Zimski prekrivači za bazene

6,00x3,00m - zimski prekrivač za bazene

 • Zimska prekrivka predviđena za bazene veličine: 6,00×3,00m
 • Veličina zimskog prekrivača: 7,8×4,8m
 • Debljina zimskog prekrivača: 200 mikrona
 • Boja: Sivo/Crna

Svaki bazen poseduje i zaštitnu prekrivku za bazene, kako bi zaštitili isti od taloženja prljavštine u vremenu kada se bazen ne koristi.

Ovaj zimski prekrivač pruža maksimalnu otpornost na štetne UV zrake i sprečava propadanje istog.

Debljina prekrivača: 200 mikrona

Vodene i plutajuće tegove je potrebno dodatno dokupiti i nisu uračunati u cenu. Broj vodenih i plutajućih tegova koji su potrebni za zimski prekrivač zavisi od veličine bazena.

Dužina vodenog tega za fiksiranje zimskog prekrivača je 2m.
Dimenzija plutajućeg tega koji se nalazi u bazenu je 50x25cm.

Prodaja zimskih prekrivača 6,00x3,00m
7,00x3,50m - zimski prekrivač za bazene

 • Zimska prekrivka predviđena za bazene veličine: 7,00×3,50m
 • Veličina zimskog prekrivača: 8,8×5,3m
 • Debljina zimskog prekrivača: 200 mikrona
 • Boja: Sivo/Crna

 

Svaki bazen poseduje i zaštitnu prekrivku za bazene, kako bi zaštitili isti od taloženja prljavštine u vremenu kada se bazen ne koristi.

Ovaj zimski prekrivač pruža maksimalnu otpornost na štetne UV zrake i sprečava propadanje istog.

Debljina prekrivača: 200 mikrona

Vodene i plutajuće tegove je potrebno dodatno dokupiti i nisu uračunati u cenu. Broj vodenih i plutajućih tegova koji su potrebni za zimski prekrivač zavisi od veličine bazena.

Dužina vodenog tega za fiksiranje zimskog prekrivača je 2m.
Dimenzija plutajućeg tega koji se nalazi u bazenu je 50x25cm.

Prodaja zimskih prekrivača 7,00x3,50m
8,00x4,00m - zimski prekrivač za bazene

 • Zimska prekrivka predviđena za bazene veličine: 8,00×4,00m
 • Veličina zimskog prekrivača: 9,8×5,8m
 • Debljina zimskog prekrivača: 200 mikrona
 • Boja: Sivo/Crna

 

Svaki bazen poseduje i zaštitnu prekrivku za bazene, kako bi zaštitili isti od taloženja prljavštine u vremenu kada se bazen ne koristi.

Ovaj zimski prekrivač pruža maksimalnu otpornost na štetne UV zrake i sprečava propadanje istog.

Debljina prekrivača: 200 mikrona

Vodene i plutajuće tegove je potrebno dodatno dokupiti i nisu uračunati u cenu. Broj vodenih i plutajućih tegova koji su potrebni za zimski prekrivač zavisi od veličine bazena.

Dužina vodenog tega za fiksiranje zimskog prekrivača je 2m.
Dimenzija plutajućeg tega koji se nalazi u bazenu je 50x25cm.

Prodaja zimskih prekrivača 8,00x4,00m
9,00x4,50m - zimski prekrivač za bazene

 • Zimska prekrivka predviđena za bazene veličine: 9,00×4,50m
 • Veličina zimskog prekrivača: 10,8×6,8m
 • Debljina zimskog prekrivača: 200 mikrona
 • Boja: Sivo/Crna

 

Svaki bazen poseduje i zaštitnu prekrivku za bazene, kako bi zaštitili isti od taloženja prljavštine u vremenu kada se bazen ne koristi.

Ovaj zimski prekrivač pruža maksimalnu otpornost na štetne UV zrake i sprečava propadanje istog.

Debljina prekrivača: 200 mikrona

Vodene i plutajuće tegove je potrebno dodatno dokupiti i nisu uračunati u cenu. Broj vodenih i plutajućih tegova koji su potrebni za zimski prekrivač zavisi od veličine bazena.

Dužina vodenog tega za fiksiranje zimskog prekrivača je 2m.
Dimenzija plutajućeg tega koji se nalazi u bazenu je 50x25cm.

