Bipolarna oksidacija

Oxymatic Smart Plus

 

NAPREDNA BI-POLARNA OKSIDACIONA TEHNOLOGIJA

 • HIDROLIZA – smanjuje upotrebu hemijskih oksidanasa
 • CU JONIZACIJA – smanjuje upotrebu algicida
 • pH KONTROLA – kontroliše pH vrednost kontole
 • UNIŠTAVA HLORAMIN smanjuje potrebu za zamenom vode

OXYMATIC Smart Pro čini Vašu vodu onakvom kakva treba da bude:

 • Prirodna, čista i zdrava
 • Ne isušuje kožu
 • Ne iritira oči
 • Ne izaziva alergije kože ili ostale zdravstvene probleme
 • Ne daje miris ili ukus vodi (preporučuje se za zatvorene bazen)
 • Ne menja boju kose ili kupaćeg kostima

Video prezentaciju uređaja Oxymatic možete pogledati na sledećem snimku:

 

HIDROLIZA

Hidroliza je proces u kojoj se molekuli vode cepaju, delovanjem električne struje, stvarajući jedno od najsnažnijih sredstava za dezinfekciju, hidroksil radikala. Hidroksil radikal ima veoma snažnu moć oksidacijem, koja se predstavlja kao ORP (Oxidation Reduction Potential).

Titanijumska elektroda proizvodi: OH¯

Konstantna kontrolisana proizvodnja hidroksil radikala (OH¯) je veoma bitna za efekisana tretman voda. Proizvodnju hidroksil radikala automatski kontroliše Oxymatic Smart sistem, davajući parametre za optimalnu proizvodnju u Vašem bazenu.

Hidroksil radikal OH¯ uništava sve bakterije i mikrobe organskog porekla u vodi. I do 3 puta je snažniji od hlora.

 

CU JONIZACIJA

Jonizacija bakra je proces u kojem se bakar (CU++) se razbija u kontrolisanoj okolini, korišćenjem električne energije.

ABOT tehnologija koristi jonizacju bakarne elektrode da proizvode bakarne jone (CU++).

Bakarna elektroda proizvodi: CU++

Bakar je poznat da poseduje moć biocida i da je odličan dezinfekciono sredstvo za bakterije i alge u proizvedenoj formi.

CU++ vrši konstantnu dezinfekciju bakterija, virusa, algi i drugih nečistoča u vodi, čak i kad je pumpa ugašena.

Joni bakra nisu štetni za ljude u kontrolisanoj količini (<0,7ppm). Zapravo, ljudima je potreban bakar za očuvanje zdravlja.

Hidroliza vode je prmarni porces u Oxymatic tehnologiji. U kombinaciji sa jonizacijom bakra, formira ojačanu moć dezinfekcije za sve vrste voda. Rezultat ove moći je zdrava i prirodna voda.

 

PREDNOSTI HIDROLIZE

 

Bezbedna:

 • Skladištenje  korišćenje opasnih materija je drastično smanjena
 • Razvijena je da ukloni bilo koju mogućnost predozranju jona hidroksila

Pouzdana:

 • Visoko efikasna dezinfekcija vode
 • Traži izuzetno malu kontrolu i pruža sigurnost korisnicima

Čuva bazen:

 • Stvaranje kalcijum karbonata smanjuje i do 15-20%
 • Jon hidroksila sprečava koroziju cevi, metalnih materijala, kamanje, mermera itd. i ne stvara oksidativna isparenja

Kompatibilna:

 • Dezinfikuje bilo koji tip vode (uključujući i morsku vodu)

 

 

PREPORUČENO RADNO VREME

 • Temperatura vode od 20°C – 8-10 sati rada (preporučujemo 9:00h-19:00h)
 • Temperatura vode od 25°C – 12 sati rada (preporučujemo 8:00h-20:00h)
 • Temperatura vode od 28°C – 14 sati rada (preporučujemo 8:00h-22:00h)
 • Temperatura vode od 30°C – 16 sati rada (preporučujemo 6:00h-22:00h)
 • Temperatura vode od >31°C – 18 sati rada (preporučujemo 6:00h-00:00h)