Filteri sa aktivnim ugljem

Filteri sa aktivnim ugljem

 

Filteri sa aktivnim ugljem služe za otklanjanje hlora i organskih materija.

Rezidualni hlor koji se nalazi u vodi je veoma štetan po zdravlje i sa aktivnim ugljem ga možemo ukloniti. Takođe sa aktivnim ugljem možemo ukloniti sve neprijatne mirise, ukuse i boju. Aktivni ugalj se proizvodi od kokosove ljuske koja se termički obrađuje pod visokim pritiskom. On dobro pročišćava hlor i može da u sebe upije veliku količinu toksina jer je vrlo porozan i ima veliku površinu.

Aktivni ugalj možemo koristiti za tretiranje bunarske vode za redukciju organskih materija.

Bazenska voda se takođe može tretirati aktivnim ugljem. Filtracija prolazi kroz aktivni ugalj i uklanja hlor dioksid, halogenirane organske spojeve i organske materije sa visokim stepenom delovanja.

Donau Carbon isporučuje aktivni ugalj u granulama i prahu s visokim delotvornim sposobnoistima i smanjenjem troškova doziranja.

AquaSorb aktivni ugalj je specijalno napravljen da odstrani organsku prljavštinu iz vode i da oživi njenu prirodnu čistoću. Primena uključuje gradsku preradu vode u cilju uklanjanja ukusa, mirisa i boje, preradu vode u proizvodnji pića, vrenja, proizvodnji poluprovodnika, preradu otpadne vode, postrojenja za pranje automobila itd. Sa mikroporoznim granuliranim ugljem namenjen je uklanjanju organskih spojeva niske molekulske mase i oksidirajućih sredstava kao što su hlor i ozon iz vode.

Jacobi Carbons je proizvođač aktivnog uglja serije AquaSorb na bazi uglja, kokosove ljuske i drveta parnom aktivacijom. Aqua-Sorb aktivni ugljevi nude se tržištu u vidu granula, ekstrudiranih štapića ili praškasti, specijalno prilagođeni adsorpciji tečne faze. Ovi materijali su sertifikovani za adsorpciju (DWI, ANSI/NSF 61, EN2915/12903, AWWA B600 i B604), pri tretmanu pijaće, procesne i otpadne vode u postojenjima širom sveta.

 

HYDRO-ANTHRACIT je filtracioni materijal za prečišćavanje vode na bazi lomljenog i prosejanog prirodnog antracitnog uglja. Granule su izuzetno mehanički otporne i svojim karakteristikama zadovoljava sve zahteve u skladu sa standardima EN 12 909, DIN 2000 i DIN 19 643. Nakon integracije u sistem filterska ispuna se ponaša inertno i ne ispušta nikakve materije koje utiču na kvalitet vode.

HYDRO-ANTHRACIT svojom stabilnom strukturom garantuje siguran rad i minimum održavanja i najčešće se koristi kao gornji sloj filterske ispune u multimedijalnim filterima.

HYDRO-ANTHRASIT se koristi u otvorenim i zatvorenim filterima u skladu sa standardom DIN 19 605 za:

  • Filtraciju podzemne, mineralne i površinske vode
  • Filtraciju sirove vode u cilju uklanjanja hemijskog i biološkog zagađenja, deferizaciju i demanganizaciju
  • Filtraciju nakon procesa flokulacije
  • Filtraciju dekarbonizovane vode nakon reaktora
  • Filtraciju rashladne i procesne vode u industriji
  • Filtraciju vode u recirkulaciji za bazene u skladu sa standardom DIN 19 643
  • Pokrivanje hemijski reaktivnih filtracionih materijala od zagađenja sa površine
  • Filtraciju mehanički i biološki tretirane otpadne i kanalizacione vode

Kod prečišćavanja vode filteri sa aktivnim ugljem koriste se kao dehlorinatori i kao dezodorizatori. Kao dehlorinatori oni uklanjaju hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku, a vrlo je štetan po ljudsko zdravlje ili za pojedine tehnološke procese. Kao dezodorizatori koriste se za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju. Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću.

Filteri sa aktivnim ugljem prvenstveno su namenjeni proizvođačima u prehrambenoj industriji, kao i pripremi vode za piće. Koriste se i u proizvodnji alkoholnih pića za dezodorizaciju alkohola, tj. za uklanjanje supstanci koje mu daju neprijatan ukus, miris i boju. Aktivni ugalj, koji čini ispunu filtera, se periodično zamenjuje nakon iscrpljivanja svojih adsorpcionih sposobnosti

Uklanjanje amonijaka

Najčešće se za uklanjanje amonijaka koristi metoda hlorisanja preko prevojne tačke. Doziranjem hlora, u određenom višku, amonijak se uklanja oksidacijom do elementarnog azota. Zbog doziranja hlora u znatnom višku taj višak se, nakon oksidacije amonijaka, mora ukloniti na filterima sa aktivnim ugljem.

Filteri sa aktivnim ugljem se često koriste i za uklanjanje viška hlora nakon oksidacije gvožđa, mangana i vodonik-sulfida.

Aquasorb HS (0.6-2.36) 25kg filtracioni aktivni ugalj