Sredstva za dezinfekciju vode

Sredstva za dezinfekciju vode

Dezinfekcijskim sredstvom nazivamo onu hemikaliju koja uništava ili neutralizuje mikroorganizme u vodi bazena. Mikroorganizmi su sitna ziva bića koja se slobodnim okom ne mogu videti, i neprekidno dospevaju u vodu preko kiše, vetra i kupača. Od bakterija, virusa, algi i gljiva, bakterije su najveći neprijatelj. Najveći broj mikroorganizama je bezopasan za ljudski organizam ali neki od njih izazivaju bolesti ili infekcije. Ukoliko se ne unište preko vode prelaze sa jednog coveka na drugog. Organske materije vodu bazena čine mutnom. Za dezinfekciju se najčešće koriste jedinjenja hlora.

U bazenima treba održavati takvu količinu aktivnog slobodnog hlora,koji uništava mikroorganizme koji izazivaju infekcije i alge a da ne bude škodljiv po zdravlje kupača. Idealna sadržina aktivnog hlora je 1-1,5 mg/l.

U slučaju male dece i osoba osetljivih na hlor preporučuje se upotreba sredstava za dezinfekciju sa kiseonikom. Pri ovom postupku dezinfekciju vrši aktivni kiseonik. Pored toga se kao alternativni postupci za obradu vode preporučuju ozonizacija ili uredjaji za uv zračenje.

Preparati za dezinfekciju vode

 • CHLORGRANULAT ZA BAZENE
  Chlorgranulat je hlorni preparat u obliku granula, namenjen brzoj dezinfekciji vode u bazenima za plivanje. Proizveden je na bazi natrijum-dihlorizocijanurata dihidrata, sa više od 56% aktivnog hlora. pH je neutralan. Rastvara se veoma brzo, bez ostavljanja taloga i može se primenjivati u vodi različitog kvaliteta.
 • CHLORTABS 20 ZA BAZENE
  CHLORTABS 20 je hlorni preparat u tabletama, namenjen dezinfekciji vode u bazenima za plivanje. Visoko je koncentrovan, sa 90% aktivnog hlora. Rastvara se postepeno. Preparat je formulisan da stabilizuje sadržaj slobodnog hlora sa dejstvom prevencije ekscesivno brzog obaranja hlora kao posledice zagrevanja ili sunčeve svetlosti.
  Sastav: natrijum-dihlorizocijanurat dihidrat
 • CHLORTABS 200 ZA BAZENE
  Sporootapajuće tablete od 200g. Pogodne su vodu različite tvrdoće i sa neutralnom pH vrednošću. Stabilne su i otporne na dejstvo sunčeve svetlosti i toplote.
  Sastav: trihlorizocijanurat, sa minimum 90% aktivnog hlora
 • AQUAMULTI ZA BAZENE
  Sporootapajuća trokomponentna hlorna tableta od 200g sa 90% aktivnog hlora. Sprečava stvaranje algi. Stabilizuje pH vrednost. Od sitne koloidne nečistoće stvara pahulje.
  Sastav: trihlorizocijanurat
 • AQUALUX A ZA BAZENE
  Čvrsto sredstvo za dezifekciju koje sadrži aktivni kiseonik. Bez mirisa, ne iritra kožu i oči. Preporučuje se za unutrašnje bazene.
  Sastav: monopersulfat sa sadržajem aktivnog kiseonika
 • AQUAMAX ZA BAZENE
  Kombinovano oksidaciono sredstvo za dezinfekciju, sa dodatkom za odstranjivanje algi. Bez mirisa, ne peni, naročito podobno za masažne bazene i bazene za igru.
  Sastav: vodonik-peroksid

aqualuxchlorgranulatchlortabs

 

Diaclor 60% 1kg Diasa (hlor za dezinfekciju bazena)
 • TEŽINA (KG) 1kg

Diaclor hlor granulat 60% služi za dezinfekciju vode u bazenu.
Sadrži 60% aktivnog hlora i pH je neutralan.
Rastvara se u tečnosti pre unošenja u bazen.

Doziranje:

100g hlor granulata 60% na 10m3 vode u bazenu.

