Solarni prekrivači

GeoBubble solarni prekrivač

Bazeni su izloženi visokom uticaju UV zračenja i hemijskih reagenasa. Geobubble je materijal dizajniran specijalno za ove prilike, čineći prekrivku otpornijom na ove uticaje i produžava joj životni vek u odnosu na standardne solarne prekrivke ostalih proizvođača.

Geobubble je dvoslojni UV stabilizovani polietilenski prekrivač sa mehurićima punjenim vazduhom.

Odlike Geobubble prekrivke:

 • Jedinstven patentovan dizajn dva spojena mehura
 • Nema oštrih uglova koji bi mogla dovesti do istanjenja strukture mehura
 • Nema stresnih tački jer je mehuri glatko povezani
 • 50% su tanji zidovi mehura od tradicionalnih
 • Povećana otpornost na UV zrake i hemijske reagense

Zašto treba koristiti Geobubble prekrivku?

 • Smanjuje isparavanje vode preko 98%
 • Smanjuje gubitak energije do 50%
 • Smanjuje potrošnju hemikalija do 50%

Geobubble dizajn ima mnogo veću zapreminu od tradicionalnog mehura kako bi omogućio širenje vazduha. Tvrđi spoj između dva mehura čini ga dovoljno jakim da izdrži širenje vazduha I neće se raširiti ili pući pod pritiskom. Velika površina mehura takođe se ponaša I kao izolator, održavajući toplotu u bazenu, ali I takođe prekirvač dobro prijanja na vodu, ne dozvoljavaću vetru da ga pomeri.

Kako bi razumeli šta je GeoBubble, potrebno je pogledati dosadašnji materijal za prekrivanje bazena. Prvobitna prekrivka je bila razvijana i adaptirana za pakovanje proizvoda u industriji, velike zapremine, materijal niskog kvaliteta sa kratkim vekom trajanja. Zbog ovoga, prekrivka je imala nekoliko mana. Jedna od njih je tanak zid u delovima mehura. Tanki delovi mehura brzo se oštete pod uticajem UV zračenja i hemikalija. Proces degradacije je ubrzan u okruženjima koja su pod konstantnim uticajem. Prekrivka se vrlo brzo ošteti i nakon toga nema više istu funkciju i efikasnost kao ranije.

Stari mehur

Geometrija Geobubbla omogućućava da se mehur formira bez otpora i pri tom reološka (elastična) svojstva omogućavaju da se  formira ujednačena debljina zida, sa minimalnim pritiskom na strukturu mehura.

UV zračenje koje emituje Sunce, samo je delimično apsorbovano od strane atmosfere. UV zraci utiču destruktivno ne samo za ljudsku kožu, već i za sve materijale koje je čovek napravio. Ukoliko materijal nije specijalno tretiran, vremenom će prekrivač izblediti i postati krt zbog izloženosti UV zracima i hemikalijama.

Zašto treba koristiti Geobubble prekrivku?

Bazen veličine 4x8m isparavanjem prosečno gubi 32.000l vode u toku jedne godine. Ukoliko je klima toplija i ukoliko ima više vetra, isparavanje vode je mnogo veće od prosečnog. Korišćenjem Geobubble prekrivke smanjujemo isparavanje i preko 98%.

Isparavanje

U toku dana, Geobubble povećava temperature vode i do 4°C. Ovo se postiže prolaskom sunčeve energije kroz prekrivač ili absorbovanjem istog, zagrevajući gornji deo bazena koji je u direktnom kontaktu sa prekirvačem.Pravilnom cirkulacijom vode, gornji zagrejani sloj vode se meša sa donjim i time se dobija ravnomerna temperature u bazenu, pa je neophondo tajmer za cirkulaciju vode podesiti na češće kraće periode rada. U toku noći, prekrivač se ponaša kao izolator sprečavajući kontakt vode i hladnijeg vazduha. Povećanjem temperature vode u toku dana i smanjivanjem gubitka toplote u toku noći, drastično smanjuje potrošnju energije. Takođe je važno napomenuti da je za 70% gubitka energije odgovorno isparavanje vode. Za godinu dana, za bazen veličine 4x8m, uštedi se i do 5000 kWh električne energije.

Čuvanje toplote

Korišćenjem prekirvača smanjuje se potrošnja hemikalija i do 50%. To se dešava iz dva razloga:

 1. Kada voda isparava iz bazena, isparavaju I hemikalije. Sprečavanjem isparavanja, hemikalije će funkcionisati efektivnije i unos hemikalija će biti smanjen, bez posledica na kvalitet vode. Prekrivač takođe i olakšava održavanje pH nivoa vode.
 2. Lišće i ostale nečistoće se zadržavaju na prekrivaču, ne dolazeći u kontakt sa vodom. Uklanjanjem nečistoća u vodi, smanjujemo unos hemikalija.

Na primer, za bazen veličine 4x8m, prosečno se smanjuje unos hlora oko 8kg.

Korišćenje hemije

Solarni prekrivači za bazene su takođe poznati i kao: solarna prekrivka za bazene, solarna cerada za bazene. solarna cirada za bazene, solarni pokrivač za bazene, letnji prekrivač za bazene, folija za solarno zagrevanje…

Aquaplan prodaja solarnih prekrivača
EnergyGuard ST solarni prekrivač

EnergyGuard™ ST
Povećanje temperature bazena i sprečavanje rasta algi sada je moguće sa ovim inovativnim selektivnim materijalom za filtriranje svetlosti, uklanjajući potrebu za kompromisom između performansi temperature i uštede hemikalija.

