Oprema za kontrolu vode

Da bi voda u bazenu bila adekvatnog sastava i dovoljno dezinfikovana, potrebno je proveriti koncentraciju različitih hemijskih materija u njoj.

scuba2To je osnova i ujedno kontrola za održavanje hemijskih komponenti na odgovarajućem nivou.

Merenje materija u vodi vrši se upoređivanjem boja. Brojčane vrednosti se iskazuju stavljanjem indikatora u uzorak, koji menja boju u zavisnosti od koncentracije date hemijske materije. Potrebno je uporediti boje uzorka/indikatora sa referentnom skalom boja, datoj u štampanom ili tečnom obliku.

Najčešće upotrebljavana jedinica mere koncentracije vode bazena ili termalnih voda je koncentracija od 1 mg/l, koja odgovara vrednosti od 1ppm. Ona pokazuje količinu date hemijske materije u milionitom delu vode.

U našem asortimanu mozete naći veliki izbor opreme za kontrolu vode:

 • Oxy-active analizator za kiseonik
 • DPD tester, sa tabletama
 • Minitester za Hlor i pH
 • Minitester za Kiseonik i pH
 • Pooltester Chlorine LR/pH
 • Tester za bazen Pooltester trokomorni Cl/pH
 • Električni tester Scuba II
 • Tester za bazene Fotometar MD200
 • Tester za bazen SD50 pH
 • Tester za bazen SD90 Salt

Blister tablete za testere DPD No. 1 (meri vrednost hlora)

Brzorastvarjuće tablete za određivanje nivoa hlora u Vašem bazenu.

Tablete služe kao reagent u minitesteru koji radi na principu menjanja boja i upoređivanja sa skalom.

Jedan blister ima 10 tableta.

Poruči
Blister tablete za testere phenol red rapid (meri ph vrednost)

Brzorastvarjuće tablete za određivanje pH vrednosti u Vašem bazenu.

Tablete služe kao reagent u minitesteru koji radi na principu menjanja boja i upoređivanja sa skalom.

Jedan blister ima 10 tableta.

Poruči
Minitester (Hlor i pH) za kontrolisanje vode u bazenu

Minitester radi na principu menjanja boja i upoređivanja.
Poseduje jednu komoru za određivanje nivoa hlora, aktivnog kiseonika, ph vrednosti i broma.

Minitesterom je omogućeno da se na jednostavan način izmere hemijske vrednosti vode.
Prilikom merenja pH vrednosti, nivo hlora, broma i aktivnog kiseonika, ministester koristi brzorastvarajuću tabletu kako bi se prikazao što verodostojniji rezultat.
Svaki minitester poseduje po 20 tableta za merenje datih vrednosti.
Ako potrošite tablete, moguće ih je posebno dokupiti.

Sadržaj paketa:

 • Tester
 • 20 tableta DPD NO. 1 ili 20 tableta DPD NO. 4 (u zavisnosti da li je tester za hlor ili kiseonik)
 • 20 tableta Phenol Red

Poruči
Minitester (kiseonik i pH) za kontrolisanje vode u bazenu

Minitester radi na principu menjanja boja i upoređivanja.
Poseduje jednu komoru za određivanje nivoa hlora, aktivnog kiseonika, ph vrednosti i broma.

Minitesterom je omogućeno da se na jednostavan način izmere hemijske vrednosti vode.
Prilikom merenja pH vrednosti, nivo hlora, broma i aktivnog kiseonika, ministester koristi brzorastvarajuću tabletu kako bi se prikazao što verodostojniji rezultat.
Svaki minitester poseduje po 20 tableta za merenje datih vrednosti.
Ako potrošite tablete, moguće ih je posebno dokupiti.

Sadržaj paketa:

 • Tester
 • 20 tableta DPD NO. 1 ili 20 tableta DPD NO. 4 (u zavisnosti da li je tester za hlor ili kiseonik)
 • 20 tableta Phenol Red

Poruči
Aquachek Yellow 4/1

Aquachek Yellow služi za kontrolu sledećih vrednosti:

 • pH vrednost
 • vrednost hlora
 • totalnu alkalnost
 • nivo cijanurične kiseline

U pakovanju imate 50 listića.
Listić ima 4 polja za merenje 4 različita parametra vode bazena.
Određivanje vrednosti se vrši upoređivanjem boje listića sa bojama na bočici.

Poruči
Aquachek White Salt

Aquachek White salt služi za merenje saliniteta vode u bazenu.

Pakovanje sadrži 10 listića.