Uputstvo za upotrebu:
Preporučuje se korišćenje u večernjim satima, kada kupači napuste bazen. odmerenu količinu sipajte po rubu bazena. Neophodno je prethodno rastvaranje u vodi. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Merenje vrednosti pH i slobodnog rezidualnog hlora u vodi se vrši pomoću ručnog testera za pH i hlor ili automatskim uređajima za analizu vode-fotometrima kod velikih bazena.

Šok doza:
Pri prvom punjenju bazena dodati 10g hlorgranulata na svakih 1m3 vode. Posle 2 sata, podesiti pH vrednost između 7,2 i 7,6 koristeći pH MINUS ili pH PLUS regulator.

Doza za održavanje:
U vodu sa podešenom pH vrednošću, dodati 1 do 3g hlorgranulata na svakih 1m3 vode svakog dana. Doziranje treba vršiti u večernjim satima kad nema kupača. Količina slobodnog rezidualnog hlora mora da bude između 0,6 i 1mg/l, da bi kupači mogli da se kupaju. Period zabrane ulaska u bazen je 6h.

Poruči
Astralpool multi-action tablete 200gr, 1kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 1

Organska komponenta u tabletama, specijalno zamišljena da bude jedini dodatak vodi u bazenima, sa kojim se eliminišu sve bakterije, virusi i mikroorganizmi. Sprečava razvoj algi i pomaže da bazenska voda bude čista i bistra.

Doziranje i način upotrebe:

Inicijalni tretman: ubaciti 15g dihlor granulata ili jednu 20g hlornu tabletu na 1m3 vode.
Sačekajte dva sata pre nego što uz pomoć pH regulatora bazenske vode pH nivo dovedete izmedju 7,2 – 7,6.
Redovno održavanje: kada jednom regulišete pH vode, stavite 1 tabletu na svakih 20m3 vode svakih 7-10 dana.
Ove doze su osnovna smernica i mogu se regulisati u skladu sa različitim karakteristikama vode, bazena i vremenskih prilika.
Inicijalni tretman treba primenjivati kad god voda nije dovoljo bistra.
Ubaciti neophodnu količinu proizvoda u skimere (usisni element filtracije vode) ili plovne dozatore, a zatim uključite filtracioni sistem i na ovaj način će se tablete otopiti kada dodje do strujanja vode i proći kroz skimere.
Od izuzetne važnosti je da se kompletna zapremina vode svakog dana prečisti.
Nivo slobodnog hlora u bazenskoj vodi treba da bude izmedju 0,3 – 0,6 mg/l.
Taj nivo se može lako utvrditi upotrebom hlornog i pH testera, najmanje dva puta dnevno.
Proizvod ne bi smeo da dolazi u kontakt sa površinama od poliestera ili vinila jer bi moglo doći do njihovog oštećenja.

Poruči
Chlorgranulat 1kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 1

Najpogodnije sredstvo za podešavanje sadržaja hlora je Chlorgranulat.
Granule sadrže 56% aktivnog hlora.
Štite čistoću vode u bazenima od razmnožavanja bakterija, algi i gljivica.
Sporo se rastvaraju, dejstvo im je kontinuirano i dugotrajno.
Olakšavaju doziranje hlora, pošto se rastvorene tablete trebaju dopunjavati jednom mesečno.

Doziranje*: Prilikom prvog korišćenja 50g na 10m3.
Kontinuirano doziranje je 20g na 10m3.
Potrebno ga je rastvoriti u vodi pre sipanja u bazen.
*Potrebna količina sredstva za hlorisanje zavisi od temperature vode, vremenskih prilika i od upotrebe bazena,
Zbog toga varira potrebna količina sredstva za hlorisanje i nju je potrebno utvrditi na licu mesta.
Pre unosa bilo koje hemije za bazen, potrebno je da imate stabilizovanu pH vrednost.
pH vrednost mora biti u granici od 7,2 do 7,6.

