Sredstva za flokulaciju

Sredstva za flokulaciju

Flokulacija

Usled dejstva sunčeve svetlosti na čvrste čestice koje plutaju po površini vode, sunčevi zraci se rasipaju, a njihov odblesak izaziva interferenciju. Voda će se zamutiti i postati neprijatna. Nasuprot tome, kada voda sadrži malo tih čestica sunčevi zraci imaju odblesak na površini vode kao dobro brušen dijamant. Ovakva voda je bistra i lepa.

Filter ne može da prečisti sitne koloidne čestice koje plutaju u vodi bazena, kao što su npr. alge. Voda u bazenu će od tih materija postati poput opala i može se pročistiti samo pomoću sredstva za bistrenje (flokulaciju), odnosno za stvaranje pahulja. Čestice sa istim elektro nabojem se odbijaju jedna od druge i plutaju u vodi.

Sredstva za flokulaciju su hemikalije koje, dodavanjem u vodu, neutrališu naboj ovih čestica, tako da se one spajaju (pretvaraju u pahulje) i postaju podobne za filtriranje. Sredstva za stvaranje pahulja spajaju sitne čestice u veće pahulje, koje se potom zadržavaju na filteru. Ovaj proces spajanja čestica, kada se dimenzije čestica nekoliko puta uvećaju, a potom natalože na dnu bazena, nazivamo flokulacijom.

Sredstva za flokulaciju

 • AQUAPAK
  Tečno sredstvo koje koloidnu nečistoću koja pluta po vodi pretvara u tečnost podobnu za filtriranje. Ima široki pH spektar dejstva. Ovo je preparat za bistrenje vode. Hemijsko dejstvo ovog preparata je neutralno. Veoma brzo vezuje čestice i stvara veoma velike pahulje.
  Aktivna materija: polialuminijum-hidroksi-hlorid
 • AQUAFLOCK
  Aquaflock je tečni flokulant sa širokim pH delovanjem, a namenjen je tretmanu vode u bazenima za plivanje.
  Sastav: dialuminium-hlorid pentahidroksid, sa sadržajem od 6,5% aluminijuma

flokulacijaflokulacija2

 

Aquapak 1 l Pontaqua

Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna.
Takve mikro čestice filter ne može zadržati, te se one “probijaju” kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen gdje uzrokuju već spomenutu mutnoću.
U takvim slučajevima, kada ima dovoljno hlora ili nekog drugog dezinfekcionog sredstva u bazenskoj vodi, a pH je u granicama od 7.0-7.4, u vodu se dodaje tzv. flokulant, odnosno sredstvo za bistrenje koje sitne čestice veže u flokule (pahulje), koje se tada zadržavaju u filteru ili se talože na dnu bazena.
Flokulant se dodaje u skimer ili prelivni kanal ali pre toga dobro isperemo filter (kod peščanog filtera), a zatim ostavimo filter u funkciji 12-24 h kontinuiranog rada.
Zatim izvršimo ponovnu filtraciju i ostavimo vodu u bazenu da miruje 6-12 h (preko noći), kako bi se preostale flokule istaložile na dnu bazena, koje odstranimo sa automatskim usisivačem.
AQUAPAK ima široki pH spektar dejstva.
Ovo je preparat za bistrenje vode.
Hemijsko dejstvo ovog preparata je neutralno.
Veoma brzo vezuje čestice i stvara veoma velike pahulje.

Aktivna materija: polialuminijum-hidroksi-hlorid

Doziranje: 200-400ml na 10m3 vode

Poruči
D Pool Flokulant gel Diasa

Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna.
Takve mikro-čestice filter ne može zadržati, te one prolaze kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen.

Za filtraciju takvih nečistoća je potrebno koristiti flokulant, koji grupiše sitne nečistoće u krupnije i samim tim omogućava filteru da ih prečisti.
Posledica ovog delovanja jeste i kristalizacija vode.

Doziranje:
1 gel na 60m3 vode

Napomena:

 1. Uraditi Backwash filtera ukoliko niste u poslednjih 7 dana
 2. Uklonite nalepnicu sa zadnje strane pakovanja i gel stavite u skimer
 3. Nastavite sa normalnim održavanjem bazena. Radite backwash bazena jednom nedeljno.

Poruči
Diafloc 1L Diasa (flokulant za grupisanje sitnih nečistoća)

Diafloc je flokulant koje služi za grupaciju sitnih nečistoća, koje su podobne veličine za filtraciju i samim tim iskristališe vodu.

Doziranje:

250ml – 1500ml flokulanta na 100m3 vode u bazenu.

Poruči
Flokulant 200-gramska tableta Diasa 1kg

Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna.
Takve mikro-čestice filter ne može zadržati, te one prolaze kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen.

Za filtraciju takvih nečistoća je potrebno koristiti flokulant, koji grupiše sitne nečistoće u krupnije i samim tim omogućava filteru da ih prečisti.
Posledica ovog delovanja jeste i kristalizacija vode.

Doziranje:

 • 1 tableta od 200g na bazen od 10-50m3 vode u bazenu
 • 2 tableta od 200g na bazen od 50-100m3 vode u bazenu
 • 3 tableta od 200g na bazen od 100-150m3 vode u bazenu

Upotreba:

Nakon ispiranja filterske ispune, smestite odgovarajući broj tableta u skimer.

