Bazenski prekrivači

Najveći uzrok gubitka toplote iz bazena je isparavanje. Brojni faktori doprinose u bazenu – temperatura vazduha u poređenju sa temperaturom vode, nivoom vlažnosti i količinom vetra koji duva preko površine bazena. Što je veća razlika između temperature vazduha i temperature vode u bazenu to je veće isparavanje i time veći gubitak toplote.

 

Isto je i za okoline sa niskom vlagom, a potencijal za isparavanje se povećava kada je vlažnost niska, takođe kada vetar duva preko površine bazena, povećavate količinu isparavanja i time gubitak toplote. Ako trošite novac na zagrevanje bazena,poslednja stvar koju želite da uradite je da uložite novac na pogrešan način.

 

Zbog svega toga je investiranje u kvalitetan pokrivač bazena jedna od bitnijih stvari o kojoj morate voditi računa ukoliko želite da imate bazen. Bazenski prekrivač će stvoriti barijeru između vetra i vodene površine, a može zaustaviti i do 99% isparavanja.

 

Aquaplan Vam nudi bazenske prekrivače koji imaju dobra toplotna svojstva koja zaustavljaju gubitak toplote. Ukoliko koristite bazenski prekrivač iz jednog dela, to će Vam pomoći da držite lišće i nečistoće van bazena,a na taj način ćete takođe zaustaviti i gubitak toplote. Većina pokrivača se može koristiti zajedno sa sistemom za namotavanje bazena kako bi se olakšalo pokrivanje i otkrivanje.