Poruči
Chlortabs 200g-ska tableta 1kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 1

Za kontinuirano doziranje hlora u bazenu potrebno je koristiti hlorne tablete Chlortabs 200 od 200g.
One sadrže 90% aktivnog hlora.
Štite čistoću vode u bazenima od razmnožavanja bakterija, algi i gljivica.
Sporo se rastvaraju, dejstvo im je kontinuirano i dugotrajno.
Olakšavaju doziranje hlora, pošto se rastvorene tablete trebaju dopunjavati jednom mesečno.
Trebaju se postaviti u plutajući dozator ili u skimer.Doziranje*: 1 tableta na 30m3 vode
*Potrebna količina sredstva za hlorisanje zavisi od temperature vode, vremenskih prilika i od upotrebe bazena.
Zbog toga varira potrebna količina sredstva za hlorisanje i nju je potrebno utvrditi na licu mesta.
Pre unosa bilo koje hemije za bazen, potrebno je da imate stabilizovanu pH vrednost. pH vrednost mora biti u granici od 7,2 do 7,6.

Poruči
Chlortabs 20g-ska tableta 1kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 1

Chlortabs 20 je hlorni preparat u tabletama, namenjen dezinfekciji vode u bazenima za plivanje.
Visoko je koncentrovan, sa 90% aktivnog hlora.
Rastvara se postepeno.
Preparat je formulisan da stabilizuje sadržaj slobodnog hlora sa dejstvom prevencije ekscesivno brzog obaranja hlora kao posledice zagrevanja ili sunčeve svetlosti.

Sastav: natrijum-dihlorizocijanurat dihidrat
Doziranje: Nedeljno 3-5 tableta  na 10m3 vode. Tablete se stavljaju u plutajuće dozatore ili skimer.

Poruči
Multi(5) 1kg Diasa (multi action tablete 5 u 1) / za bazene
 • TEŽINA (KG) 1

Sporootapajuće tablete koje služe da održavanje bazena u Vašem bazenu.

Kompletan tretman bazenske vode sa jednim proizvodom.

 • Protiv algi
 • Protiv bakterija
 • Flokulant
 • Stabilizator
 • pH regulator

Doziranje:

1 tableta na 20m3 vode u bazenu, na svakih 7 dana. Doziranje treba vršiti u večernjim satima, kada nema kupača.

 

Uputstvo za upotrebu:
Tabletu staviti u plutajući dozator za hemikalije ili u skimer korpu. Nikad tabletu nemojte ubaciti u bazen sa plastičnom podlogom, jer će joj izbledeti boja.

Šok doza:
Pri prvom punjenju bazena dodajte 15g hlorgranulata na svakih 1m3 vode. Posle 2 sata, podesiti pH vrednost između 7,2 i 7,6 koristeći pH minus regulator ili pH plus regulator.

Doza za održavanje:
U vodu sa podešenom pH vrednošću, dodati 1 tabletu od 200g na svakih 20m3 vode svakih 5 do 7 dana. Količina slobodnog rezidualnog hlora mora da bude između 0,6 i 1mg/l. Merenje vrednosti pH i slobodnog rezidualnog hlora u vodi se vrši pomoću ručnog testera za pH i hlor i preporučljivo je raditi ga dva puta dnevno. Doziranje treba vršiti u večernjim satima kad nema kupača.

Poruči
Aquamulti 200g-ska tableta 1kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 1

Kombinovane tablete koje sadrže hlor, algicid i flokulant.
Sporootapajuća trokomponentna hlorna tableta od 200 g sa 90% aktivnog hlora, dodaje se u vodu sa neutralnim pH (7,2-7,6) i ne utiče na njegov nivo.
To je stabilizovani proizvod protiv razgradnje pod dejstvom sunca i toplote.
Zahvaljujući kontinuiranom doziranju flokulanta, voda bazena je blistava i prozirna.

Sprečava stvaranje algi. Od sitne koloidne nečistoće stvara pahulje.
Sastav i doziranje:
Sastav: trihlor-izocianurna kiselina
Doziranje: Na 30m3 1-2 tablete nedeljno

Poruči
Astralpool dichlor granule 56% 1kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 1

Brzo topeća organska komponenta, stabilizovana za tretman bazenske vode.

Doziranje i način upotrebe:

Inicijalni tretman: ubaciti 10g proizvoda na 1m3 vode.

