Solarni prekrivači za grejanje i zaštitu vode u bazenu

Bazenski solarni prekrivači

 

 

 

Najveći uzrok gubitka toplote iz bazena je isparavanje. Brojni faktori doprinose u bazenu – temperatura vazduha u poređenju sa temperaturom vode, nivoom vlažnosti i količinom vetra koji duva preko površine bazena. Što je veća razlika između temperature vazduha i temperature vode u bazenu to je veće isparavanje i time veći gubitak toplote. Isto je i za okoline sa niskom vlagom, a potencijal za isparavanje se povećava kada je vlažnost niska, takođe kada vetar duva preko površine bazena, povećavate količinu isparavanja i time gubitak toplote. Ako trošite novac na zagrevanje bazena, poslednja stvar koju želite da uradite je da uložite novac na pogrešan način.
Zbog svega toga je investiranje u kvalitetan pokrivač bazena jedna od bitnijih stvari o kojoj morate voditi računa ukoliko želite da imate bazen.

 

Bazenski prekrivač će stvoriti barijeru između vetra i vodene površine, a može zaustaviti i do 99% isparavanja. Aquaplan Vam nudi bazenske prekrivače koji imaju dobra toplotna svojstva koja zaustavljaju gubitak toplote. Ukoliko koristite bazenski prekrivač iz jednog dela, to će Vam pomoći da držite lišće i nečistoće van bazena,a na taj način ćete takođe zaustaviti i gubitak toplote. Većina pokrivača se može koristiti zajedno sa sistemom za namotavanje bazena kako bi se olakšalo pokrivanje i otkrivanje.

EnergyGuard™ ST bazenske solarne prekrivke

 

Do sada su vlasnici bazena birali između solarnih prekrivača, transparentnih solarnih prekrivača,ili neprozirnog materijala za pokrivanja bazena i sve to u cilju smanjenja troškova filtracije, hemikalija i čuvanja temperature vode. Nadogradnja EnergyGuard materijala je omogućila razvoj novih opcija i na taj način postigla mnoge pogodnosti.

 

Pružajući optimizovano solarno zagrevanje vode umanjuje razvoj algi, patent koji je primenjen pri razvoju EnergyGuard materijala efektivno pruža najbolji mogući balans između solarnog čuvanja temperature, redukcije hemikalija i smanjenja filtracije, što ga čini najinovatnijim solarnim prekrivačem na tržištu.

 

UV zračenje koje emituje Sunce, samo je delimično apsorbovano od strane atmosfere. UV zraci utiču destruktivno ne samo za ljudsku kožu, već i za sve materijale koje je čovek napravio. Ukoliko materijal nije tretiran kako treba, vremenom će prekrivač izblediti i postati krt zbog izloženosti UV zracima i hemikalijama.

 

GeoBubble bazenski solarni prekrivači

 

Bazeni su izloženi visokom uticaju UV zračenja i hemijskih reagenasa. Geobubble je materijal dizajniran specijalno za ove prilike, čineći prekrivku otpornijom na ove uticaje i produžava joj životni vek u odnosu na standardne solarne prekrivke ostalih proizvođača. Geobubble je dvoslojni UV stabilizovani polietilenski prekrivač sa mehurićima punjenim vazduhom. Geobubble dizajn ima mnogo veću zapreminu od tradicionalnog mehura kako bi omogućio širenje vazduha. Tvrđi spoj između dva mehura čini ga dovoljno jakim da izdrži širenje vazduha i neće se raširiti ili pući pod pritiskom.

 

Velika površina mehura takođe se ponaša i kao izolator, održavajući toplotu u bazenu, ali i takođe prekirvač dobro prijanja na vodu, ne dozvoljavaću vetru da ga pomeri. Kako bi razumeli šta je GeoBubble, potrebno je pogledati dosadašnji materijal za prekrivanje bazena. Prvobitna prekrivka je bila razvijana i adaptirana za pakovanje proizvoda u industriji, velike zapremine, materijal niskog kvaliteta sa kratkim vekom trajanja.

