Elektro oprema

Elektromagnetni ventil

Elektromagnetni ventil se sastoji iz dva glavna funkcionalna dela:

-Elektromagneta (špulne)

-Tela ventila

Koristi se uspostavljanje ili prekid protoka fluida tj. vode električnom strujom.

Ventili koji rade nezavisno od pritiska u fluidu su direktni ventili.

Kada su pod naponom, elektromagnet deluje direktno na kotvu ventila i otvara/zatvara ventil.

U slučaju parogeneratora, kada se ohladi voda u parogeneratoru, elektromagnetni ventil se otvara i ispušta vodu u kanalizaciju.

Link ka elektromagnetnom ventilu na našem web shopu
Transformatori