Sačekajte dva sata pre nego što uz pomoć pH regulatora bazenske vode pH nivo dovedete izmedju 7.2-7.6.
Redovno održavanje: kada jednom regulišete pH vode, dodajte 1 do 3g proizvoda na 10m3 vode dnevno.
Ove doze su osnovna smernica i mogu se regulisati u skladu sa različitim karakteristikama vode, bazena ili vremenskih prilika.
Ubaciti neophodnu količinu proizvoda u skimere  (usisni element filtracije vode) a zatim uključite filtracioni sistem.
Na ovaj način će se granule otopiti kada dodje do strujanja vode i proći će kroz skimere.
Takodje je moguće sipati proizvod ravnomerno po površini bazena , po mogućnosti uveče i kada nema kupača.
Nivo slobodnog hlora u bazenskoj vodi treba da bude izmedju 0.3-0.6 mh/l.
Taj nivo se može lako utvrditi upotrebom hlornog i pH testera, najmanje dva puta dnevno.

Poruči
Aquamax 5l / za bazene
 • KOLIČINA (L) 5

Bez mirisa, ne peni, naročito podobno za masažne bazene i bazene za igru.

Sastav: vodonik-peroksid

Doziranje: prva upotreba na 10m3 vode 1500ml; kontinualno doziranje 750ml nedeljno

Poruči
Aqualux A 200 gska tableta 1kg (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenu )
 • TEŽINA (KG) 1

Dvokomponentni Aqualux A+B vrši dezinfekciju uz pomoć aktivnog kiseonika.
Čistoću vode bazena čuva od razmnožavanja algi, bakterija i gljivica.
Potpuno je bez mirisa, ne nadražuje oči i kožu.
Pre svega se preporučuje za bazene u zatvorenom ili gde nije moguća dezinfekcija hlorom.

Dve komponente (Aqualux A i Aqualux B) se isključivo mogu upotrebiti istovremeno.

Sastav i doziranje:
Doziranje: Na 10m3 vode prvom prilikom 200g Aqualux A i 300ml Aqualux B.
Kod redovnog doziranja, svakih 14 dana dozirati 100g Aqualux A komponente i 100ml Aqualux B komponente.
Aqualux A:
Aktivna materija: kalijumov-perokso-monosulfat
Težina: 1kg

Poruči
Astralpool multi-action tablete 200gr, 5kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 5

Organska komponenta u tabletama, specijalno zamišljena da bude jedini dodatak vodi u bazenima, sa kojim se eliminišu sve bakterije, virusi i mikroorganizmi.
Sprečava razvoj algi i pomaže da bazenska voda bude čista i bistra.

Doziranje i način upotrebe:

Inicijalni tretman: ubaciti 15g dihlor granulata ili jednu 20g hlornu tabletu na 1m3 vode.
Sačekajte dva sata pre nego što uz pomoć pH regulatora bazenske vode pH nivo dovedete izmedju 7,2 – 7,6.
Redovno održavanje: kada jednom regulišete pH vode, stavite 1 tabletu na svakih 20m3 vode svakih 7-10 dana.
Ove doze su osnovna smernica i mogu se regulisati u skladu sa različitim karakteristikama vode, bazena i vremenskih prilika. Inicijalni tretman treba primenjivati kad god voda nije dovoljo bistra.
Ubaciti neophodnu količinu proizvoda u skimere (usisni element filtracije vode) ili plovne dozatore, a zatim uključite filtracioni sistem i na ovaj način će se tablete otopiti kada dodje do strujanja vode i proći kroz skimere.
Od izuzetne važnosti je da se kompletna zapremina vode svakog dana prečisti.
Nivo slobodnog hlora u bazenskoj vodi treba da bude izmedju 0,3 – 0,6 mg/l.
Taj nivo se može lako utvrditi upotrebom hlornog i pH testera, najmanje dva puta dnevno.
Proizvod ne bi smeo da dolazi u kontakt sa površinama od poliestera ili vinila jer bi moglo doći do njihovog oštećenja.

Poruči
Diaclor 60% 5kg Diasa (hlor za dezinfekciju bazena) / za bazene
 • TEŽINA (KG) 5kg

Diaclor hlor granulat 60% služi za dezinfekciju vode u bazenu.
Sadrži 60% aktivnog hlora i pH je neutralan.
Rastvara se u tečnosti pre unošenja u bazen.
Doziranje:

100g hlor granulata 60% na 10m3 vode u bazenu.

