Sredstva za dezinfekciju vode

Sredstva za dezinfekciju vode

Dezinfekcijskim sredstvom nazivamo onu hemikaliju koja uništava ili neutralizuje mikroorganizme u vodi bazena. Mikroorganizmi su sitna ziva bića koja se slobodnim okom ne mogu videti, i neprekidno dospevaju u vodu preko kiše, vetra i kupača. Od bakterija, virusa, algi i gljiva, bakterije su najveći neprijatelj. Najveći broj mikroorganizama je bezopasan za ljudski organizam ali neki od njih izazivaju bolesti ili infekcije. Ukoliko se ne unište preko vode prelaze sa jednog coveka na drugog. Organske materije vodu bazena čine mutnom. Za dezinfekciju se najčešće koriste jedinjenja hlora.

U bazenima treba održavati takvu količinu aktivnog slobodnog hlora,koji uništava mikroorganizme koji izazivaju infekcije i alge a da ne bude škodljiv po zdravlje kupača. Idealna sadržina aktivnog hlora je 1-1,5 mg/l.

U slučaju male dece i osoba osetljivih na hlor preporučuje se upotreba sredstava za dezinfekciju sa kiseonikom. Pri ovom postupku dezinfekciju vrši aktivni kiseonik. Pored toga se kao alternativni postupci za obradu vode preporučuju ozonizacija ili uredjaji za uv zračenje.

Preparati za dezinfekciju vode

 • CHLORGRANULAT
  Chlorgranulat je hlorni preparat u obliku granula, namenjen brzoj dezinfekciji vode u bazenima za plivanje. Proizveden je na bazi natrijum-dihlorizocijanurata dihidrata, sa više od 56% aktivnog hlora. pH je neutralan. Rastvara se veoma brzo, bez ostavljanja taloga i može se primenjivati u vodi različitog kvaliteta.
 • CHLORTABS 20
  CHLORTABS 20 je hlorni preparat u tabletama, namenjen dezinfekciji vode u bazenima za plivanje. Visoko je koncentrovan, sa 90% aktivnog hlora. Rastvara se postepeno. Preparat je formulisan da stabilizuje sadržaj slobodnog hlora sa dejstvom prevencije ekscesivno brzog obaranja hlora kao posledice zagrevanja ili sunčeve svetlosti.
  Sastav: natrijum-dihlorizocijanurat dihidrat
 • CHLORTABS 200
  Sporootapajuće tablete od 200g. Pogodne su vodu različite tvrdoće i sa neutralnom pH vrednošću. Stabilne su i otporne na dejstvo sunčeve svetlosti i toplote.
  Sastav: trihlorizocijanurat, sa minimum 90% aktivnog hlora
 • AQUAMULTI
  Sporootapajuća trokomponentna hlorna tableta od 200g sa 90% aktivnog hlora. Sprečava stvaranje algi. Stabilizuje pH vrednost. Od sitne koloidne nečistoće stvara pahulje.
  Sastav: trihlorizocijanurat
 • AQUALUX A
  Čvrsto sredstvo za dezifekciju koje sadrži aktivni kiseonik. Bez mirisa, ne iritra kožu i oči. Preporučuje se za unutrašnje bazene.
  Sastav: monopersulfat sa sadržajem aktivnog kiseonika
 • AQUAMAX
  Kombinovano oksidaciono sredstvo za dezinfekciju, sa dodatkom za odstranjivanje algi. Bez mirisa, ne peni, naročito podobno za masažne bazene i bazene za igru.
  Sastav: vodonik-peroksid

aqualuxchlorgranulatchlortabs