice su smeštene na dnu bazena i voda struji od dna bazena prema površini i predstavlja najpravilniji i najefikasniji način strujanja vode kroz bazen. Voda se preliva preko ruba bazena i ulazi u prelivni kanal, po čemu je takav način pročišćenja i dobio ime.

Takođe možemo bazene obložiti različitim završnim materijalima, lajnerom, mozaik ili keramičke pločice, farbanjem itd

Primer betonskog prelivnog bazena

Bazeni oboženi PVC folijom – lajnerom

Veoma sličan princip kao i kod montažnih bazena, gde se upotrebljava folija debljine 0,3-0,6 mm kod građevinskih bazena se za oblogu upotrebljavaju posebne PVC folije od 1,5mm.

Ispod PVC folije se postavlja poseban filc koji štiti foliju, a sa gornje strane ruba bazena se nalaze profilne šine pomoću kojih se folija fiksira.

Krojenje folije, varenje i fiksiranje se vrši na licu mesta, pa je taj posao veoma odgovoran i zahtevan. Nakon kvalitetno ugrađene folije možete biti sigurni da će bazen biti spreman za dugogodišnje korišćenje.

Fabrička garancija na foliju iznosi 10 godina.

Nakon dugogodišnje eksplatacije bazena, folija se može i promeniti za novu i samim tim imate nov bazen.

Danas se mnogi montažni tipovi bazena oblažu takvim folijama, recimo bazeni izgrađeni od stiropora ili betonskih blokova, limenih ili prohromskih elemenata, drveta itd.

Za ugradnju folije potrebno je da spoljašnja temperatura nije ispod 12oC.

Folija se kroji na rentabilni način srazmerno dubini bazena (postoje folije širine 165cm i 205cm).

Fabrički već pripremljene folije su za određene tipove bazene i obično su tipske, a ukoliko se folija poručuje u fabrici za nepravilni oblik, potreban je detaljan projekat bazena sa osnovama i svim detaljima. Ovakav način poruđžbine nije pouzdan i često nastaju problemi ako se nešto nije uzelo u obzir.

 

Velika prednost izrade PVC folije na licu mesta je u tome što se veoma lepo mogu iskrojiti elementi oko stepeništa. Dihtovanje između betona i folije se postiže dihtunzima koji postižu potpunu nepropustljivost u spojevima.

Vazduh između folije i zida bazena se izvlači usisivačem.

Primer betonskog bazena obloženog folijom/lajnerom