Uputstvo za upotrebu:
Preporučuje se korišćenje u večernjim satima, kada kupači napuste bazen. odmerenu količinu sipajte po rubu bazena. Neophodno je prethodno rastvaranje u vodi. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Merenje vrednosti pH i slobodnog rezidualnog hlora u vodi se vrši pomoću ručnog testera za pH i hlor ili automatskim uređajima za analizu vode-fotometrima kod velikih bazena.

Šok doza:
Pri prvom punjenju bazena dodati 10g hlorgranulata na svakih 1m3 vode. Posle 2 sata, podesiti pH vrednost između 7,2 i 7,6 koristeći pH MINUS ili pH PLUS regulator.

Doza za održavanje:
U vodu sa podešenom pH vrednošću, dodati 1 do 3g hlorgranulata na svakih 1m3 vode svakog dana. Doziranje treba vršiti u večernjim satima kad nema kupača. Količina slobodnog rezidualnog hlora mora da bude između 0,6 i 1mg/l, da bi kupači mogli da se kupaju. Period zabrane ulaska u bazen je 6h.

Poruči
Astralpool dichlor granule 56% 5kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 5

Brzo topeća organska komponenta, stabilizovana za tretman bazenske vode.

Doziranje i način upotrebe:

Inicijalni tretman: ubaciti 10g proizvoda na 1m3 vode.

Sačekajte dva sata pre nego što uz pomoć pH regulatora bazenske vode pH nivo dovedete izmedju 7.2-7.6.
Redovno održavanje: kada jednom regulišete pH vode, dodajte 1 do 3g proizvoda na 10m3 vode dnevno.
Ove doze su osnovna smernica i mogu se regulisati u skladu sa različitim karakteristikama vode, bazena ili vremenskih prilika.
Ubaciti neophodnu količinu proizvoda u skimere (usisni element filtracije vode), a zatim uključite filtracioni sistem.
Na ovaj način će se granule otopiti kada dodje do strujanja vode i proći će kroz skimere.
Takođe je moguće sipati proizvod ravnomerno po površini bazena, po mogućnosti uveče i kada nema kupača.
Nivo slobodnog hlora u bazenskoj vodi treba da bude izmedju 0.3-0.6 mh/l.
Taj nivo se može lako utvrditi upotrebom hlornog i pH testera, najmanje dva puta dnevno.

Poruči
AstralPool trihlor (tablete 200g) 5kg / za bazene

Sporootapajuće 200-gramske tablete od hlora za dezinfekciju bazena.
Pogodne su vodu različite tvrdoće i sa neutralnom pH vrednošću.
Stabilne su i otporne na dejstvo sunčeve svetlosti i toplote.

Min. 90% aktivnog hlora

Poruči
Multi(10) 1kg Diasa (multi action tablete 10 u 1) / za bazene
 • TEŽINA (KG) 1

Sporootapajuće tablete koje služe da održavanje bazena u Vašem bazenu.

Kompletan tretman bazenske vode sa jednim proizvodom.

 • Antialargen
 • Algicid
 • Antibakteriološko sredstvo
 • Dezinfekciono sredstvo
 • Flokulant
 • Održavanje
 • Sredstvo za poliranje
 • Stabilizator
 • Regulator hlora
 • Regulator pH vrednosti

Doziranje:

1 tableta na 20m3. Doziranje treba vršiti u večernjim satima, kada nema kupača.

Tableta se stavlja u plutajući dozator ili skimer košaricu.

NIKADA ne stavljajte tabletu u bazen sa plastičnom podlogom, jer će je izbeleti.

