Oprema za javne bazene

Kada se obično pomene naziv „javni bazeni“ većina ljudi pomisli na bazene olimpijskih dimenzija u kojima se održavaju takmičenja. Takođe većina misli i na vodene zabavne parkove sa mnoštvom tobogana i vodenih atrakcija.

Svi oni i jesu javni bazeni, ali tu se takođe uključuje i hotelski bazeni, bazeni u sportskim objektima.

Kod opreme za javne bazene veoma je bitno da se poseduje mašinski projekat uz koji bi mogli da sačinimo adekvatnu ponudu namenski za tu vrstu bazena i njegovo opterećenje u samom korišćenju.

Bazeni koji su u javnoj upotrebi su dostupni širem krugu ljudi i podležu određenim zakonskim propisima, moraju da zadovoljavaju minimalne sanitarno-higijenske i tehničke uslove. Nedvosmisleno se mora razgraničiti bazen koji je na bilo kakav način za komercijalnu upotrebu ili je dato trećim licima na korišćenje. U ovu kategoriju pripadaju i hidromasažni bazeni tj. jakuzzi.

Naš savet je da se pre gradnje bazena obavezno konsultujete sa stručnjacima iz ove oblasti kako bi izbegle neprijatnosti i dodatni troškovi.