Poruči
Aquapak (aquaflock) 5 l

Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna.
Takve mikro čestice filter ne može zadržati, te se one “probijaju” kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen gdje uzrokuju već spomenutu mutnoću.
U takvim slučajevima, kada ima dovoljno hlora ili nekog drugog dezinfekcionog sredstva u bazenskoj vodi, a pH je u granicama od 7.0-7.4, u vodu se dodaje tzv. flokulant, odnosno sredstvo za bistrenje koje sitne čestice veže u flokule (pahulje), koje se tada zadržavaju u filteru ili se talože na dnu bazena.
Flokulant se dodaje u skimer ili prelivni kanal ali pre toga dobro isperemo filter (kod peščanog filtera), a zatim ostavimo filter u funkciji 12-24 h kontinuiranog rada.
Zatim izvršimo ponovnu filtraciju i ostavimo vodu u bazenu da miruje 6-12 h (preko noći), kako bi se preostale flokule istaložile na dnu bazena, koje odstranimo sa automatskim usisivačem.
AQUAPAK ima široki pH spektar dejstva.
Ovo je preparat za bistrenje vode. Hemijsko dejstvo ovog preparata je neutralno.
Veoma brzo vezuje čestice i stvara veoma velike pahulje.

Aktivna materija: polialuminijum-hidroksi-hlorid

Doziranje: 200-400ml na 10m3 vode

Poruči
Astralpool flokulant, 5l

Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna.
Takve mikro čestice filter ne može zadržati, te se one “probijaju” kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen gde uzrokuju već spomenutu mutnoću.
U takvim slučajevima, kada ima dovoljno hlora ili nekog drugog dezinfekcionog sredstva u bazenskoj vodi, a pH je u granicama od 7.0-7.4, u vodu se dodaje tzv. flokulant, odnosno sredstvo za bistrenje koje sitne čestice veže u flokule (pahulje), koje se tada zadržavaju u filteru ili se talože na dnu bazena.
Flokulant se dodaje u skimer ili prelivni kanal ali pre toga dobro isperemo filter (kod peščanog filtera), a zatim ostavimo filter u funkciji 12-24 h kontinuiranog rada.
Zatim izvršimo ponovnu filtraciju i ostavimo vodu u bazenu da miruje 6-12 h (preko noći), kako bi se preostale flokule istaložile na dnu bazena, koje odstranimo sa automatskim usisivačem .

Poruči
Diafloc 5L Diasa (flokulant za grupisanje sitnih nečistoća)

Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna.
Takve mikro-čestice filter ne može zadržati, te one prolaze kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen.

Za filtraciju takvih nečistoća je potrebno koristiti flokulant, koji grupiše sitne nečistoće u krupnije i samim tim omogućava filteru da ih prečisti.
Posledica ovog delovanja jeste i kristalizacija vode.

Doziranje:

250ml – 1500ml flokulanta na 100m3 vode u bazenu

Poruči
Flokulant 200-gramska tableta Diasa 5kg

Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna.
Takve mikro-čestice filter ne može zadržati, te one prolaze kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen.

Za filtraciju takvih nečistoća je potrebno koristiti flokulant, koji grupiše sitne nečistoće u krupnije i samim tim omogućava filteru da ih prečisti.
Posledica ovog delovanja jeste i kristalizacija vode.

Doziranje:

 • 1 tableta od 200g na bazen od 10-50m3 vode u bazenu
 • 2 tableta od 200g na bazen od 50-100m3 vode u bazenu
 • 3 tableta od 200g na bazen od 100-150m3 vode u bazenu

Upotreba:

Nakon ispiranja filterske ispune, smestite odgovarajući broj tableta u skimer.

Poruči
Dinofloc ultra 23kg

Tečno sredstvo za flokulaciju na bazi polialuminijum-hlorida, sa sadržajem hlora 2% za upotrebu u bazenskoj vodi.
Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna.
Takve mikro čestice filter ne može zadržati, te se one “probijaju” kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen gdje uzrokuju već spomenutu mutnoću.
U takvim slučajevima, kada ima dovoljno hlora ili nekog drugog dezinfekcionog sredstva u bazenskoj vodi, a pH je u granicama od 7.0-7.4, u vodu se dodaje tzv. flokulant, odnosno sredstvo za bistrenje koje sitne čestice veže u flokule (pahulje), koje se tada zadržavaju u filteru ili se talože na dnu bazena.
Flokulant se dodaje u skimer ili prelivni kanal ali pre toga dobro isperemo filter (kod peščanog filtera), a zatim ostavimo filter u funkciji 12-24 h kontinuiranog rada.
Zatim izvršimo ponovnu filtraciju i ostavimo vodu u bazenu da miruje 6-12 h (preko noći), kako bi se preostale flokule istaložile na dnu bazena, koje odstranimo sa automatskim usisivačem.
Provereno i preporučeno od higijenskog instituta Gelsenkirchen po DIN-u 19643.
Doziranje zavisi od zagađenosti bazenske vode.
Pri normalnoj zagađenosti se dodaje 0,1 ml/ m³, u zavisnosti od protoka bazenske vode a pri većoj zagađenosti se dodaje 0,2 – 0,7 ml/ m³, u zavisnosti od protoka bazenske vode.
Težina pakovanja: 23 kg.

Poruči
Diafloc 20L Diasa (flokulant za grupisanje sitnih nečistoća)

Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna.
Takve mikro-čestice filter ne može zadržati, te one prolaze kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen.

Za filtraciju takvih nečistoća je potrebno koristiti flokulant, koji grupiše sitne nečistoće u krupnije i samim tim omogućava filteru da ih prečisti.
Posledica ovog delovanja jeste i kristalizacija vode.

Doziranje:

250ml – 1500ml flokulanta na 100m3 vode u bazenu

Poruči