Demineralizacija

Demineralizacija vode

Pod demineralizacijom vode podrazumevamo uklanjanje svih rastvorenih soli iz vode.

Za potrebe medicine, u farmaceuskoj, laboratorijskoj I kozmetičkirskoj industriji zahteva se hemijski čista voda oslobođena svih rastvorenih soli. Ovakva hemijski čista voda se može dobiti postupkom jonoizmenjivačke demineralizacije.

Demineralizatori su uređaji koji poseduju jednu ili više spojenih kolona sa različitim jonoizmenjivačkim ispunama. Prolaskom kroz ovakav system voda se oslobađa rastvorenih soli.

Konstrukcija je potpuno antikorozivna i omogućava dobijanje demineralizovane vode izuzetnog kvaliteta. Upravljačka automatika je proizvođača  AUTOTROL i takođe je izvedena u potpunosti od nekorodirajućih materijala. Karakteriše je visoka pouzdanost i trajnost. Katjonska kolona se regeneriše rastvorom hlorovodonične kiseline (HCl), a anjonska rastvorom natrijum hidroksida (NaOH).

Nakon ručne inicijalizacije regeneracije, pritiskom na taster, proces se dalje odvija potpuno automatski. Mogu se primenjivati u bolničkim, industrijskim i foto laboratorijama, pri proizvodnji alkoholnih pića, pri proizvodnji vode za kotlove visokih pritisaka, u medicini, farmaciji, kozmetičkoj industriji, tekstilnoj industriji, u proizvodnji leda kao i na mnogim drugim mestima gde se zahteva kvalitetna demineralizovana voda, a diskontinuitet u proizvodnji vode (zastoj zbog regeneracije) ne predstavlja problem.

Princip rada demineralizatora

Jonoizmenjivačke mase u ovim kolonama se regenerišu rastvorima sone kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH). U standardnoj varijanti demineralizatori  su dvokolonski i sastoje se od katjonske i anjonske kolone, a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se dodati i treća, tzv. ”mešana” (MB) kolona, koja uklanja i najveći deo preostalih elektrolita i vrši korekciju pH vrednosti. Jonoizmenjivačke kolone su kompozitne, sa polietilenskom unutrašnjom košuljicom i vanjskim slojem od epoksidne smole ojačane staklenim vlaknom koji daje mehaničku čvrstinu i otpornost na pritiske do 10 bari.

Demineralizovana voda, dobijena pomoću ovih uređaja, koristiti se :

  • u proizvodnji kućne hemije (šamponi, deterdženti…)
  • u proizvodnji napitataka (sokova, gaziranih pića)
  • u laboratorijama za pravljenje farmaceutskih rastvora i preparata, testiranja
  • u akumulatorima, peglama, hladnjacima, za fino pranje stakla, …

Kao napojna voda koristi se komunalna voda za piće i zbog drastične razlike u kvalitetu komunalne vode od opštine do opštine neophodno je da se kupac konsultuje za optimalno rešenje u zavisnosti od parametara kvaliteta napojne vode.