Poruči
Trokomorni Lovibond tester u kutiji (meri pH, hlor i brom)

LOVIBOND Pooltester Chlorine – pH LR je vrlo jednostavan tester za određivanje slobodnog hlora (0.1– 3.0 mg/l) i pH vrednosti (6.8 – 8.2) bazenske vode.
Koristi se za kontrolu vode u privatnim i manjim javnim bazenima.
Vrlo je jednostavan i siguran za korišćenje.
Očitavanje izmerene vrednosti se obavlja na način da se usporedi boja vode nakon što ona izreagira s reagens tabletom s bojom skale na kućištu pooltestera.
U kompletu s testerom isporučuje se i komplet tableta za 20 testova.
Lovibond DPD-1 reagens tablete za Pooltester za određivanje slobodnog hlora u bazenskoj vodi.
Vrlo brzo se otapaju u vodi. Imaju vrlo dug rok upotrebe jer je svaka tableta hermetički zapakovana u blisteru od aluminijske folije.
Kristalno bele su boje.
Pakovanje: blister 10 kom
Lovibond PHENOLRED reagens tablete za Pooltester za određivanje pH vrednosti bazenske vode.
Vrlo brzo se otapaju u vodi. Imaju vrlo dug rok upotrebe jer je svaka tableta hermetički zapakovana u blisteru od aluminijske folije.
Kristalno bele su boje.
Pakovanje: blister 10 kom

Poruči
Ph Tester za bazen CCEI

PH tester je kompaktan i jednostavan za upotrebu. Tester meri pH nivo vode u bazenu između 0 i 14. Za optimalni tretman vode, pH mora biti između 7.0 i 7.6. Ako ne poštujete ova merenja, izabrani tretman (hlorinator soli, aktivni kiseonik ili drugio će biti manje efikasan.
Brzo i tačno merenje ph vrednosti. Uronite ph sondu u vodu i dobićete odmah vrednost ph +/-0.1. Elektronski ph tester radi na bateriju 9V i otporan je na vodu.

Tehničke karakteristike:
– Digitalni ekran
– Teleskopske sonde
– 1 puferski rastvor

Poruči
Tester za salinitet CCEI

Tester za so  – kompaktni tester za određivanje nivoa soli u bazenu.

Brzo i tačno merenje nivoa soli. Elektronski tester soli za vodu u bazenu. Uronite sondu u vodu i tester će prikazati na digitalnom monitoru sadržaj soli u vodi. Može se koristiti za proveru dobrog rada elektrohlorinatora u bazenu.

Na osnovu dobijenih doza soli, možete proizvoditi hlor uz pomoć elektrohlorinatora za bazen. Ovaj sistem tretiranja vode u bazenu omogućava da se dobije bistra i prozirna voda uz pomoć korišćenja koristi manje otrovnih hemikalija.

Tehničke karakteristike:
– Digitalni ekran
– Automatsko isključivanje
– 1 puferski rastvor

Poruči
Redox tester za bazen CCEI

Tester meri redox potencijal vode u bazenu uranjanjem sonde u vodu. Vrlo je precizan i brz sa nivoom greške +/-1 %.
Tester vam omogućava da u zavisnosti od izmerenog redox potencijala prilagodite potrošnju hlora.

Poruči
Scuba II električni tester za kontrolu vode u bazenu

LOVIBOND Scuba II je novi model digitalnog pooltestera za merenje najvažnijih karakteristika (tzv. higijenskih parametara) bazenske vode: slobodnog i ukupnog hlora, pH vrednosti vode, alkaliteta i cijanurne kiseline.

Voda se testira po fotometričkom principu, a rezultat se ispisuje na displeju čime se eliminira greška kod očitavanja vrednosti parametra komparacijom boja.

Poruči
POOLLAB 1.0 fotometar tester za vodu

Novi PoolLab® 1.0 je fotometar sa tri talasne dužine za profesionalnu analizu vode u privatnim bazenima i hidromasažnim bazenima. Ugrađena kiveta, koju je moguće promeniti, omogućuje brzo uzorkovanje vode jednostavnim uranjanjem u vodonepropusni PoolLab®. PoolLab® sa svojih 6 dugmića je dizajniran za brz pristup instaliranim parametrima, a to su: pH, hlor (slobodni / kombinovani / ukupni), alkalnost (kapacitet kiseline), cijanurna kiselina (stabilizator). Aktivni kiseonik (MPS), brom, hlor dioksid, ozon, vodikov peroksid, ukupna tvrdoća i tvrdoća kalcijuma. Budući da PoolLab® koristi bežičnu Bluetooth 4.0 tehnologiju, lako se može povezati sa slobodnim softverom i aplikacijom za upravljanje rezultatima testa. Kada se rezultati testa sinhronizuju, softver i aplikacija dozvoljavaju preporuke za doziranje, na osnovu pojedinačno unetih hemikalija za tretman vode. Korisnik može da odštampa izveštaj o rezultatima testa, izvrši izračunavanje indeksa, kao što je LSI i još mnogo toga. Besplatan cloud server vodi računa da se podaci o aplikaciji i softveru stalno sinhronizuju, ako korisnik odluči da koristi ovu funkciju.

Osnovni komplet uključuje:
PoolLab 1.0 Fotometar
Kutija
3 x AAA baterije
Plastični štapić za mešanje
20 tableta DPD N ° 1 (slobodni hlor)
10 tableta DPD N ° 3 (kombinovani / ukupni hlor)
20 tableta Phenol Red (pH)
10 tableta alkalnost-M (alkalnost / kiselinski kapacitet)
10 tableta CIA-testa (cijanurska kiselina / stabilizator)
Uputstvo

Poruči