EnergyGuard™ Specifične pogodnosti:

 • Povećava temperaturu vode do 7°C
 • Inhibira rast algi
 • Smanjuje vreme filtriranja za do 50%
 • Smanjuje potrošnju hemikalija do 60%
 • Smanjuje potrošnju energije do 60%
 • Smanjuje vreme provedeno na održavanju
 • 6-godišnja degresivna garancija proizvođača
 • Može se koristiti kao zimski prekrivač bazena

Opšti benefiti prekrivača:

 • Dostupno sa GeoBubble ™ tehnologijom
 • Eliminiše isparavanje vode za 98% +
 • Smanjuje kontaminaciju krhotinama
 • Smanjuje emisije ugljen-dioksida bazena
 • Povećava efekat grejanja usporava razvoj algi
  Do sada su vlasnici bazena birali između solarnih prekrivača, transparentnih solarnih prekrivača,ili neprozirnog materijala za pokrivanja bazena i sve to u cilju smanjenja troškova filtracije, hemikalija i čuvanja temperature vode.
  Nadogradnja EnergyGuard materijala je omogućila razvoj novih opcija i na taj način postigla mnoge pogodnosti. Pružajući optimizovano solarno zagrevanje vode umanjuje razvoj algi, patent koji je primenjen pri razvoju EnergyGuard materijala efektivno pruža najbolji mogući balans između solarnog čuvanja temperature,redukcije hemikalija i smanjenja filtracije, što ga čini najinovatnijim solarnim prekrivačem na tržištu.UV zračenje koje emituje Sunce, samo je delimično apsorbovano od strane atmosfere. UV zraci utiču destruktivno ne samo za ljudsku kožu, već i za sve materijale koje je čovek napravio. Ukoliko materijal nije specijalno tretiran, vremenom će prekrivač izblediti i postati krt zbog izloženosti UV zracima i hemikalijama.
  Zašto treba koristiti Geobubble prekrivku?
  Bazen veličine 4x8m isparavanjem prosečno gubi 32.000l vode u toku jedne godine. Ukoliko je klima toplija i ukoliko ima više vetra, isparavanje vode je mnogo veće od prosečnog. Korišćenjem Geobubble prekrivke smanjujemo isparavanje i preko 98%.

 Sprečavanje razvoja algi

Sa novim inovativnim laganim materijalom EnergyGuard solarne prekrivke   omogućuju maksimalno povećavanje temperature vode, dok u isto vreme sprečava   razvoj algi, što znači da uz novu naprednu tehnologiju hemikalije duže traju i čuvaju bazensku vodu,a sama voda ostaje zagrejana duži vremenski period.

Selektivni prenos

“Bubble” materijal koristi patentiranu kombinaciju plavog pigmenta koji daje materijalu njegovu selektivnu prenosnu osobinu. Forma pigmenta radi kao selektivni filter koji upija vidljive talasne dužine koje su odgovorne za fotosintezu. Ova apsorbovana energija se propušta u bazen kroz provodnik, dok svojstva prenosa prekrivača dozvoljavaju infra crvenim talasima da prođu kroz materijal i budu direktno apsorbovani od strane vode.


Sprečava isparenje

Materijal od kojeg se izrađuje ova solarna prekrivka pruža barijeru prilikom isparavanja koja sprečava isparavanje vode, i smanjuje procenat gubitka toplote procesom isparavajućeg rashlađivanja.
Sprečavanje isparavanja je jedan od,ako ne i najbitniji faktor održavanja temperature. EnergyGuard materijali su testirani da spreče 98% gubitka usled isparivanja.

Izolovanjem sprečava toplotni prenos

Jedinstveni profil vazdušnih ćelija tehnologije GeoBubble obezbeđuje bujanje i izolacioni vazdušni zazor za kontrolu prenosa toplote, što omogućava materijalu da upravlja okruženjem bazena i drži bazen na željenoj temperaturi.

Aquaplan prodaja EnergyGuard ST solarnih prekrivača
Bubble solarni prekrivač

Ukoliko bi želeli da zagrejete Vaš bazen bez velikih ulaganja, najbolje rešenje za Vas je kupovina solarnog prekrivača.
Solarni prekrivač je dvoslojni UV stabilizovani polietilenski prekrivač sa mehurićima punjenim vazduhom.
Solarni prekrivač neće samo zagrejati Vaš bazen, već će i održavati temperaturu u njemu. Preporučen je kao standardni deo opreme za bazen. Tokom godine, bazeni su izloženi uticaju prirode i promenama temperature. Korišćenjem solarnog prekrivača ublažujemo te uticaje.
Uloga solarnog prekrivača:
 • Smanjuje isparavanje vode
 • Smanjuje gubitak energije
 • Smanjuje potrošnju hemikalija
U letnjim danima, kada su temperature veće, solarni prekrivač podiže temperaturu Vašeg bazena i do 4°C. Takođe, noću sprečava kontakt vode i hladnog vazduha i samim tih sprečava hlađenje vode u bazenu.
Još jedna prednost korišćenja solarnog prekrivača jeste da sprečava prljanje vode. Lišče i nečistoće se zadržavaju na površini prekrivača i ne dolaze u kontakt sa vodom.
Solarni prekrivač smanjuje gubitak vode (isparavanjem), gubitak toplote i smanjuje potrebnu količinu hemikalija koju koristimo za održavanje vode.
Solarni prekrivači za bazene su takođe poznati i kao: solarna prekrivka za bazene, solarna cerada za bazene. solarni pokrivač za bazene, letnji prekrivač za bazene.
Solarni prekrivači za bazene su takođe poznati i kao: solarna prekrivka za bazene, solarna cerada za bazene. solarna cirada za bazene, solarni pokrivač za bazene, letnji prekrivač za bazene, folija za solarno zagrevanje…

Prodaja Bubble solarnih prekrivača