Demineralizacija

Demineralizacija vode – uklanjanje rastvorenih soli iz vode

 

Za potrebe medicine, u farmaceuskoj, laboratorijskoj i kozmetičkirskoj industriji zahteva se hemijski čista voda oslobođena svih rastvorenih soli. Ovakva hemijski čista voda se može dobiti postupkom jonoizmenjivačke demineralizacije.

Konstrukcija je potpuno antikorozivna i omogućava dobijanje demineralizovane vode izuzetnog kvaliteta. Upravljačka automatika je proizvođača  AUTOTROL i takođe je izvedena u potpunosti od nekorodirajućih materijala. Karakteriše je visoka pouzdanost i trajnost. Katjonska kolona se regeneriše rastvorom hlorovodonične kiseline (HCl), a anjonska rastvorom natrijum hidroksida (NaOH).

Nakon ručne inicijalizacije regeneracije, pritiskom na taster, proces se dalje odvija potpuno automatski. Mogu se primenjivati u bolničkim, industrijskim i foto laboratorijama, pri proizvodnji alkoholnih pića, pri proizvodnji vode za kotlove visokih pritisaka, u medicini, farmaciji, kozmetičkoj industriji, tekstilnoj industriji, u proizvodnji leda kao i na mnogim drugim mestima gde se zahteva kvalitetna demineralizovana voda, a diskontinuitet u proizvodnji vode (zastoj zbog regeneracije) ne predstavlja problem.

 

Princip rada demineralizatora

 

Jonoizmenjivačke mase u ovim kolonama se regenerišu rastvorima sone kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH). U standardnoj varijanti demineralizatori  su dvokolonski i sastoje se od katjonske i anjonske kolone, a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se dodati i treća, tzv. ”mešana” (MB) kolona, koja uklanja i najveći deo preostalih elektrolita i vrši korekciju pH vrednosti. Jonoizmenjivačke kolone su kompozitne, sa polietilenskom unutrašnjom košuljicom i vanjskim slojem od epoksidne smole ojačane staklenim vlaknom koji daje mehaničku čvrstinu i otpornost na pritiske do 10 bari.

Demineralizovana voda, dobijena pomoću ovih uređaja, koristiti se:

  • u proizvodnji kućne hemije (šamponi, deterdženti…)
  • u proizvodnji napitataka (sokova, gaziranih pića)
  • u laboratorijama za pravljenje farmaceutskih rastvora i preparata, testiranja
  • u akumulatorima, peglama, hladnjacima, za fino pranje stakla…

Kao napojna voda koristi se komunalna voda za piće i zbog drastične razlike u kvalitetu komunalne vode od opštine do opštine neophodno je da se kupac konsultuje za optimalno rešenje u zavisnosti od parametara kvaliteta napojne vode.