 

Zbog ovoga, prekrivka je imala nekoliko mana. Jedna od njih je tanak zid u delovima mehura. Tanki delovi mehura brzo se oštete pod uticajem UV zračenja i hemikalija. Proces degradacije je ubrzan u okruženjima koja su pod konstantnim uticajem. Prekrivka se vrlo brzo ošteti i nakon toga nema više istu funkciju i efikasnost kao ranije.

 

 

Geobubble je dvoslojni UV stabilizovani polietilenski prekrivač sa mehurićima punjenim vazduhom. Geobubble dizajn ima mnogo veću zapreminu od tradicionalnog mehura kako bi omogućio širenje vazduha. Tvrđi spoj između dva mehura čini ga dovoljno jakim da izdrži širenje vazduha i neće se raširiti ili pući pod pritiskom. Velika površina mehura takođe se ponaša i kao izolator, održavajući toplotu u bazenu, ali i takođe prekirvač dobro prijanja na vodu, ne dozvoljavaću vetru da ga pomeri.
Kako bi razumeli šta je GeoBubble, potrebno je pogledati dosadašnji materijal za prekrivanje bazena. Prvobitna prekrivka je bila razvijana i adaptirana za pakovanje proizvoda u industriji, velike zapremine, materijal niskog kvaliteta sa kratkim vekom trajanja. Zbog ovoga, prekrivka je imala nekoliko mana. Jedna od njih je tanak zid u delovima mehura. Tanki delovi mehura brzo se oštete pod uticajem UV zračenja i hemikalija. Proces degradacije je ubrzan u okruženjima koja su pod konstantnim uticajem. Prekrivka se vrlo brzo ošteti i nakon toga nema više istu funkciju i efikasnost kao ranije.
U toku dana, Geobubble povećava temperature vode i do 4°C. Ovo se postiže prolaskom sunčeve energije kroz prekrivač ili absorbovanjem istog, zagrevajući gornji deo bazena koji je u direktnom kontaktu sa prekirvačem.Pravilnom cirkulacijom vode, gornji zagrejani sloj vode se meša sa donjim i time se dobija ravnomerna temperature u bazenu, pa je neophondo tajmer za cirkulaciju vode podesiti na češće kraće periode rada. U toku noći, prekrivač se ponaša kao izolator sprečavajući kontakt vode i hladnijeg vazduha. Povećanjem temperature vode u toku dana i smanjivanjem gubitka toplote u toku noći, drastično smanjuje potrošnju energije. Korišćenjem prekirvača smanjuje se potrošnja hemikalija i do 50%.

Sa novim inovativnim laganim materijalom EnergyGuard solarne prekrivke omogućuju maksimalno povećavanje temperature vode, dok u isto vreme sprečava razvoj algi, što znači da uz novu naprednu tehnologiju hemikalije duže traju i čuvaju bazensku vodu, a sama voda ostaje zagrejana duži vremenski period. Do sada su vlasnici bazena birali između solarnih prekrivača, transparentnih solarnih prekrivača, ili neprozirnog materijala za pokrivanja bazena i sve to u cilju smanjenja troškova filtracije, hemikalija i čuvanja temperature vode.
Nadogradnja EnergyGuard materijala je omogućila razvoj novih opcija i na taj način postigla mnoge pogodnosti. Pružajući optimizovano solarno zagrevanje vode umanjuje razvoj algi, patent koji je primenjen pri razvoju EnergyGuard materijala efektivno pruža najbolji mogući balans između solarnog čuvanja temperature, redukcije hemikalija i smanjenja filtracije, što ga čini najinovatnijim solarnim prekrivačem na tržištu. UV zračenje koje emituje Sunce, samo je delimično apsorbovano od strane atmosfere. UV zraci utiču destruktivno ne samo za ljudsku kožu, već i za sve materijale koje je čovek napravio. Ukoliko materijal nije specijalno tretiran, vremenom će prekrivač izblediti i postati krt zbog izloženosti UV zracima i hemikalijama.
EnergyGuard materijali su testirani da spreče 98% gubitka usled isparivanja.