Uputstvo za upotrebu:
U skimer se stavlja jedna tableta od 200g na svakih 25m3 vode. Tableta se sporo rastvara i štiti bazen 7 do 8 dana od mikroorganizama. Tableta se menja svakih 7 dana, kada kupači napuste bazen. Ako je temperatura vode iznad 250C dodaju se dve tablete od 200g na svakih 25m3 vode. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Vršiti svakodnevnu kontrolu vrednosti aktivnog rezidualnog hlora koji u bazenskoj vodi treba da bude od 0,6-1,0mg/l. Merenje vrednosti pH i slobodnog rezidualnog hlora u vodi se vrši pomoću ručnih testera za analizu pH i hlora ili automatskim uređajima za analizu vode – fotometrima kod velikih bazena. To je sporootapajuća hlorna tableta sa produženim baktericidnim i algicidnim delovanjem. Multi tableta 10 akcija od 200g je multifunkcionalna, jer pored dezinfikcionog sastava aktivnih supstanci sadrže i flokulant – sredstvo za bistrenje koji sitne čestice veže u pahulje koje se zadrže u filteru ili istalože na dnu bazena koji odstranimo sa usisivačem.

Poruči
Diaclor 150 25L Diasa (tečni hlor za bazene)
 • KOLIČINA (L) 25l

Diaclor 150 je tečni hlor koji služi za dezinfekciju vode u bazenu.

 • Šok doza: 15ml/m3 vode
 • Održavanje: 5-10ml/m3 na 7 dana

Poruči
Dinochlorine 28 kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 28

Dugotrajan proizvod sa stabilizovanom tvrdoćom.
Doziranje zavisi od potrebe i zahteva, doziranje 4,9-18g po m3.
Preporučen sadržaj slobodnog hlora u bazenskoj vodi leži između 0,3-0,6 mg/l.

Poruči
Multi(10) 6kg Diasa (multi action tablete 10 u 1) / za bazene
 • TEŽINA (KG) 6

Sporootapajuće tablete koje služe da održavanje bazena u Vašem bazenu.

Kompletan tretman bazenske vode sa jednim proizvodom.

 • Antialargen
 • Algicid
 • Antibakteriološko sredstvo
 • Dezinfekciono sredstvo
 • Flokulant
 • Održavanje
 • Sredstvo za poliranje
 • Stabilizator
 • Regulator hlora
 • Regulator pH vrednosti

Doziranje:

1 tableta na 20m3. Doziranje treba vršiti u večernjim satima, kada nema kupača.

Tableta se stavlja u plutajući dozator ili skimer košaricu.

NIKADA ne stavljajte tabletu u bazen sa plastičnom podlogom, jer će je izbeleti.

Uputstvo za upotrebu:
U skimer se stavlja jedna tableta od 200g na svakih 25m3 vode. Tableta se sporo rastvara i štiti bazen 7 do 8 dana od mikroorganizama. Tableta se menja svakih 7 dana, kada kupači napuste bazen. Ako je temperatura vode iznad 250C dodaju se dve tablete od 200g na svakih 25m3 vode. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Vršiti svakodnevnu kontrolu vrednosti aktivnog rezidualnog hlora koji u bazenskoj vodi treba da bude od 0,6-1,0mg/l. Merenje vrednosti pH i slobodnog rezidualnog hlora u vodi se vrši pomoću ručnih testera za analizu pH i hlora ili automatskim uređajima za analizu vode – fotometrima kod velikih bazena. To je sporootapajuća hlorna tableta sa produženim baktericidnim i algicidnim delovanjem. Multi tableta 10 akcija od 200g je multifunkcionalna, jer pored dezinfikcionog sastava aktivnih supstanci sadrže i flokulant – sredstvo za bistrenje koji sitne čestice veže u pahulje koje se zadrže u filteru ili istalože na dnu bazena koji odstranimo sa usisivačem.

Poruči
Poolcare oxa 28 kg / za bazene
 • TEŽINA (KG) 28

Doziranje je po potrebi, u zavisnosti od stepena nečistoće. Preporučena koncentracija Poolcare OXA liquid u bazenskoj vodi je između 20-40 mg/L.

Poruči
Diaclor 60% 25kg Diasa (hlor za dezinfekciju bazena) / za bazene
 • TEŽINA (KG) 25kg

Diaclor hlor granulat 60% služi za dezinfekciju vode u bazenu.
Sadrži 60% aktivnog hlora i pH je neutralan.
Rastvara se u tečnosti pre unošenja u bazen.