Prodaja zimskih prekrivača 9,00x4,50m
10,00x5,00m - zimski prekrivač za bazene

 • Zimska prekrivka predviđena za bazene veličine: 10,00×5,00m
 • Veličina zimskog prekrivača: 11,8×6,8m
 • Debljina zimskog prekrivača: 200 mikrona
 • Boja: Sivo/Crna

 

Svaki bazen poseduje i zaštitnu prekrivku za bazene, kako bi zaštitili isti od taloženja prljavštine u vremenu kada se bazen ne koristi.

Ovaj zimski prekrivač pruža maksimalnu otpornost na štetne UV zrake i sprečava propadanje istog.

Debljina prekrivača: 200 mikrona

Vodene i plutajuće tegove je potrebno dodatno dokupiti i nisu uračunati u cenu. Broj vodenih i plutajućih tegova koji su potrebni za zimski prekrivač zavisi od veličine bazena.

Dužina vodenog tega za fiksiranje zimskog prekrivača je 2m.
Dimenzija plutajućeg tega koji se nalazi u bazenu je 50x25cm.

Prodaja zimskih prekrivača 10,00x5,00m
12,00x6,00m - zimski prekrivač za bazene

 • Zimska prekrivka predviđena za bazene veličine: 12,00×6,00m
 • Veličina zimskog prekrivača: 13,8×7,8m
 • Debljina zimskog prekrivača: 200 mikrona
 • Boja: Sivo/Crna

 

Svaki bazen poseduje i zaštitnu prekrivku za bazene, kako bi zaštitili isti od taloženja prljavštine u vremenu kada se bazen ne koristi.

Ovaj zimski prekrivač pruža maksimalnu otpornost na štetne UV zrake i sprečava propadanje istog.

Debljina prekrivača: 200 mikrona

Vodene i plutajuće tegove je potrebno dodatno dokupiti i nisu uračunati u cenu. Broj vodenih i plutajućih tegova koji su potrebni za zimski prekrivač zavisi od veličine bazena.

Dužina vodenog tega za fiksiranje zimskog prekrivača je 2m.
Dimenzija plutajućeg tega koji se nalazi u bazenu je 50x25cm.

Prodaja zimskih prekrivača 12,00x6,00m
14,00x7,00m - zimski prekrivač za bazene

 • Zimska prekrivka predviđena za bazene veličine: 14,00×7,00m
 • Veličina zimskog prekrivača: 15,8×8,8m
 • Debljina zimskog prekrivača: 200 mikrona
 • Boja: Sivo/Crna

 

Svaki bazen poseduje i zaštitnu prekrivku za bazene, kako bi zaštitili isti od taloženja prljavštine u vremenu kada se bazen ne koristi.

Ovaj zimski prekrivač pruža maksimalnu otpornost na štetne UV zrake i sprečava propadanje istog.

Debljina prekrivača: 200 mikrona

Vodene i plutajuće tegove je potrebno dodatno dokupiti i nisu uračunati u cenu. Broj vodenih i plutajućih tegova koji su potrebni za zimski prekrivač zavisi od veličine bazena.

Dužina vodenog tega za fiksiranje zimskog prekrivača je 2m.
Dimenzija plutajućeg tega koji se nalazi u bazenu je 50x25cm.

Prodaja zimskih prekrivača 14,00x7,00m
16,00x8,00m - zimski prekrivač za bazene

 • Zimska prekrivka predviđena za bazene veličine: 16,00×8,00m
 • Veličina zimskog prekrivača: 17,8×9,8m
 • Debljina zimskog prekrivača: 200 mikrona
 • Boja: Sivo/Crna

 

Svaki bazen poseduje i zaštitnu prekrivku za bazene, kako bi zaštitili isti od taloženja prljavštine u vremenu kada se bazen ne koristi.

Ovaj zimski prekrivač pruža maksimalnu otpornost na štetne UV zrake i sprečava propadanje istog.

Debljina prekrivača: 200 mikrona

Vodene i plutajuće tegove je potrebno dodatno dokupiti i nisu uračunati u cenu. Broj vodenih i plutajućih tegova koji su potrebni za zimski prekrivač zavisi od veličine bazena.

Dužina vodenog tega za fiksiranje zimskog prekrivača je 2m.
Dimenzija plutajućeg tega koji se nalazi u bazenu je 50x25cm.

Prodaja zimskih prekrivača 16,00x8,00m