Doziranje:

100g hlor granulata 60% na 10m3 vode u bazenu.

Uputstvo za upotrebu:
Preporučuje se korišćenje u večernjim satima, kada kupači napuste bazen. odmerenu količinu sipajte po rubu bazena. Neophodno je prethodno rastvaranje u vodi. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Merenje vrednosti pH i slobodnog rezidualnog hlora u vodi se vrši pomoću ručnog testera za pH i hlor ili automatskim uređajima za analizu vode-fotometrima kod velikih bazena.

Šok doza:
Pri prvom punjenju bazena dodati 10g hlorgranulata na svakih 1m3 vode. Posle 2 sata, podesiti pH vrednost između 7,2 i 7,6 koristeći pH MINUS ili pH PLUS regulator.

Doza za održavanje:
U vodu sa podešenom pH vrednošću, dodati 1 do 3g hlorgranulata na svakih 1m3 vode svakog dana. Doziranje treba vršiti u večernjim satima kad nema kupača. Količina slobodnog rezidualnog hlora mora da bude između 0,6 i 1mg/l, da bi kupači mogli da se kupaju. Period zabrane ulaska u bazen je 6h.

Poruči
Multi(5) 25kg Diasa (multi action tablete 5 u 1) / za bazene
 • TEŽINA (KG) 25kg

Sporootapajuće tablete koje služe da održavanje bazena u Vašem bazenu.
Tablete sadrže:

 • hlor
 • flokulant
 • algicid
 • sredstvo koje sprečava razvoj kamenca
 • sredstvo koje sprečava pojavu mrlja u bazenu

Doziranje:

1 tableta na 20m3 vode u bazenu, na svakih 7 dana.

Uputstvo za upotrebu:
Tabletu staviti u plutajući dozator za hemikalije ili u skimer korpu. Nikad tabletu nemojte ubaciti u bazen sa plastičnom podlogom, jer će joj izbledeti boja.

Šok doza:
Pri prvom punjenju bazena dodajte 15g hlorgranulata na svakih 1m3 vode. Posle 2 sata, podesiti pH vrednost između 7,2 i 7,6 koristeći pH minus regulator ili pH plus regulator.

Doza za održavanje:
U vodu sa podešenom pH vrednošću, dodati 1 tabletu od 200g na svakih 20m3 vode svakih 5 do 7 dana. Količina slobodnog rezidualnog hlora mora da bude između 0,6 i 1mg/l. Merenje vrednosti pH i slobodnog rezidualnog hlora u vodi se vrši pomoću ručnog testera za pH i hlor i preporučljivo je raditi ga dva puta dnevno. Doziranje treba vršiti u večernjim satima kad nema kupača.

Poruči
Chlor granulat 50kg bure / za bazene

Najpogodnije sredstvo za podešavanje sadržaja hlora je Chlorgranulat.
Granule sadrže 56% aktivnog hlora.
Štite čistoću vode u bazenima od razmnožavanja bakterija, algi i gljivica.
Sporo se rastvaraju, dejstvo im je kontinuirano i dugotrajno.
Olakšavaju doziranje hlora, pošto se rastvorene tablete trebaju dopunjavati jednom mesečno.

Doziranje*: Prilikom prvog korišćenja 50g na 10m3.
Kontinuirano doziranje je 20g na 10m3.
Potrebno ga je rastvoriti u vodi pre sipanja u bazen.
*Potrebna količina sredstva za hlorisanje zavisi od temperature vode, vremenskih prilika i od upotrebe bazena,
Zbog toga varira potrebna količina sredstva za hlorisanje i nju je potrebno utvrditi na licu mesta.
Pre unosa bilo koje hemije za bazen, potrebno je da imate stabilizovanu pH vrednost.
pH vrednost mora biti u granici od 7,2 do 7,6.

Poruči
Chlor tabs 200g-ska tableta, 50kg / za bazene
Aquamulti 200g tableta - bure 50kg / za bazene

Sprečava stvaranje algi. Stabilizuje pH vrednost. Od sitne koloidne nečistoće stvara pahulje.

Sastav: trihlorizocijanurat

Poruči
Chlortabs 20g-ska tableta, 50kg / za bazene